[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] v0.1 Begreber omkring Open SourceDet er et godt initiativ.

Hans Schou wrote:
> Her er en kort forklaring på
> Ophavsret
> Licens
> Varemærke
> Patent

Hvad med en kort forklaring af Open Source selv? Det er jo 
langt fra indlysende om en licens er Open Source eller ej.
Og hvad forskellen mellem de mange Open Source licenser er.

Ligeledes har nogle folk jo også kaldt Open source software
for 'shareware', hvilket jo er noget helt andet.

Firmaer forsøger jo at bruge open source som et salgs argument,
selvom det ikke er sand opensource. Det er derfor vigtigt at
gøre opmærksom på hvad opensouce er. Ikke mindst filosofien
bag open source. Det kunne måske også være på sin plads med
en kort kommentar om hvad OSS betyder for brugeren, og for
producenten af software. For folk der tænker i copyright og
at sælge software pakker er OSS jo en ret utopisk ide, og
mange læsere vil måske tage afstand fra OSS, hvis de ikke
forstår at det er muligt at tjene penge på OSS.

Al Gore open sourcede jo hans website på et tidspunkt (jeg 
emailede ham og bad ham om at sende koden til hans webserver
(microsoft internet server) således at jeg kunne forbedre den
for ham, jeg fik ikke noget svar :*). Ditto har Sun jo også
'open sourced' ting, selvom det var under Sun Community Licence
open source'heden af hvilken er tvivelsom.

(Bruce Perens har skrever en definition af OS, følgende er fra 
The Open Source Definition, Bruce Perens løst oversat, jeg har ikke et
eksakt link men et sted på http://perens.com/Articles/.)


Definition: en licens kan kaldes Open Source, netop hvis den
      opfylder følgende kriterier:

1) Fri distribution

Licensen ikke må begrænse muligheden for at sælge
eller videre give kopier af software til trediepart.

2) Kilde kode.

Kilde koden til et program må være frit tilgængelig på sådan en
måde at enhver har fri adgang til koden, og uhindret kan modificere
den.

(Obfuskeret kode er ikke frit kilde kode.)

3) Afledte programmer.

Licensen skal også gælde for alle programmer der skabes ved 
at ændre den oprindelige kildekode.

4) Integritet af den oprindelige kilde kode.

Licensen kan begrænse distributionen modificere source kode,
således at modifikationer distribueres som 'patches' til
forfatterens oprindelige kilde kode. Så længe dette ikke
strider mod 2 og 3.

Ligeledes kan licensen også påbyde at afledte programmer skal
distribueres under et andet navn end det oprindelige kilde
kode.

(Mozilla vs. Netscape er et eksempel)

Licensen skal explicit tillade distributionen af programmer
der bygger på modificeret kode.

5) Ingen diskrimination

Licensen må ikke diskriminere mod personer eller grupper af
personer, ligeledes må licensen ikke diskriminere mod opgaver
programmet kan bruges til.

F.x. En licenser der forbyder kommunist stater at anvende 
software, eller f.x. at programmet ikke på anvendes af firmaer
der udfører dyrerforsøg.

6) Distribution af licensen

Licensen for et program skal gælde uden at ejeren af
softwaren skal gøre noget aktivt.

F.x. at licensen ikke kræver at folk skal skrive under på et
stykke papir for at den er legalt gældende. Eller på anden 
måde returnere noget til forfatteren.

(Om dette er juridisk gældende er uvist, alle windows programmer
 har jo en licens side under installationen, hvor som man blindt
 trykker Yes.)

7) Licensen må ikke være specifik for et produkt.

Et program's licens må ikke afhænge af hvilken pakke løsning
det indgår i, eller hvis det distribueres separat.

Forfatteren til et program kan dog godt både anvende en
open source licens, og sælge samtidig sælge det med en
lukket commerciel licens.

8) Forurening af andre licenser.

Hvis en software pakke består af en mange forskellige licenser.
Så må en open source licens for et program ikke inkludere
nogle begrænsninger på licenser, som gælder for andre programmer
i pakken (fx. at disse også skal være open source).

Bemærk at dette er ikke det samme som en sammenblanding af
kode fra et closed source og open source program. I hvilken
tilfælde den resulterende kode skal være licensereret under
en open source licens. jf. 2 og 3.

-- 
	Sometimes it's better to light a    Carsten Svaneborg
   flamethrower than curse the darkness.   sslug@sslug
	-- (Terry Pratchett, Men At Arms)  Fight Bill - use Linux 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *