[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af årsmøde t den 6. december 2011Hermed referat af gårsdagens årsmøde, punkt for punkt.

 1. Årsmødet åbnes.

   Mødet åbnes klokken 19 af foreningens formand, Bryan Østergaard.
   Fremmødet tæller 8 medlemmer.

 2. Valg af ordstyrer.

   Jesper Nyerup vælges som ordstyrer.

 3. Valg af referent.

   Jesper Nyerup vælges også som referent.

 4. Godkendelse af dagsorden.

   Forsamlingen godkender aftenens dagsorden, og bemærker med
   tilfredshed, at punkt 10, »Fråga om beviljande av ansvarsfrihet«
   atter er at finde, efter at have været glemt nogle år.

 5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.

   Henrik Christian Grove, også medlem af valggruppen, samt Morten
   Sjøgren vælges til at forestå aftenens afstemninger.

 6. Bestyrelsens beretning.

   Formanden fortæller, at 2011 har været endnu et stille, men dog
   stabilt år i foreningen.

   De ugentlige møder i Roskilde og på Frederiksberg er fortsat
   velbesøgte, og bliver af og til også opsøgt af nye ansigter. SSLUG
   havde en stand på Open Source Days, og håber at gentage dette til
   konferencen til foråret.

   Formanden udtrykker ønske om at hæve ambitionsniveauet en anelse i
   2012, og gå efter at arrangere lidt flere aftenforedrag i eget
   regi.

 7. Revisorens beretning.

   Henrik Grove har fået forelagt både regnskab for 2010 og for 2011
   til dato, og har ingen anmærkninger.

 8. Godkendelse af regnskab.

   Kassebeholdningen viser en positiv difference på 3 indiske rupees,
   som ikke er godtgjort i regnskabet. Kassereren gør opmærksom på
   uregelmæssigheden, som stammer fra endnu en donation sent i 2010.

   Forsamlingen godkender regnskabet under forudsætning af, at
   kassereren for 2010 fremsender et korrigende notat til bestyrelsen
   og den nye kasserer.

 9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.

   Eneste fremsatte forslag er 0 danske kroner i årlig medlemsafgift.
   Forslaget godkendes enstemmigt.

   Eskild Nielsen fremsætter forslag om, at en kursreguleringsklausul
   indskrives ved en eventuel revision af foreningens vedtægter.

 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.

   Forsamlingen finder ingen anledning til at anfægte den afgående
   bestyrelses ansvarsfrihed.

 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

   Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:

   - Bryan Østergaard
   - Martin Schlander
   - Frank Damgaard
   - Jan Hertel
   - Eskild Nielsen

   Den øvrige forsamling lykønsker bestyrelsen med valget.

 12. Valg af revisor.

   Som revisorer vælges Henrik Christian Grove og Jesper Nyerup.

 13. Valg af valggruppe.

   Til valggruppen vælges Henrik Christian Grove og Jesper Nyerup.

 14. Evt.

   Under eventuelt orienterer den nyvalgte bestyrelse, at den har
   konstitueret sig som følger:

   - Formand:     Bryan Østergaard
   - Næstformand:   Martin Schlander
   - Sekretær:    Frank Damgaard
   - Kasserer:    Eskild Nielsen
   - Menigt medlem:  Jan Hertel

Ordstyreren takker forsamlingen for god ro og orden, og hæver mødet
klokken 20.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2012-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *