[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Klage over SSLUG til datatilsynetJacob Sparre Andersen <sslug@sslug> writes:

> Carsten Svaneborg skrev:
>
>> Persondataloven:
>> http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20000042930-REGL
>> 
>> 
>> § 2. Regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver
>> den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i denne lov.
>> 
>> Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse på informationsdatabaser, hvori der
>> udelukkende er indlagt allerede offentliggjorte periodiske skrifter eller
>> lyd- og billedprogrammer, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, nr. 1
>> eller 2, eller dele heraf, når indlæggelsen i informationsdatabasen er sket
>> uændret i forhold til offentliggørelsen. Dog gælder bestemmelserne i lovens
>> §§ 41, 42 og 69.
>> 
>> Jeg opfatter det at sende til en åben email liste som offentliggørelse.
>
> Enig.  Godt fundet.  Der er vist ingen tvivl om at bestyrelsen bare
> skal bede det danske datatilsyn om at læse § 2 stk. 7 i
> Persondataloven.

Den er møntet på "allerede offentliggjorte periodiske skrifter eller
lyd- og billedprogrammer, der er omfattet af medieansvarslovens § 1,
nr. 1 eller 2, eller dele heraf, når indlæggelsen i
informationsdatabasen er sket uændret i forhold til offentliggørelsen"

Er postlisterne omfattet af medieansvarslovens §1, nr. 1 eller 2 eller
dele heraf? Jeg gætter på nej.
http://www.djh.dk/ejour/0504/35BenderDebat.html#Uden_for

Men det er dybest set ligegyldigt fordi postlisterne juridisk set nok
falder ind under offentliggjorte debatfora, som ikke er dækket af
registerlovgivningen. 

Vi skal have et ekstremt tilfælde - hvor en skribent uforvarende
afslører personlige oplysninger, det med al rimelighed kan antages at
denne ikke ønsker/aner en (arkiveret) offentliggørelse samt at de
postliste-ansvarlige personer bevidst undlader at slette/rette indlægget
- for at SSLUG kunne ifalde ansvar.

-- 
Regards, Peter
Topposters and other annoying elements will be killfiled in silence.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *