[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Klage over SSLUG til datatilsynetSom jeg tidligere har skrevet, synes jeg, vi bare skal stoppe diskussionen og gøre Datatilsynet opmærksom på, at man indmelder sig i SSLUG ved at oplyse sin mailadresse, som man skal bekræfte.
Man kan anvende sslug.news, og det fremgår klart, at alle informationer oplyses og kan ses af alle, også ikke medlemmer.


Hvis Datatilsynet herefter ønsker at fastholde sin afgørelse, må de begrunde det helt anderledes end nuværende.


Jacob Sparre Andersen skrev:
Carsten Svaneborg skrev:


Persondataloven:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20000042930-REGL


§ 2. Regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i denne lov.

Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse på informationsdatabaser, hvori der
udelukkende er indlagt allerede offentliggjorte periodiske skrifter eller
lyd- og billedprogrammer, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, nr. 1
eller 2, eller dele heraf, når indlæggelsen i informationsdatabasen er sket
uændret i forhold til offentliggørelsen. Dog gælder bestemmelserne i lovens
§§ 41, 42 og 69.

Jeg opfatter det at sende til en åben email liste som offentliggørelse.


Enig.  Godt fundet.  Der er vist ingen tvivl om at bestyrelsen bare
skal bede det danske datatilsyn om at læse § 2 stk. 7 i
Persondataloven.


Der er ikke tale om informationsdatabaser, hvor der er indlagt allerede offentliggjorte skrifter m.v., så denne paragraf/stk er ubrugelig.
Der er tale om informationsdatabase, der opstår ved vore skriverier.§ 3. I denne lov forstås ved:
3) Register med personoplysninger (register):
Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter
bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt,
decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk
grundlag.

Jeg mener ikke SSLUGs samling af artikler udgør et register, da det
ikke er en samling af personoplysninger, men om løsninger til linux
relaterede problemer.


Enig.  Men er det nødvendigt at tage §3 nr. 3 i brug, når SSLUG
allerede er undtaget i §2 stk. 7?

Godt gået Carsten!

Jacob


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *