[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Klage over SSLUG til datatilsynetCarsten Svaneborg skrev:

> Persondataloven:
> http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20000042930-REGL
> 
> 
> § 2. Regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver
> den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i denne lov.
> 
> Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse på informationsdatabaser, hvori der
> udelukkende er indlagt allerede offentliggjorte periodiske skrifter eller
> lyd- og billedprogrammer, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, nr. 1
> eller 2, eller dele heraf, når indlæggelsen i informationsdatabasen er sket
> uændret i forhold til offentliggørelsen. Dog gælder bestemmelserne i lovens
> §§ 41, 42 og 69.
> 
> Jeg opfatter det at sende til en åben email liste som offentliggørelse.

Enig.  Godt fundet.  Der er vist ingen tvivl om at bestyrelsen bare
skal bede det danske datatilsyn om at læse § 2 stk. 7 i
Persondataloven.

> § 3. I denne lov forstås ved:
> 3) Register med personoplysninger (register):
> Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter
> bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt,
> decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk
> grundlag.
> 
> Jeg mener ikke SSLUGs samling af artikler udgør et register, da det
> ikke er en samling af personoplysninger, men om løsninger til linux
> relaterede problemer.

Enig.  Men er det nødvendigt at tage §3 nr. 3 i brug, når SSLUG
allerede er undtaget i §2 stk. 7?

Godt gået Carsten!

Jacob
-- 
Det virker på en eller anden måde absurd at det anses for god tone at sige
at "vi har sundheds/skole/social..-systemet for at give erhverslivet gode
konkurrencevilkår", mens det anses for samfundsomstyrtende at foreslå at
"erhverslivet hovedopgave er at financiere velfærdssystemer".
-- Sune Rastad Bahn


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *