[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Klage over SSLUG til datatilsynetJohn Plate wrote:
> Der er jo ikke tale om at man offentliggør fortrolig information.

Ligeledes er det jo ikke SSLUG, der selvstændigt og uden opfordring
har offentliggjort fortrolig information. SSLUG har jo ikke nogen
database med navn, adresse, telefon nummber for medlemmerne
udelukkende en (muligvis anonym) email addresse.

Personen har selv valgt at inkluderer denne information i et brev
som personen på forhånd viste ville blive sendt til et ukendt
antal personer vha. SSLUGs email lister. Og kan derfor ikke med
god ret forvente at SSLUG behandler denne information som fortrolig.


Persondataloven:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20000042930-REGL


§ 2. Regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver
den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i denne lov.

Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse på informationsdatabaser, hvori der
udelukkende er indlagt allerede offentliggjorte periodiske skrifter eller
lyd- og billedprogrammer, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, nr. 1
eller 2, eller dele heraf, når indlæggelsen i informationsdatabasen er sket
uændret i forhold til offentliggørelsen. Dog gælder bestemmelserne i lovens
§§ 41, 42 og 69.

Jeg opfatter det at sende til en åben email liste som offentliggørelse.


§ 3. I denne lov forstås ved:
3) Register med personoplysninger (register):
Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter
bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt,
decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk
grundlag.

Jeg mener ikke SSLUGs samling af artikler udgør et register, da det ikke
er en samling af personoplysninger, men om løsninger til linux relaterede
problemer. Er der nogen person oplysninger er dette perifert til SSLUGs
formål med at offentliggøre og lagre informationer.

Hvis en arbitrær person kan gøre et hvert online medium til et register
ved at subjektivt vælge at sende personoplysninger, så er det særdeles
problematisk. Hvad hvis nogen vælger at skrive sit telefon nummer i et
online indlæg på www.dr.dk? Er websitet så et personregister?


§ 6. Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil,

Det at en person sender et indlæg til SSLUGs postlister må tolkes
som implicit samtykke til at SSLUG distribuere dette til et for
personen ukendt antal personer.

-- 
  Mvh. Carsten Svaneborg
http://gauss.ffii.org


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *