[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] E-afstemning til generalforsamlingen? (v2)On Wed, Oct 27, 2004 at 08:02:44 +0000, Jesper Krogh wrote:
....
> > Det er vist underforstået i de fleste vedtægter, og er almindelig 
> > praksis i foreninger mv. 
> 
> Ok, vi har tidligere valgt folk der ikke deltog i medlemsmødet, hvis
> dette er underforstået, hvilket jeg heller ikke kan finde problemer i..
> jeg syntes bare det var mærkeligt :-)

Man kan sagtens vælge folk der ikke deltager, de kan så
blot ikke stemme/beslutte noget på mødet (undtagen de har
givet en fuldmagt til et andet medlem på mødet).

....
> 
> valggruppen bliver så vidt jeg ved først sammensat på dagen, men vi har
> brug for deres krypteringsnøgler når den endelige dagsorden udsendes.

Vi har en valggruppe der vælges på årsmødet, og den sidder til
der vælges nye (normalt ved næste årsmøde).
(gruppen vælges jo også som nogle af de sidste punkter, og ikke
at foveklses med "rösträknare" der vælges i starten af mødet.
Der kan dog godt være personsammenfald mellem dengamle valggruppe
og stemmetællerne der vælges på mødet.

> Der står forøvrigt ikke noget i vedtægterne om valggruppens arbejde, men
> så vidt jeg husker, så er det dem der uddeler stemmesedler og tæller
> sammen ikk? Hvis de er valgt for perioden, så kan det fint være dem. 

Her må man spørge nogen der kender til svensk praksis, for det
er her det kommer fra.

> 
> > Hvorfor skal det evt. overlappe med bestyrelsesposter og samtidig ikke
> > have indblik i bestyrelsesarbejdet , det virker modstridende
> > eller meget uklart formuleret.
> 
> Ok, jeg mener at der godt kan være overlap, således at bestyrelsen
> sagtens kan signere nøgler, men der er ikke noget krav om det. Vi
> behøver ikke ekstrapersoner.

Ok, dvs. vi adskiller "signering/godkendelse" af nøgler, sådan at de
kan laves af bestryelse, valggrupe eller af andre personer som bestyrelsen
har tillid til.

Men selve epostvalget (stemmesedler, stemmeoptælling mv.) bør laves
af valggrupen.

> 
> > > Tilføj §5.3 (indskudt)
> > > 
> > > Signeringspersoner
> > ....
> > > Tilføj i §7.2:
> > .....
> > 
> > Jeg ville vente med detaljerede tekniske krav, indtil vi
> > har en mere eller mindre færdig teknisk løsning der fungerer.
> > Det er dumt at lave vedtægterne om før den tekniske løsning
> > fungerer, for det er noget langsommeligt at ændre vedtægterne
> > når der så kommer ændringer når den endelige løsning er klar.
> 
> I øjeblikket har vi en løsning der fungerer, om den er endelig afhænger
> af om der kommer kommentarer/kritik på den, så der er vi allerede. Er der nogen
> der _ikke_ er overbevist om at den teknisk holder, så er det jo nu vi
> skal have det på bordet. 

Jeg ville først se "teknik" i praksis, inklusive en test, dvs.
at valgruppen kan afprøve og kommentere programmerne og metoden.
Det er jo ikke blot noget diffust med PGP/mime men administrative
opgaver/byrder som valggruppen også skal have tid til at afprøve
og kommentere.


> > Og så mangler vi regler for hvad man gør hvis noget går galt
> > med den elektroniske afstemning eller hvis det ikke er muligt
> > at afholde den elektroniske afstemning.
> 
> Så mangler vi også regler, hvis noget går galt og vi ikke kan afholde
> den fysiske. Det er vel ikke andreledes og jeg vil mene at
> sandsynligheden med det forslag der er sat, er nede på samme niveau. 

Jo, men skal det være grund til at aflyse det hele?
eller f.eks. blot de punkter man skulle kunne brevstemme om?


> > Måske skal det blot være sådan at bestyrelsen (som indkalder
> > til medlemsmøde/årsmøde) kan afgøre om der også skal være
> > epostafstemning?
> 
> Hvilket vil give bestyrelsen, meget magt over valget.. Er vi
> interesseret i det? Jeg ville råbe højt hvis den siddende regering kunne
> afgøre om brevstemmer var tilladt ved et folketingsvalg, sådan noget er

Under alle omstændigheder kan foreningsmødet jo beslutte at
indkalde til et efterfølgende møde hvor e-brevstemmer er muligt.
Foreningsmødet er jo foreningens øverste myndighed.

Og det kunne jo tænkes grunde at det ikke skulle være muligt.
(f.eks. hvis vi ikke havde en valggrupe, da de var holdt op / rejst/....,
 sådan at vi skal holde et medlemsmøde for at vælge ny valggrupe
 inden vi kan afholde årsmødet)

Og under alle omstændigheder vil det være svært/umuligt at
brevstemme til poster som revisor, valgruppe mv.
Ofte er det jo kandidater der ikke blev valgt til bestyrelse
der stiller op her (og der er ikke opstillingsfrist for disse poster).

Evt. kan det tilføjes at man bør afholde elektronisk afstemning
om vedtægtsændringer og bestyrelsesvalg?
Eller hvad med punkter som godkendelse af referat, regnskab, beretning....
Disse foreligger ofte først på mødet.

Og hvad hvis vi er så få medlemmer (og aktive) at det ville være
bøvlet/umuligt at holde e-brevafstemning, f.eks. ved foreningens nedlæggelse?
ofte er det jo sammenkædet med lav aktivitet, og så at pålægge de
resterende der er tilbage i foreningen at skulle lave et stort opsæt
kan måske være uoverkommelig?


-- 
mvh Frank Damgaard |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *