[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] E-afstemning til generalforsamlingen? (v2)I sslug.forening, skrev Frank Damgaard:
> > Mit svenske er ikke så godt som det kunne være, men jeg kan ikke finde
> > stedet, hvor det præcist står at man skal være fysisk fremmødt, jeg kan
> > finde 4.2, hvor vi kan tolke det i den retning. Det var måske en ide at
> > få det præciseret ved samme lejlighed. 
> 
> 
>  4.1 Föreningsmötet
>  Föreningsmötet är SSLUG:s högsta beslutande organ, i vilket samtliga 
>  medlemmar äger rätt att deltaga.
> 
> Foreningsmødet (generalforsamlingen) er foreningens besluttende myndighed
> hvor alle medlemmer har ret til at deltage. Der er ikke taget
> højde for brevstemmer, men ved at brevstemme deltager man jo ikke
> på mødet. For at tillade brevstemmer så skal $4.1 muligvis også ændres.

Syntes du? Det er heller ikke i §4.1 det står at fuldmagter gælder.. 

>  4.2 Beslut vid föreningsmöte
>  Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud skall ombudet lämna ett 
>  skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för 
>  högst en annan medlem. Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst åtta (8) 
>  eller minst hälften av föreningens medlemmar jämte ombud är närvarande.
> 
> Der fremgår (måske lidt indirekte) bla. udfra hvor mange
> der skal være tilstede for at mødet er beslutningsdygtigt.
> 
> Og hvis der er brevstemmer, så skal man stadig overveje om 
> det skal ændres med antalet af medlemmer der skal være tilstede for 
> at være beslutningsdygtig. Jeg vil dog mene at dette skal bibeholdes

Det vil jeg også mene. 

> > Der burde måske stå i §4.1
> > Man deltager i medlemsmødet ved fysisk fremmøde. 
> 
> Det er vist underforstået i de fleste vedtægter, og er almindelig 
> praksis i foreninger mv. 

Ok, vi har tidligere valgt folk der ikke deltog i medlemsmødet, hvis
dette er underforstået, hvilket jeg heller ikke kan finde problemer i..
jeg syntes bare det var mærkeligt :-)

> > Så giver §4.2 ikke anledning til nogen misfortolkninger. 
> > 
> > Er "ombud" == brevstemme eller == fuldmagt?
> 
> Det er fuldmagt. Ordet findes også på dansk :
> "påbyde en noget i en bestemt sag"

Ok.
 
> > > Så brevstemmer er ikke muligt, og der skal laves de nødvendige
> > > ændringer af vedtægter så brevstemmer er muligt,
> > > ...og tilstrækkelig præcis til at det ikke tolkes så at det også 
> > > gælder snail-mail brevstemmer :)
> 
> > Forslag kommer her:
> > 
> > Tilføj i §4.2
> > 
> > Ved afstemning via e-post skal stemmesedlen kryptografisk PGP signeres 
> > af en signeringsperson. 
> 
> Der skal også evt. nærmere defineres hvor mange der skal være
> tilstede på foreningsmødet for at det er beslutningsdygtigt,
> eller eventuelt skal gamle regler bibeholdes for at få nok
> deltagere på mødet.

Jeg syntes klart det gamle tal skal bibeholdes, det er jo ikke en
gennemrevision af vedtægterne vi har gang i. 
 
> > Tilføj i §5.1
> > 
> > Udover ovenstående vælges:
> > * En eller flere signeringspersoner, disse har ikke indblik i
> >  bestyrelsesarbejdet og kan godt overlappe med andre
> >  bestyrelsesposter. 
> 
> Kan det ikke være den eksisterende valgruppe (valberedning), det virker
> som om det er noget der kunne høre under ?

valggruppen bliver så vidt jeg ved først sammensat på dagen, men vi har
brug for deres krypteringsnøgler når den endelige dagsorden udsendes.
Der står forøvrigt ikke noget i vedtægterne om valggruppens arbejde, men
så vidt jeg husker, så er det dem der uddeler stemmesedler og tæller
sammen ikk? Hvis de er valgt for perioden, så kan det fint være dem. 

> Hvorfor skal det evt. overlappe med bestyrelsesposter og samtidig ikke
> have indblik i bestyrelsesarbejdet , det virker modstridende
> eller meget uklart formuleret.

Ok, jeg mener at der godt kan være overlap, således at bestyrelsen
sagtens kan signere nøgler, men der er ikke noget krav om det. Vi
behøver ikke ekstrapersoner.

> > Tilføj §5.3 (indskudt)
> > 
> > Signeringspersoner
> ....
> > Tilføj i §7.2:
> .....
> 
> Jeg ville vente med detaljerede tekniske krav, indtil vi
> har en mere eller mindre færdig teknisk løsning der fungerer.
> Det er dumt at lave vedtægterne om før den tekniske løsning
> fungerer, for det er noget langsommeligt at ændre vedtægterne
> når der så kommer ændringer når den endelige løsning er klar.

I øjeblikket har vi en løsning der fungerer, om den er endelig afhænger
af om der kommer kommentarer/kritik på den, så der er vi allerede. Er der nogen
der _ikke_ er overbevist om at den teknisk holder, så er det jo nu vi
skal have det på bordet. 

> Og så mangler vi regler for hvad man gør hvis noget går galt
> med den elektroniske afstemning eller hvis det ikke er muligt
> at afholde den elektroniske afstemning.

Så mangler vi også regler, hvis noget går galt og vi ikke kan afholde
den fysiske. Det er vel ikke andreledes og jeg vil mene at
sandsynligheden med det forslag der er sat, er nede på samme niveau. 

> Måske skal det blot være sådan at bestyrelsen (som indkalder
> til medlemsmøde/årsmøde) kan afgøre om der også skal være
> epostafstemning?

Hvilket vil give bestyrelsen, meget magt over valget.. Er vi
interesseret i det? Jeg ville råbe højt hvis den siddende regering kunne
afgøre om brevstemmer var tilladt ved et folketingsvalg, sådan noget er
normalt fastlagt på forhånd. 

-- 
./Jesper Krogh, sslug@sslug
Jabber ID: sslug@sslug 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *