[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] E-afstemning til generalforsamlingen? (v2)On Wed, Oct 27, 2004 at 05:48:15 +0000, Jesper Krogh wrote:

> I sslug.forening, skrev Frank Damgaard:
> > On Tue, Oct 26, 2004 at 19:50:09 +0000, Jesper Krogh wrote:
> > > > Ikke lige til at se, men nogle praktiske problemer der
> > > > lige skal løses (+ vedtægtsændringer).
> > > 
> > > Ja, hvor præcist skal det skrives i vedtægterne? Vi ved jo alle hvordan
> > > en rigtigt afstemning foregår, så det er ikke synderligt præcist
> > > beskrevet.. men hvad med dette.. vi vil vel være kede af at fordoble
> > > længden på vores vedtægter 
> > 
> > Det står ret præcisti vedtægter at afsteming sker ved fysisk fremmøde,
> > evt. + 1 fuldmagt per fremmødt.
> 
> Mit svenske er ikke så godt som det kunne være, men jeg kan ikke finde
> stedet, hvor det præcist står at man skal være fysisk fremmødt, jeg kan
> finde 4.2, hvor vi kan tolke det i den retning. Det var måske en ide at
> få det præciseret ved samme lejlighed. 


 4.1 Föreningsmötet
 Föreningsmötet är SSLUG:s högsta beslutande organ, i vilket samtliga 
 medlemmar äger rätt att deltaga.

Foreningsmødet (generalforsamlingen) er foreningens besluttende myndighed
hvor alle medlemmer har ret til at deltage. Der er ikke taget
højde for brevstemmer, men ved at brevstemme deltager man jo ikke
på mødet. For at tillade brevstemmer så skal $4.1 muligvis også ændres.


 4.2 Beslut vid föreningsmöte
 Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud skall ombudet lämna ett 
 skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för 
 högst en annan medlem. Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst åtta (8) 
 eller minst hälften av föreningens medlemmar jämte ombud är närvarande.

Der fremgår (måske lidt indirekte) bla. udfra hvor mange
der skal være tilstede for at mødet er beslutningsdygtigt.

Og hvis der er brevstemmer, så skal man stadig overveje om 
det skal ændres med antalet af medlemmer der skal være tilstede for 
at være beslutningsdygtig. Jeg vil dog mene at dette skal bibeholdes

> 
> Der burde måske stå i §4.1
> Man deltager i medlemsmødet ved fysisk fremmøde. 

Det er vist underforstået i de fleste vedtægter, og er almindelig 
praksis i foreninger mv. 


> Så giver §4.2 ikke anledning til nogen misfortolkninger. 
> 
> Er "ombud" == brevstemme eller == fuldmagt?

Det er fuldmagt. Ordet findes også på dansk :
"påbyde en noget i en bestemt sag"


> > Så brevstemmer er ikke muligt, og der skal laves de nødvendige
> > ændringer af vedtægter så brevstemmer er muligt,
> > ...og tilstrækkelig præcis til at det ikke tolkes så at det også 
> > gælder snail-mail brevstemmer :)

> Forslag kommer her:
> 
> Tilføj i §4.2
> 
> Ved afstemning via e-post skal stemmesedlen kryptografisk PGP signeres 
> af en signeringsperson. 

Der skal også evt. nærmere defineres hvor mange der skal være
tilstede på foreningsmødet for at det er beslutningsdygtigt,
eller eventuelt skal gamle regler bibeholdes for at få nok
deltagere på mødet.

> 
> Tilføj i §5.1
> 
> Udover ovenstående vælges:
> * En eller flere signeringspersoner, disse har ikke indblik i
>  bestyrelsesarbejdet og kan godt overlappe med andre
>  bestyrelsesposter. 

Kan det ikke være den eksisterende valgruppe (valberedning), det virker
som om det er noget der kunne høre under ?

Hvorfor skal det evt. overlappe med bestyrelsesposter og samtidig ikke
have indblik i bestyrelsesarbejdet , det virker modstridende
eller meget uklart formuleret.


> 
> Tilføj §5.3 (indskudt)
> 
> Signeringspersoner
....
> Tilføj i §7.2:
.....

Jeg ville vente med detaljerede tekniske krav, indtil vi
har en mere eller mindre færdig teknisk løsning der fungerer.
Det er dumt at lave vedtægterne om før den tekniske løsning
fungerer, for det er noget langsommeligt at ændre vedtægterne
når der så kommer ændringer når den endelige løsning er klar.

Og så mangler vi regler for hvad man gør hvis noget går galt
med den elektroniske afstemning eller hvis det ikke er muligt
at afholde den elektroniske afstemning.
Måske skal det blot være sådan at bestyrelsen (som indkalder
til medlemsmøde/årsmøde) kan afgøre om der også skal være
epostafstemning?


-- 
mvh Frank Damgaard |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *