[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] E-afstemning til generalforsamlingen? (v2)I sslug.forening, skrev Frank Damgaard:
> On Tue, Oct 26, 2004 at 18:38:52 +0000, Jesper Krogh wrote:
> > Bestyrelsen og/eller e-stemme-styreperson (ESS fremover), 
> > sørger for at vedligeholde en liste af e-stemme-godkendte medlemmer. 
> > 
> > De bliver godkendt ved at de: 
> > * Fysisk møder en ESS og får signeret sin nøgle. 
> 
> Der skal så fastlægges det "tekniske", dvs.i hvilken form
> det gøres. (bla. hvilket teknisk udstyr der skal haves med/klar
> for at kunne udføre dette)
> Evt. blot aflevering af diskette + visning af legimitation ?
> (så er man ikke afhængig af at lige have sin computer med)

Dette gøres ved at medlemmet printer output af gpg --fingerprint <keyid>
og tager med og afleverer til ESS, derefter går ESS hjem og gør resten,
som verifikation kan ESS sende den signerede nøgle tilbage til
medlemmets epostkasse. 

> > * Det er her ESS's opgave at sikre at den identitet der er i PGP-nøglen 
> >  stemmer overens med et kørekort, pas eller anden billedid, hvori der
> >  også er personens fødselsdato. (Almindelig signering)
> 
> Det burde være nok, sammen med fødselsdato og evt. CPR.
> Alternativ til CPR kan være fødselsdato + underskrift, dette betyder
> dog at der skal være et "papirarkiv", men papir med underskrift
> er kun som "juridisk" backup hvis der skulle opstår tvivl om personen.

Jeg hælder selv til CPR-nummer, så kan man være hård og sige at hvis man
ikke vil udlevere dette, så må man i stedet møde fysisk op.
Sikkerhedsmæssigt så tror jeg egentligt også at fødselsdatoen rækker.
papirunderskrift kræver vi jo ikke engang af dem der er mødt fysisk op,
så det er der vel heller ingen grund til at gøre her. 

> > * ESS signerer nøglen og noterer en (email, navn, fødselsdato,
> >  fingeraftryk af nøglen) ned på listen. 
> 
> Hvis det skal ske samtidig kræves computer ved "signering/verifikation".

Det behøver på ingen måde at ske samtidigt. Det gør en normalt signering
i PGP systemet heller ikke (dette er fuldstændigt analogt med det, pånær
det at notere noget ned på en liste)

> Det betyder at det måske bliver lidt færre muligheder for
> at blive "signeret/verificeret" til at brevstemme.
> Eller kan dette gøres efterfølgende med email hvor der sendes
> bekræftigelse fra "systemet" ?

Man kunne sende den signerede nøgle tilbage som bekræftigelse.

> > Nå der skal brevstemmes, sendes en stemmeseddel ud til dem der
> > forespørger en.. (ikke noget check her). 
> > 
> > Medlemmet:
> > * Stemmer på stemmesedlen (email), signerer den med den godkendte nøgle
> >  og krypterer den med ESS's nøgle og sender den til ESS. 
> 
> > Verifikation af stemmer. 
> > * ESS verificerer signaturen. 
> > * ESS slår fingeraftrykket op i filen. (Sikrer at det er den samme
> >  person som der er personligt godkendt)
> > * ESS slår emailadressen op i medlemslisten (sikrer sig at personen ikke
> >  har meldt sig ud). 
> 
> > Stemmen kan nu tælles med. 
> 
> Jeg kom til at tænke på hvordan sikres hemmelig afstemning ?

Det kan godt laves, men så har vi vist en så teknisk svær løsning så det
er ligemeget. 

> (eller er det ok at optæller evt. kan se sammenhæng mellem
>  person og stemmeseddel)

Det ville jeg liste som en af ulemperne ved at e-stemme. 
Altså: Vær opmærksom på at stemmetæller får din stemmeseddel at se

> Hvis det skal være mere hemmelig så skal stemmesedlen være
> pakket ind til senere udpakning eller automatisk udpakning
> og optælling. Data skal dog gemmes og hører sammen for hver
> stemmeseddel (prioritetsvalg) og kan ikke bare summeres.

Det bliver rodet. 
 
> Denne løsning betyder at valgtællere evt. skal udprinte
> stemmesedler for at valgoptællere kan taste dem ind sammen
> med stemmerne på mødet ?
> (evt. kan tællearbejdet klares med det eksisterende valgprogram
>  og data så addederes med stemmerne på mødet)
> 
> Hvornå skal der være deadline for at brevstemme, stemmetællere
> skal jo have tid til at klare det praktiske inden de tager hen
> til mødet. Evt. 24 timer før mødet ?

Som jeg kan se i vedtægterne, så kommer den endelige dagsorden ud 1 uge
før, så kan afstemning gå igang.. så 24 timer før vil vel være Ok at
lukke. 

> > Huller anyone? 
> 
> Ikke lige til at se, men nogle praktiske problemer der
> lige skal løses (+ vedtægtsændringer).

Ja, hvor præcist skal det skrives i vedtægterne? Vi ved jo alle hvordan
en rigtigt afstemning foregår, så det er ikke synderligt præcist
beskrevet.. men hvad med dette.. vi vil vel være kede af at fordoble
længden på vores vedtægter -- 
./Jesper Krogh, sslug@sslug
Jabber ID: sslug@sslug 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *