[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [DOK] Re: LaTeX - placering på papir, valg afpaper tray - samt skift af font ?On Thu, 5 Feb 2004, [utf-8] Arne Jørgensen wrote:

> "Brian Ipsen" <sslug@sslug> writes:
> 
> > Problemet er, at når det har været gennem latex og dvi2ps - og det så bliver
> > skrevet ud på en printer, så står teksten centreret midt på papiret - og
> > begynder ikke oppe ved den øverste kant, som man normalt vil forvente med et
> > brev.... hvorfor ?? Skal jeg til at rode med margin størrelser (det skal jeg
> > nok alligevel, synjes der default er lidt for stor magin på det udskrevne) ?
> 
> Det er desværre en "feature" ved letter-klassen. Et udtryk for Leslie
> Lamports syn på typografi ...

Jeg har bøvlet med det samme, men har omsider fundet en
løsning. Og ja, det _er_ noget med at rode med
marginstørrelser - blandt andet.

Putter du følgende i præamblen

\addtolength{\topmargin}{-10ex}

\addtolength{\textheight}{15ex}

så begynder teksten 10ex højere oppe end default, og 
siden slutter 15ex længere nede end default. Du kan 
selvfølgelig nøje med at bruge den første kommando, - 
men så slutter siden ret højt oppe...

Datoen kan hæves relativt til det øvrige med

\let\stdtoday=\today

\renewcommand{\today}{\mbox{} \vspace{-10ex} \\ 
\stdtoday}

_mellem_ \begin{document} og \begin{letter}

Hvis du vil hæve modtageradressen relativt til brevets 
øvrige indhold, kan det gøres sådan:

\begin{letter}{\vspace{-28ex}\\
	Magistrenes Arbejdsløshedskasse\\
	Mimersgade 47\\ 
	2200 København N\vspace{22ex}\\ }

Hvis du vil hæve selve teksten inkl. opening i forhold
til modtageradresse og dato:

\opening{\mbox{} \vspace{-6ex} \\ 
\underline{Fremsendelse af manglende materiale}}

Du kan også regulere afstanden mellem tekst og closing 
med en \vspace-kommando.


> 
> > En anden ting: hvordan laver man et tvunget sideskift - og beder om, at
> > f.eks. side 1 skal skrives ud på tray 1 papir, og de resterende på tray 2
> > papir ??
> 

Dét med trays ved jeg ingenting om. Men sideskift kan
du lave med \pagebreak eller \newpage . Den ene af dem
kan vist nok gives et numerisk argument for at vise
LaTeX at du mener det.

-- 
Marie

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:58 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *