[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Nummerering i backmatter...Hej,

Er der een, der kan hjælpe mig med et mindre problem? Jeg vil gerne have, at nummereringen i Appendix begynder forfra i min raport! Men det sker ikke, selvom jeg har inddelt i frontmatter, mainmatter og backmatter (se nedenfor)!?? Det virker fint i frontmatter, hvor nummeringen er i, ii, iii etc. Men af en eller anden grund virker det ikke i backmatter. Er der een, der kan se, hvad jeg gør galt?

Med venlig hilsen
Thomas Lynge, ITU

 
\documentclass[a4paper,12pt,oneside]{book}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{times}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{#1}{}}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markright{\thesection\ #1}}
\fancyhf{} \fancyhead[LE,RO]{\bfseries\thepage}
\fancyhead[LO]{\bfseries\rightmark}
\fancyhead[RE]{\bfseries\leftmark}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\addtolength{\headheight}{0.5pt}
\fancypagestyle{plain}{
    \fancyhead{}
    \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
}

\begin{document}
\input{title}

\frontmatter
\input{abstract}
\input{acknowledgements}
\input{preface}

\mainmatter
\tableofcontents
\input{one}
\input{two}
\input{three}
\input{four}
\input{five}
\input{six}
\input{seven}
\input{bibliography}

\backmatter
\input{appendixA}
\input{appendixB}
\input{appendixC}

\end{document} 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:57 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *