[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

FancyheadersHej jeg bruger fancyheaders for første gang (i documentclass seminar),
og jeg vil kun have en footer. Men den laver en headerlinie. Jeg tror
jeg definerer bredden af den med \headrulewidth , men den går ikke væk
fordi jeg udkommenterer linien.

Jeg har kopieret (og små-modificeret" et eksempel jeg fandt på web:

% Headers and footers personalization using the `fancyhdr' package
\fancyhf{} % Clear all fields
%\renewcommand{\headrulewidth}{0.2mm}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.2mm}
%\fancyhead[C]{\Large\textbf{\theslidesection{} -- \theslideheading}}
\fancyfoot[L]{\tiny\thedate}
%\fancyhead[L]{\includegraphics[scale=0.1]{logo}} 
\fancyfoot[C]{\includegraphics[scale=0.1]{logo}\small The IT University
of Copenhagen}
\fancyfoot[R]{\tiny Page \theslide}

% To avoid that the headers be too close of the top of the page
%\renewcommand{\slidetopmargin}{2cm}

% To center horizontally the headers and footers (see seminar.bug)
\renewcommand{\headwidth}{\textwidth}

Er der en kommando til at fjerne header linien? Eller har jeg selv
defineret at den skal være der i ovenstående?

-- 
Hanne Munkholm <sslug@sslug>

BOFH excuse of the day: TCP/IP UDP alarm threshold is set too low.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:57 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *