[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

openssl og ARMHej

Forsøger at lave et program med openssl til en håndholdt. Har fået fat i en
pre-compileret cross compiler (version 3.2). Efter at have hentet og
compileret openssl, fåes følgende fejl ved compile af et simplet test
program:

# arm-linux-gcc -I/tmp/op2/include -L/tmp/op2/lib testssl.c -lcrypto -lssl
/tmp/op2/lib/libssl.a(ssl_lib.o): In function `SSL_clear':
ssl_lib.o(.text+0x3c): undefined reference to `ERR_put_error'
ssl_lib.o(.text+0x13c): undefined reference to `BUF_MEM_free'
/tmp/op2/lib/libssl.a(ssl_lib.o): In function `SSL_new':
ssl_lib.o(.text+0x1c4): undefined reference to `ERR_put_error'
ssl_lib.o(.text+0x1e4): undefined reference to `CRYPTO_malloc'
[....430+ linier...]
/tmp/op2/lib/libssl.a(ssl_ciph.o): In function `ssl_cipher_strength_sort':
ssl_ciph.o(.text+0x1318): undefined reference to `CRYPTO_malloc'
ssl_ciph.o(.text+0x13b0): undefined reference to `CRYPTO_free'
ssl_ciph.o(.text+0x13d8): undefined reference to `ERR_put_error'
collect2: ld returned 1 exit status

Openssl biblioteket [openssl-0.9.6i] er compileret og installeret på
følgende vis:
# ./Configure --prefix=/tmp/op2 --openssldir=/tmp/op2/openssl linux-elf-arm

# make CC=arm-linux-gcc LD=arm-linux-ld AR="arm-linux-ar r"
RANLIB=arm-linux-ranlib

# make install

Testprogrammet:
[et par ekstra standard headers, der ikke burde have betydning]
#include <openssl/ssl.h>

int main() {
  SSL_CTX* ctx ;

  SSL_CTX_free(ctx);
  return 1;
}

Har prøvet med forskellige versioner af openssl og cross compile.
Jeg har ikke en stor erfaring med linux programmering, så enhver hjælp vil
blive værdsat.

Mvh
Jacob  Dahl 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:09 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *