[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [CPROG] Makefile dokumentation / hjælpOn Wed, 12 Mar 2003 16:18:53 +0100, Andrass Ziska Davidsen wrote:

> men til mit pdf-dokument, der 
> bliver lavet med pdflatex. Der er diverse afhængigheder (bibtex, makeindex, 
> mm), så det er oplagt at bruge en Makefile (hvilket andre også gør).


Som inspiration - dog uden brug af bibtex og makeindex endnu - vedhæftet 
en Makefil der duer til latex-only dokumenter. Bemærk while - krøllen
med grep-betingelsen, der sørger for at latex dokumentet bliver
re-kompileret indtil alle Labels passer.

post den bare tilbage på listen, når du har lavetnoget der også tager
højde for bibtex og makeindex.

Bemærk også at billedkonverteringen bruger imagemagick´s convert
program, et ret nifty stykke værktøj. Disse gar dog ingen targets, 
og skal kaldes i hånden, som for eksempel 

make picture.png

hilsen, Marc


--- snip ---
# Makefile for LaTeX documents
# written by Marc Cromme

###########################################################
# Variables for file names
###########################################################
SOURCES_LATEX = $(wildcard *.tex)
DERIVED_DVI = $(patsubst %.tex, %.dvi, $(SOURCES_LATEX))
DERIVED_PS = $(patsubst %.tex, %.ps, $(SOURCES_LATEX))
DERIVED_PDF = $(patsubst %.tex, %.pdf, $(SOURCES_LATEX))
DERIVED_RTF = $(patsubst %.tex, %.rtf, $(SOURCES_LATEX))
DERIVED_LOG = $(patsubst %.tex, %.log, $(SOURCES_LATEX))
DERIVED_AUX = $(patsubst %.tex, %.aux, $(SOURCES_LATEX))
DERIVED_TOC = $(patsubst %.tex, %.toc, $(SOURCES_LATEX))
DERIVED_OUT = $(patsubst %.tex, %.out, $(SOURCES_LATEX))


SOURCES_XFIG = $(wildcard *.fig)
DERIVED_EPS = $(patsubst %.fig, %.eps, $(SOURCES_XFIG))


DERIVED = $(DERIVED_LOG) $(DERIVED_AUX) $(DERIVED_TOC) $(DERIVED_OUT) \
  $(DERIVED_DVI) $(DERIVED_PS) $(DERIVED_PDF) $(DERIVED_RTF) $(DERIVED_EPS)


PICTURES_EPS = $(wildcard *.eps)
PICTURES_GIF = $(wildcard *.gif)
PICTURES_JPEG = $(wildcard *.jpeg *.jpg)
PICTURES_TIFF = $(wildcard *.tiff *.tif)
PICTURES_PNG = $(wildcard *.png)


###########################################################
# Pattern rules for latex compilation
###########################################################

# suffix rules - first cancel, then add
.SUFFIXES:
.SUFFIXES: .tex .log .aux .toc .dvi .ps .pdf .html .rtf .fig .eps \
  .jpg .jpeg .png .gif .tif .tiff# pattern compile LaTeX to DVI - repeat until labels correct
%.dvi : %.tex
	while latex $< | grep 'LaTeX Warning: Label(s)'; do true; done;
	@echo "LaTeX: Compilation finished"
	@echo " "

# pattern compile DVI to PS
%.ps : %.dvi
	dvips $< -o $@ 
	@echo " " 

# pattern compile LaTeX to PDF - repeat until labels correct
%.pdf : %.tex
	while pdflatex $< | grep 'LaTeX Warning: Label(s)'; do true; done; 
	@echo "LaTeX: Compilation finished"
	@echo " " 
#	while pdflatex $< |tee | grep 'LaTeX Warning: Label(s)'; do true; done 

# pattern compile LaTeX to RTF
%.rtf : %.tex
	latex2rtf  $< 
	@echo " " 

# pattern compile LaTeX to HTML
#%.html : %.tex
#	latex2html  $< 
#	@echo " " 

# pattern compile LaTeX to PNG
#%.png : %.tex
#	latex2png  $< 
#	@echo " " 

# pattern compile FIG to EPS
#%.eps : %.fig
#	latex2png  $< 
#	@echo " " ###########################################################
# Pattern rules for picture conversion
###########################################################

# pattern compile JPG to PNG
%.png : %.jpg
	convert $< $@
	@echo " " 

# pattern compile JPG to PNG
%.png : %.jpeg
	convert $< $@
	@echo " " 

# pattern compile TIFF to PNG
%.png : %.tif
	convert $< $@
	@echo " " 

# pattern compile TIFF to PNG
%.png : %.tiff
	convert $< $@
	@echo " " 

# pattern compile GIF to PNG
%.png : %.gif
	convert $< $@
	@echo " " 
###########################################################
# Targets
###########################################################

# main target
.PHONY: all
all: dvi

# compile all LaTeX files to DVI
.PHONY: dvi
dvi: $(DERIVED_DVI)
	@true
	@echo " " 

# compile all LaTeX files to PS
.PHONY: ps
ps: $(DERIVED_PS)
	@true
	@echo " " 

# compile all LaTeX files to PDF
.PHONY: pdf
pdf: $(DERIVED_PDF)
	@true
	@echo " " 

# compile all LaTeX files to RTF
.PHONY: rtf
rtf: $(DERIVED_RTF)
	@true
	@echo " " 

# compile all FIG files to EPS
.PHONY: eps
eps: $(DERIVED_EPS)
	@true
	@echo " " # remove intermediate files
.PHONY : clean
clean:
	rm -f $(DERIVED)
	@echo " " 
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:09 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *