[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

End of file? (Beginning of file??)I mit - tidligere omtalte - lille C++ kursus er jeg nu nået til en lektion, 
hvor jeg skal lære at hente (numeriske) data fra en separat fil ind i et 
program og bearbejde dem lidt. Opgavens ordlyd er:

"Write a C++ program which reads floating point numbers from a file and 
processes them. The numbers represent prices of individual items in a 
shopping list. As each price is read, the program is to display the price on 
the screen and accumulate the prices into a total. After all the prices have 
been read and totalled, the program is to calculate and display the average 
price of all the items."

Jeg har valgt flg. 'priser': 75.90 7.86 4.34 18.14 9.99 10.25 34.90
, og lagt dem i en fil, 't12.dat' (i Home Dir)

Dernæst har jeg (med lidt bistand fra bogen) lavet flg. program:

#include <iostream>
#include <fstream>

void main( void )
	{
	float price = 0.0;
	float sum = 0;
	int count = 0;
	fstream infile;	
  	infile.open( "topic12.dat", ios::in );
	while( !infile.eof() )
  	{
		count++;
    		infile >> price; // follow-up read
		sum += price; // add the current price to the total
		cout << "Price number " << count
         		<< " is kr. " << price << endl;

  	}
	infile.close();
	cout << '\n' << "Samlet pris: kr. " << sum << endl;
	}

, men jeg kan ikke få det til at virke (helt)!:

Ovenstående resulterer nemlig i:

sslug@sslug:~> t12.out
Price number 1 is kr. 75.9
Price number 2 is kr. 7.86
Price number 3 is kr. 4.34
Price number 4 is kr. 18.14
Price number 5 is kr. 9.99
Price number 6 is kr. 10.25
Price number 7 is kr. 34.9
Price number 8 is kr. 34.9

Samlet pris: kr. 196.28

Problemet er jo her, at sidste tal indlæses - og summeres - dobbelt.
Jeg har så prøvet at lave forskellige småændringer (initiering af 'count' - 
flytte lidt omkring med 'count++' osv.
Herved kan jeg også undgå dubleringen af sidste tal - til gengæld får jeg så 
en 'ekstra' pris med i listen (før kr. 75.9); denne ekstra post, som jeg ikke 
fatter årsagen til, er på ca. -2!! ('sum' angives til 159.38 [skulle være 
161.38])

Min egen 'forklaring' er, at programmet ikke (korrekt) finder 
begyndelse/slutning (EOF) på datafilen - men hvorfor kan jeg altså ikke se!

Bistand ønskes! :)

mvh
Hans


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:09 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *