[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [CPROG] lille c++ matrix template lib til openGL brug ??On Fri, 23 Aug 2002 16:58:35 +0200, Peter Korsgaard wrote:

> http://cvs.48ers.dk/cgi-bin/viewcvs.cgi/inf9/tngcode/inc/

Det ser meget fint ud, men jeg skal bruge lidt mere, idet jeg skal lave
andre ting end openGL i programmet også. Så jeg har også brug for 2x2,
3x3, 3x4, 4x3, 4x4 og lidt til i de små størrelser.

Jeg tænkte på noget i denne stil, og har begyndt på det - men hvis nogen
havde lavet det før mig, var der jo ingen grund til at gøre det igen:

Der mangler en del i svd, lu faktorisering, rotationsmatricer,
og så videre, sorry for den lidt lange posting:

hvis du er interesseret i en mere generel matrix/vektor klasse a' la
denne her, vil jeg gerne slå pjalterne sammen med dig.

hilsen, Marc

-------------------------------------------------------------------
linalg.hpp:

#ifndef LINALG_H
#define LINALG_H


#include <cstddef>
#include <iterator>
#include <algorithm>
#include <math.h>
#include <iostream>
#include <boost/array.hpp>


// forward declaration
// template<class Scalar, std::size_t NR, std::size_t NC> class Mat;


template<class Scalar, std::size_t NR, std::size_t NC> 
class Mat : public boost::array<Scalar, NR*NC> 
{
  public: 
   // type definitions, notice, inherited from boots::array are all the 
   // usual type definitions
   typedef Scalar               value_type;
   typedef Scalar*               iterator;
   typedef const Scalar*            const_iterator;
   typedef Scalar&               reference;
   typedef const Scalar&            const_reference;
   typedef std::size_t            size_type;
   typedef std::ptrdiff_t           difference_type;
   // now the new type definitons
   typedef boost::array<std::size_t,2>    index_type; 
   typedef boost::array<Scalar, NR*NC>    storage_type;
   typedef boost::array<Scalar, NR*NC>&    storage_reference;
   typedef const boost::array<Scalar, NR*NC>& const_storage_reference;
   typedef Mat<Scalar, NR, NC>        container_type;
   typedef Mat<Scalar, NR, NC>&        container_reference;
   typedef const Mat<Scalar, NR, NC>&     const_container_reference;
  protected:
   static size_type index(size_type rn, size_type cn) 
   {
	 return cn + rn*NC; // row ordering
	 //return rn + cn*NR; // column ordering
   }
   static size_type index(index_type indarr) 
   {
	 return indarr[1] + indarr[0]*NC; // row ordering
	 //return indarr[0] + indarr[1]*NR; // column ordering
   }
  public:
   // constructors
   Mat() 
   {
	 assign(Scalar());
   }
   //explicit Mat(const Scalar& s = 0) {std::fill_n(begin(), size(), s);};
   explicit Mat(const Scalar& s) 
   {
	 assign(s);
   }
   explicit Mat(const_storage_reference a) 
   {
	 std::copy(a.begin(), a.end(), begin()); 
   }
   Mat(const_container_reference m) 
   {
	 std::copy(m.begin(), m.end(), begin()); 
   }
   // no destructor ~Mat() {}; needed, default is just perfect

   // assignment with type conversion - should I really do this ???
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator= (const Scalar2& s) 
   {
	 assign(s); return *this;
   }
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator= (const boost::array<Scalar2,NR*NC>& a) 
   {
	 std::copy(a.begin(),a.end(), begin());
	 return *this;
   }
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator= (const Mat<Scalar2,NR,NC>& m) 
   {
	 std::copy(m.begin(),m.end(), begin());
	 return *this;
   }
   // size info
   size_type nrows()
   {
	 return NR; 
   }
   size_type ncols()
   {
	 return NC; 
   }
   index_type dim()
   {
	 index_type ind = { { NR, NC } }; 
	 return ind;
   }
   // vector and matrix indexing, offset 0, column or row major, 
   // no index checking
   reference operator[](size_type i)
   {
	 return storage_type::operator[](i);
   }
   const_reference operator[](size_type i) const 
   {
	 return storage_type::operator[](i);
   }
   reference operator[](index_type indarr)
   {
	 return storage_type::operator[](index(indarr));
   }
   const_reference operator[](index_type indarr) const 
   {
	 return storage_type::operator[](index(indarr));
   }

   // vector and matrix indexing, offset 0, column or row major, 
   // no index checking
   reference operator()(size_type i)
   {
	 return storage_type::operator[](i);
   }
   const_reference operator()(size_type i) const 
   {
	 return storage_type::operator[](i);
   }
   reference operator()(size_type rn, size_type cn)
   {
	 return storage_type::operator[](index(rn, cn));
   }
   const_reference operator()(size_type rn, size_type cn) const 
   {
	 return storage_type::operator[](index(rn, cn));
   }
   reference operator()(index_type indarr)
   {
	 return storage_type::operator[](index(indarr));
   }
   const_reference operator()(index_type indarr) const 
   {
	 return storage_type::operator[](index(indarr));
   }

   // vector and matrix indexing, offset 0, column or row major, 
   //index checking
   reference at(size_type i) 
   { 
	 return storage_type::at(i);
   }
   const_reference at(size_type i) const 
   { 
	 return storage_type::at(i);
   }
   reference at(size_type rn, size_type cn)
   {
	 size_type i = index(rn, cn);
	 return storage_type::at(i);
   }
   const_reference at(size_type rn, size_type cn) const 
   {
	 size_type i = index(rn, cn);
	 return storage_type::at(i);
   }
   reference at(index_type indarr)
   {
	 size_type i = index(indarr);
	 return storage_type::at(i);
   }
   const_reference at(index_type indarr) const 
   {
	 size_type i = index(indarr);
	 return storage_type::at(i);
   }
   
   // unary operators
   container_reference operator-() 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) 
	  elems[i] = -elems[i];
	 return *this;
   }

   // arithmetic matrix operators with type conversion
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator+=(const Mat<Scalar2,NR,NC>& m2) 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) elems[i] += m2.elems[i];
	 return *this;
   }
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator-=(const Mat<Scalar2,NR,NC>& m2) 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) elems[i] -= m2.elems[i];
	 return *this;
   }

   // arithmetic scalar operators with type conversion
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator+=(const Scalar2& s2) 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) elems[i] += s2;
	 return *this;
   }
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator-=(const Scalar2& s2) 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) elems[i] -= s2;
	 return *this;
   }
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator*=(const Scalar2& s2) 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) elems[i] *= s2;
	 return *this;
   }
   template <typename Scalar2>
   container_reference operator/=(const Scalar2& s2) 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) elems[i] /= s2;
	 return *this;
   }

//    // rowvector and colvector operations
//    Mat<Scalar,NR,1>& col(size_type) 
//    {
// 	 Mat <Scalar,NR,1> cvec; 
// 	 return cvec;
//    }
//    Mat<Scalar,NR,1> col(size_type) const 
//    {
// 	 Mat <Scalar,NR,1> cvec; 
// 	 return cvec;
//    }
//    Mat<Scalar,1,NC>& row(size_type) 
//    {
// 	 Mat <Scalar,1,NC> rvec; 
// 	 return rvec;
//    }
//    Mat<Scalar,1,NC> row(size_type) const 
//    {Mat <Scalar,1,NC> rvec; 
//    return rvec;
//    }

   // io read and write operations
   bool read(std::istream& is) 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) is >> elems[i];
	 return true;
   }
   bool write(std::ostream& os) const 
   {
	 for(size_type i = 0; i < size(); i++) os << elems[i] << " " ;
	 return true;
   }

}; // end of class Mat 


// non-member arithmetic matrix operators with type conversion
template <class Scalar1, class Scalar2, std::size_t NR, std::size_t NC>
Mat<Scalar1,NR,NC> 
operator+(const Mat<Scalar1,NR,NC>& m1, const Mat<Scalar2,NR,NC>& m2) 
{
  Mat<Scalar1,NR,NC> result = m1;
  return result += m2;
}

template <class Scalar1, class Scalar2, std::size_t NR, std::size_t NC>
Mat<Scalar1,NR,NC> 
operator+(const Mat<Scalar1,NR,NC>& m, const Scalar2& s) 
{
  Mat<Scalar1,NR,NC> result = m;
  return result += s;
}

template <class Scalar1, class Scalar2, std::size_t NR, std::size_t NC>
Mat<Scalar1,NR,NC> 
operator+(const Scalar2& s, const Mat<Scalar1,NR,NC>& m) 
{
  Mat<Scalar1,NR,NC> result = m;
  return result += s;
}

template <class Scalar1, class Scalar2, std::size_t NR, std::size_t NC>
Mat<Scalar1,NR,NC> 
operator*(const Mat<Scalar1,NR,NC>& m, const Scalar2& s) 
{
  Mat<Scalar1,NR,NC> result = m;
  return result *= s;
}

template <class Scalar1, class Scalar2, std::size_t NR, std::size_t NC>
Mat<Scalar1,NR,NC> 
operator*(const Scalar2& s, const Mat<Scalar1,NR,NC>& m) 
{
  Mat<Scalar1,NR,NC> result = m;
  return result *= s;
}

template <class Scalar1, class Scalar2, std::size_t NR, std::size_t NC>
Mat<Scalar1,NR,NC> 
operator-(const Mat<Scalar1,NR,NC>& m1, const Mat<Scalar2,NR,NC>& m2) 
{
  Mat<Scalar1,NR,NC> result = m1;
  return result -= m2;
}

// multiplication operator
template<class Scalar, std::size_t NR1, std::size_t NCR, std::size_t NC2>
Mat<Scalar,NR1,NC2> operator*(const Mat<Scalar,NR1,NCR>& m1,
			   const Mat<Scalar,NCR,NC2>& m2)
{
  Mat<Scalar,NR1,NC2> result; 
  // error-prone if not zero-offset used ...
  // for (Mat<Scalar,NR1,NC2>::size_type rn = 0; rn < NR1; rn++)
  //  for (Mat<Scalar,NR1,NC2>::size_type cn = 0; cn < NC2; cn++)
  //   {
  //    Scalar s = 0.0;
  //	  for (std::size_t crn = 0; crn < NCR; crn++)
  // 	    s += m1(rn,crn)*m2(crn,cn);
  // 	    result(rn,cn) = s;
  //   }

  // not so nice due to clumsy indexing
  //Mat<Scalar,NR1,NC2>::index_type resultInd;
  //Mat<Scalar,NR1,NCR>::index_type m1Ind;
  //Mat<Scalar,NCR,NC2>::index_type m2Ind;
  //for (resultInd[0] = 0; resultInd[0] < NR1; resultInd[0]++)
  //  for (resultInd[1] = 0; resultInd[1] < NC2; resultInd[1]++)
  //  {
  //	 m1Ind[0] = resultInd[0];
  //	 m2Ind[1] = resultInd[1];
  //	 Scalar s = 0.0;
  //	 //for (std::size_t crn = 0; crn < NCR; crn++)
  //	 for (Mat<Scalar,NR1,NC2>::size_type crn = 0; crn < NCR; crn++)
  //	 {
  //	  m1Ind[1] = m2Ind[0] = crn;
  //	  s += m1[m1Ind]*m2[m2Ind];
  //	 }
  //	 result[resultInd] = s;
  //  }

  // last trial: use iterators and advance/distance templates
  for (typename Mat<Scalar,NR1,NC2>::iterator ri = result.begin(); 
  	ri < result.end(); ri++)
  {
   typename Mat<Scalar,NR1,NCR>::const_iterator rowIter = m1.begin();
   // row order
   std::advance(rowIter, NCR*(std::distance(result.begin(),ri)/NC2));
   // col order 
   //std::advance(rowIter, (std::distance(result.begin(),ri)%NR1)); 
   typename Mat<Scalar,NCR,NC2>::const_iterator colIter = m2.begin();
   // row order
   std::advance(colIter, std::distance(result.begin(),ri)%NC2);  
   // col order
   //std::advance(colIter, NCR*(std::distance(result.begin(),ri)/NR1));
   
   Scalar s = 0;
   for (typename Mat<Scalar,NR1,NC2>::size_type crn = 0; crn < NCR; crn++)
   {
	 s += (*rowIter)*(*colIter);
	 std::advance(rowIter,1);  // row ordering
	 std::advance(colIter,NC2);  // row ordering	 
	 //std::advance(rowIter,NR1); // col ordering
	 //std::advance(colIter,1);  // col ordering	 
   }
   *ri = s;
  }
  return result;
}

// io operators
template<class Scalar, std::size_t NR, std::size_t NC> 
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Mat<Scalar,NR,NC>& m)
{
  assert(!os.fail());
  m.write(os);
  assert(os.good());
  return os;
}

template<class Scalar, std::size_t NR, std::size_t NC> 
std::istream& operator>>(std::istream& is, Mat<Scalar,NR,NC>& m)
{
  assert(!is.fail());
  m.read(is);
  assert(is.good());
  return is;
}

template<class Scalar, std::size_t NR1, 
     std::size_t NC1, std::size_t NR2, std::size_t NC2>
bool equalDim(Mat<Scalar,NR1,NC1> m1, Mat<Scalar,NR2,NC2> m2)
{
  return (NR1==NR2 && NC1==NC2);
}


//  Mat<Scalar, NR, NC> operator+(const Mat<Scalar,NR,NC>&,
// 					  const Mat<Scalar,NR,NC>&)
//  {Mat<Scalar, NR, NC> mat; return mat;};


// vector definition - partial template specialization typedef does not work...
//template<class Scalar, std::size_t NR> 
//typedef Mat<Scalar,NR,1> ColVec<Scalar,NR>;

//template<class Scalar, std::size_t NC> 
//typedef Mat<Scalar,1,NC> RowVec<Scalar,NC>;
#endif //LINALG_H


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:09 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *