[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

compile, link, _start entry symbol, crt1.o, ANSI C etc.hej sslug'ere. Jeg håber I kan hjælpe mig med et mindre problem med compile
og/eller linkning af nogle ANSI-C-programemr som er flyttet fra en HP-UX til
en linux. Se her:
Et script compile.sh udfører for alle programmer:
make -f <program>.mk <program>
Der sker nu følgende:

hostname:dir# ./compile.sh
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUBAONM.o AUBAONM.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o CVRXXXC.o CVRXXXC.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUBASTE.o AUBASTE.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o P200004.o P200004.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUMQREA.o AUMQREA.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o CVRMQDC.o CVRMQDC.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o P200025.o P200025.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o P200026.o P200026.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUBAWTW.o AUBAWTW.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o CVRMQCM.o CVRMQCM.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUBAIRC.o AUBAIRC.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUBAWTR.o AUBAWTR.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUBASOK.o AUBASOK.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o AUBAWTE.o AUBAWTE.c
cc -c -ansi -I./ -I -march=i686 -o P2DO090.o P2DO090.c
ld -o P2DO090 AUBAONM.o CVRXXXC.o AUBASTE.o P200004.o AUMQREA.o CVRMQDC.o
P200025.o P200026.o AUBAWTW.o CVRMQCM.o AUBAIRC.o AUBAWTR.o AUBASOK.o
AUBAWTE.o P2DO090.o -L./ -L/opt/mqm/lib -lcrypt -lm -lmqm -lc ld: warning:
cannot find entry symbol _start; defaulting to 08048890
cc -ansi -I./ -I -march=i686 P2DOD00.c -o P2DOD00
make: *** Deleting file `P2DOD00'
make: *** [P2DOD00] Interrupt

Her afbryder jeg da dette fortsætter derudaf.

Og jeg bruger følgende C-compiler med disse options:

hostname# gcc -v -o image P2DO090.o
Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i486-suse-linux/2.95.3/specs
gcc version 2.95.3 20010315 (SuSE)
/usr/lib/gcc-lib/i486-suse-linux/2.95.3/collect2 -m elf_i386 -dynamic-linker
/l
ib/ld-linux.so.2 -o image /usr/lib/crt1.o /usr/lib/crti.o
/usr/lib/gcc-lib/i486-
suse-linux/2.95.3/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc-lib/i486-suse-linux/2.95.3
-L/usr/i4
86-suse-linux/lib P2DO090.o -lgcc -lc -lgcc
/usr/lib/gcc-lib/i486-suse-linux/2.9
5.3/crtend.o /usr/lib/crtn.o
P2DO090.o: In function `main':
P2DO090.o(.text+0x1df): undefined reference to `AUBASTE'
P2DO090.o(.text+0x3c1): undefined reference to `AUBASTE'
P2DO090.o(.text+0x486): undefined reference to `AUBASTE'
P2DO090.o(.text+0x910): undefined reference to `AUBASTE'
P2DO090.o(.text+0xdc3): undefined reference to `AUBASTE'
P2DO090.o(.text+0xe18): undefined reference to `AUBAWTE'
collect2: ld returned 1 exit status

Hvad mon det er der går galt eller jeg mangler?
Jeg synes jo netop at crt1.o bliver linket med? Alligevel kan entry symbol
_start ikke findes. Dette på trods af at nm fortæller den er i /usr/lib/crt1.o

Kan I give et tip?
Jeg kører på en SuSE 7.2.

vh
EBM

------------------------
OFiR Job er Danmarks største jobdatabase på internettet. Hvis du aktivt søger nye udfordringer i karrieren, så er det på OFiR Job du finder dem. Tøv ikke! Klik her http://dksalg.ofir.dk/rd.asp?ser=11&kam=25&url=http://job.ofir.dk/ og du er godt i gang.

Lad din kommende arbejdsgiver kontakte dig. Indtast et søgbart CV på under 15 min. og giv interesserede arbejdsgivere mulighed for at kontakte DIG. Tøv ikke! Opret dit CV her http://dksalg.ofir.dk/rd.asp?ser=11&kam=26&url=http://jobcv.ofir.dk/ og lad jobbet komme til dig…
------------------------ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:09 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *