[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [CPROG] Entry point i shared lib filerKasper Hauge wrote:
> Som jeg har forstået det, vil denne stump program blive udført af den
> første der kalder DLL'en.

Jeg rodede fornyeligt med det, her er et eksempel jeg lavede:

Program der dynamisk loader en .so fil og kalder funktioner i den.
For simplificet antager jeg at path to .so filen er fast. Når dlopen
loader .so filen udføres _init, og når den unloades så udføres _fini
funktionerne. Bemærk det kræver -nostartfiles flaget til kompileren.

libload.c:

#include <stdio.h>
#include <dlfcn.h>
#include <unistd.h>

// path til .so fil.
const char fname[]="/home/zqex/code/c/sharedobject/libtest.so.0.0";

int main()
{
  char* err;
  void* handle = dlopen(fname,RTLD_NOW);
// RTLD_NOW resolve dependencies now.

  void (*function1)(void);
  void (*function2)(double);

  if (handle == NULL)
    {
      printf("Opening library error: %s",dlerror());
      exit(1);
    }

  dlerror(); // Flush errorstate
  function1=dlsym(handle,"test1");

  if ((err=dlerror()) != NULL)
    {
      printf("%s\n",err);
      exit(1);
    }

  dlerror(); // Flush errorstate
  function2=dlsym(handle,"test2");

  if ((err=dlerror()) != NULL)
    {
      printf("%s\n",err);
      exit(1);
    }


  function1();
  function2(2.0);

  dlclose(handle);
  return 0;
}


Kode der kompileres til et shared object (.so) fil (testlib.c)

#include <stdio.h>

void test1(void)
{
  printf("Hello World\n");
}

void test2(double x)
{
  printf("%f\n",x*x);
}

// Debug at init and finialization

void _init(void)
{
  printf("Initializing SO\n");
}

void _fini(void)
{
  printf("Deinitializing SO\n");
}

Bemærk den skal kompiles med specielle switches
Her er en make fil der opretter so filen, og programmer der
dynamisk loader den, og kalder funktioner i so filen.

makefile:

all : testlib.so libload

clean :
    rm *.o ; rm *.so.0.0 ; rm core ; rm libload

#compiling library function files:

testlib.o : testlib.c
    gcc -fPIC -Wall -ggdb -c testlib.c

# -fPIC relocatable code, -Wall all warnings, -ggdb debugging

testlib.so : testlib.o
    gcc -ggdb -shared -nostartfiles -W1,-soname,libtest.so.0 \
    -o libtest.so.0.0 testlib.o -lc

# -nostartfiles allows _init,_fini.

#compiles test program:

libload : libload.c
    gcc -rdynamic -ggdb -Wall -o libload libload.c -ldl

-- 
 Mvh. Carsten Svaneborg


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:08 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *