[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

fsizeJeg har problemer med at få følgende programeksempel fra Kernighan/Ritchies
bog til at virke.
Programmet skal kunne skrive filstørrelsen ved hjælp af systemkald. Det
virker fint hvis man kører det med et argument som fx "fsize foo.c", men der
opstår problemer, hvis man kører det uden argumenter eller med et directory
som argument. Jeg tror problemet ligger i funktionen dirwalk. Er der en der
kan gennemskue hvor problemet opstår?

Mvh Mikkel Erup

/* fsize.c - print file size */

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include "dirent.h"

void fsize(char *);

/* print file sizes */
int main(int argc, char **argv)
{
  if (argc == 1)   /* default current directory */
    fsize(".");
  else
    while (--argc > 0)
      fsize(*++argv);
  return 0;
}

void dirwalk(char *, void (*fcn)(char *));

/* fsize: print size of file "name" */
void fsize(char *name)
{
  struct stat stbuf;

  if (stat(name, &stbuf) == -1) {
    fprintf(stderr, "fsize: can't acces %s\n", name);
    return;
  }
  if ((stbuf.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
    dirwalk(name, fsize);
  printf("%8ld %s\n", stbuf.st_size, name);
}

#define MAX_PATH 1024

/* dirwalk; apply fcn to all files in dir */
void dirwalk(char *dir, void (*fcn)(char*))
{
  char name[MAX_PATH];
  Dirent *dp;
  DIR *dfd;

  if ((dfd = opendir(dir)) == NULL) {
    fprintf(stderr, "dirwalk; can't open %s\n", dir);
    return;
  }
  while ((dp = readdir(dfd)) != NULL) {
    if (strcmp(dp->name, ".") == 0
     || strcmp(dp->name, "..") == 0)
      continue; /* skip self and parent */
    if (strlen(dir)+strlen(dp->name)+2 > sizeof(name))
      fprintf(stderr, "dirwalk: name %s/%s too long\n", dir,
dp->name);
    else {
      sprintf(name, "%s/%s", dir, dp->name);
      (*fcn)(name);
    }
  }
  closedir(dfd);
}

------------------------------------------------------------------------

/* dirent.h header fil til program fsize */

#define NAME_MAX 255 /* longest filename component */

typedef struct {  /* portable directory entry: */
  long ino;        /* inode number */
  char name[NAME_MAX+1];  /* name + '\0' terminator */
} Dirent;

typedef struct {  /* minimal DIR: no buffering, etc. */
  int fd;      /* file descriptor for directory */
  Dirent d;     /* the directory entry */
} DIR;

DIR *opendir(char *dirname);
Dirent *readdir(DIR *dfd);
void closedir(DIR *dfd);

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:08 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *