[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

libpthread.a problem med glibc 2.1.2-11 (RH6.1)Hej folkens!
Jeg har et mindre problem med at få libpthreads til at køre under RH6.1
mit program kompiler fint på både RH6.0 og 6.1 men det køre kun på 6.0?
også hvis jeg kompiler på 6.1 og linker med libpthread.a fra 6.0 går det
galt,
problemet er meget let at beskrive, det virker ikke :)
når jer starter programmet så hænger den, hvor den burde komme med en
syntaks beskrivelse, ergo den kommer slet ikke ind i main().
Hvis jeg prøver DDD sker det det samme, den hænger blot inden den
overhodevet er
kommet ind i programmet!
Hvordan kan det være og hvad kan man gøre ved det?

PS: jeg har includeret min Makefile hvis det hjælper!

--
    -Jacob Kolding
    sslug@sslug

Stoners live and stoners die, But in the end we all get high;
So if in life you don't succeed, Fuck it all and smoke some weed.


# This file was automatically generated by makemake.
# Do not edit it directly!
# Any changes you make will be silently overwritten.

# Edit this file to define constants and custom build targets.
# Please refer to the makemake documentation for more information.
#
# To compile multiple versions of a program or library, please study
#   http://www.its.caltech.edu/~jafl/jcc/multi_version.html

# Useful directories

MYCODEDIR := .

# Directories to search for header files

SEARCHDIRS := -I- -I${MYCODEDIR}

# makemake variables

DEPENDFLAGS := -g -Wall -Werror ${SEARCHDIRS}
TOUCHHEADERS := ${MYCODEDIR}/*.h

# C preprocessor (C, C++, FORTRAN)

CPPFLAGS = 

# C

CC   := gcc
CFLAGS = ${DEPENDFLAGS}

%.o : %.c
	${CC} ${CPPFLAGS} ${CFLAGS} -c $< -o $@

# C++

CXX   := g++
CXXFLAGS = ${DEPENDFLAGS}

%.o : %.cc
	${CXX} ${CPPFLAGS} ${CXXFLAGS} -c $< -o $@

%.o : %.C
	${CXX} ${CPPFLAGS} ${CXXFLAGS} -c $< -o $@

%.o : %.cpp
	${CXX} ${CPPFLAGS} ${CXXFLAGS} -c $< -o $@

%.o : %.cxx
	${CXX} ${CPPFLAGS} ${CXXFLAGS} -c $< -o $@

# FORTRAN

FC   := f77
FFLAGS = 

# linker

LINKER  := gcc
LDFLAGS  = `gtk-config --cflags` `gtk-config --libs`
LOADLIBES := -lm /usr/lib/libpthread.a

# Java

JAVAC := javac
JFLAGS = 
JAR  := jar

%.class : %.java
	${JAVAC} ${JFLAGS} $<


# This is what makemake added


# 3dengine

3dengine : ./3dcamera.o ./3dengine.o ./3dlights.o ./3dline.o ./3dmaping.o ./3dobject.o ./3dworldm.o
	${LINKER} ${LDFLAGS} -o $@ ${filter-out %.a %.so, $^} ${LOADLIBES}

# target for making everything

.PHONY : all
all: 3dengine


# target for removing all object files

.PHONY : tidy
tidy::
	@${RM} core ./3dcamera.o ./3dengine.o ./3dlights.o ./3dline.o ./3dmaping.o ./3dobject.o ./3dworldm.o

# target for removing all object files

.PHONY : clean
clean:: tidy
	@${RM} 3dengine

# list of all source files

MM_ALL_SOURCES := ./3dcamera.cpp ./3dengine.cpp ./3dlights.cpp ./3dline.cpp ./3dmaping.cpp ./3dobject.cpp ./3dworldm.cpp


# target for checking a source file

CHECKSYNTAXFILE := ${basename ${filter %${CHECKSTRING}, ${MM_ALL_SOURCES}}}

.PHONY : checksyntax
checksyntax:
 ifneq (${CHECKSYNTAXFILE},)
	@${MAKE} ${addsuffix .o, ${CHECKSYNTAXFILE}}
 else
	@echo No target to make ${CHECKSTRING}
 endif


# target for touching appropriate source files

.PHONY : touch
touch::
	@list=$$(grep -l ${TOUCHSTRING} ${MM_ALL_SOURCES}); \
   for file in $$list; do { echo $$file; touch $$file; } done


# target for calculating dependencies (MAKEMAKE)

.PHONY : jdepend
jdepend:
	@${MAKEMAKE} --depend Makefile -- ${DEPENDFLAGS} -- ./3dcamera.cpp ./3dcamera.o ./3dengine.cpp ./3dengine.o ./3dlights.cpp ./3dlights.o ./3dline.cpp ./3dline.o ./3dmaping.cpp ./3dmaping.o ./3dobject.cpp ./3dobject.o ./3dworldm.cpp ./3dworldm.o


# DO NOT DELETE THIS LINE -- makemake depends on it.

./3dcamera.o: ./3dcamera.hpp ./3dlights.hpp ./3dline.hpp ./3dmaind.hpp ./3dmaping.hpp ./3dobject.hpp ./3dworldm.hpp /usr/include/gtk/gtk.h /usr/include/limits.h /usr/include/math.h /usr/include/pthread.h /usr/include/stdio.h /usr/include/stdlib.h /usr/include/string.h /usr/include/time.h /usr/lib/glib/include/glibconfig.h

./3dengine.o: ./3dcamera.hpp ./3dlights.hpp ./3dline.hpp ./3dmaind.hpp ./3dmaping.hpp ./3dobject.hpp ./3dworldm.hpp /usr/include/gtk/gtk.h /usr/include/limits.h /usr/include/math.h /usr/include/pthread.h /usr/include/stdio.h /usr/include/stdlib.h /usr/include/string.h /usr/include/time.h /usr/lib/glib/include/glibconfig.h

./3dlights.o: ./3dcamera.hpp ./3dlights.hpp ./3dline.hpp ./3dmaind.hpp ./3dmaping.hpp ./3dobject.hpp ./3dworldm.hpp /usr/include/gtk/gtk.h /usr/include/limits.h /usr/include/math.h /usr/include/pthread.h /usr/include/stdio.h /usr/include/stdlib.h /usr/include/string.h /usr/include/time.h /usr/lib/glib/include/glibconfig.h

./3dline.o: ./3dcamera.hpp ./3dlights.hpp ./3dline.hpp ./3dmaind.hpp ./3dmaping.hpp ./3dobject.hpp ./3dworldm.hpp /usr/include/gtk/gtk.h /usr/include/limits.h /usr/include/math.h /usr/include/pthread.h /usr/include/stdio.h /usr/include/stdlib.h /usr/include/string.h /usr/include/time.h /usr/lib/glib/include/glibconfig.h

./3dmaping.o: ./3dcamera.hpp ./3dlights.hpp ./3dline.hpp ./3dmaind.hpp ./3dmaping.hpp ./3dobject.hpp ./3dworldm.hpp /usr/include/gtk/gtk.h /usr/include/limits.h /usr/include/math.h /usr/include/pthread.h /usr/include/stdio.h /usr/include/stdlib.h /usr/include/string.h /usr/include/time.h /usr/lib/glib/include/glibconfig.h

./3dobject.o: ./3dcamera.hpp ./3dlights.hpp ./3dline.hpp ./3dmaind.hpp ./3dmaping.hpp ./3dobject.hpp ./3dworldm.hpp /usr/include/gtk/gtk.h /usr/include/limits.h /usr/include/math.h /usr/include/pthread.h /usr/include/stdio.h /usr/include/stdlib.h /usr/include/string.h /usr/include/time.h /usr/lib/glib/include/glibconfig.h

./3dworldm.o: ./3dcamera.hpp ./3dlights.hpp ./3dline.hpp ./3dmaind.hpp ./3dmaping.hpp ./3dobject.hpp ./3dworldm.hpp /usr/include/gtk/gtk.h /usr/include/limits.h /usr/include/math.h /usr/include/pthread.h /usr/include/stdio.h /usr/include/stdlib.h /usr/include/string.h /usr/include/time.h /usr/lib/glib/include/glibconfig.h 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:07 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *