[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [CPROG] STL & GNU/Open Source Copyright notices På FSF homepage findes forskellige License agreement contracts som alle
er blevet advokat "checket" og som næsten er "fill in the blanks" som blev
sagt.

 Med Venlig Hilsen
 Kim Pedersen

At 20:40 28-08-99 +0200, you wrote:
>Hej alle!
>
>Jeg sidder og nørkler med STL - da mit projekt ikke kan vente på en
>Linux implementation - laver jeg mine egne ad hoc klasser som svarer
>ISO/IEC 14482:1998(E)
>samt er kompatible med Linux g++-2 (under gcc) (version numre på
>"broken" libaries har jeg opgivet at følge med i).
>
>?Spørgsmålet er:?
>Hvordan formuler jeg en Copyright notice der yder beskyttelse som via
>GNU-licens?
>Jeg finder det forkert at automatisk recitere "All rights reserved" når
>nu det ikke er det jeg ønsker.
>
>Eksempel:
>// -*- C++ -*- header file
>
>// ngr_string.h:
>// ngr string ad hoc implementaion declaration file
>
>
>/* Copyright (c) 1999 Nils AAke Ljunggren && needless Game resigns   *
>
> * All rights reserved
>*/
>
>/* ad hoc implementation of std::char_traits<.>            *
>
> * adhering to ISO/IEC 14882:1998(E) 21.1 except for name && namespace
>*/
>
>
>#ifndef _NGR_STRING_H
>#define _NGR_STRING_H
>
>#include <string>
>
>extern "C++" {
>
>
>// ngr_char_traits struct declaration:
>
>template<class charT> struct ngr_char_traits;
>
>
>// ngr_char_traits<char> specialization struct definition:
>// ISO/IEC 14882:1998(E) 21.1.3.1
>
>template <>
>struct ngr_char_traits<char> {
> typedef char char_type;
> typedef int int_type;
> typedef streamoff off_type;
> typedef streampos pos_type;
> typedef mbstate_t state_type;
>
> static void assign(char_type& c1, const char_type& c2) { c1= c2; }
> static bool eq(const char_type& c1, const char_type& c2) { c1 == c2; }
>
> static bool lt(const char_type& c1, const char_type& c2) { return c1 <
>c2; }
>
> static int compare(const char* s1, const char* s2, size_t n)
>  { return memcmp(s1, s2, n); }
> static size_t length(const char_type* s)
>  { return strlen(s); }
> static char_type* find(const char_type* s, size_t n, const char_type&
>a)
>  { return memchr(s, to_int_type(a), n); }
> static char_type* move(char_type* s1, const char_type* s2, size_t n)
>  { return memmove(s1, s2, n); }
> static char_type* copy(char_type* s1, const char_type* s2, size_t n)
>  { return memcpy(s1, s2, n); }
> static char_type* assign(char_type* s, size_t n, char_type a)
>  { return memset(s, to_int_type(a), n); }
>
> static int not_eof(const int_type& c)
>  { return !eq(c, eof()) ? c : !eof(); }
> static char_type to_char_type(const int_type& c)
>  { return static_cast<char_type>(c); }
> static int_type to_int_type(const char_type& c)
>  { return static_cast<int_type>(c); }
> static bool eq_int_type(const int_type& c1, const int_type& c2)
>  { return c1 == c2; }
> static int_type eof()
>  { return EOF; }
>};
>
>} // extern "C++"
>
>#endif /* !_NGR_STRING_H */
>
>
> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:07 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *