[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [CPROG] C vs. C++ problem LØSNINIGHej Sune
  Dit problem er faktiskt temligt "trivielt" idet globale C variable
"blot" skal defineres med en "static qualifier"

  Det er korrekt at *kan* være endog store problemer med statiske
variable!
  Det kan også være at enkelte statiske variable skal defineres i
en-eller-anden singulaer compilationsenhed.

  Jeg har tilladt mig at uploade et fungerende implementation af dit
eksempel under:
  http://home12.inet.tele.dk/ngr
    mising_static_qualifier

  prøv dette:
  static int a; // might require clean recompiltaion to suceed

  Moralen er: C++ er endog meget explicict.

  Håber at dette kunne hjælpe


Sune Fischer skrev:

> Hej,
>
> jeg har prøvet at konvertere nogle programmer fra C til C++, men
> enkelte ting giver mig grå hår (og jeg er kun 23). Problemet kan skæres
> ned til følgende:
> Jeg har en del variable jeg ikke gider kaste rundt imellem
> funktionerne, og derfor vil jeg have dem globale. Desuden vil jeg have
> delt funktionerne ud på flere filer, og så er det problemerne opstår.
> Linkeren kommer med beskeder om at de variable allerede er defineret,
> her er et eksempel og det virker fint i C, men ikke i C++?
>
> // filen globals.h :
> #ifndef GLOBALS_H
> #define GLOBALS_H
>
> #include <stdio.h>
>
> void Testfunk();
> int a, b, c[100];
>
> #endif
>
> // filen main.cpp :
> #include "globals.h"
>
> int main(void)
> {
>  Testfunk();
>  return(0);
> }
>
> // filen Cppfil2.cpp :
> #include "globals.h"
>
> void Testfunk()
> {
>  printf("made it!\n");
>  return;
> }
>
> // Makefile:
> CC = g++
> CFLAGS = -O3 -fmemoize-lookups
>
> PROGNAME = test.x
>
> SOURCES = main.cpp \
>     Cppfil2.cpp \
>
> OBJECTS = $(SOURCES:.cpp=.o)
>
> .cpp.o:
>     $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
>
> $(PROGNAME): $(OBJECTS)
>     $(CC) $(OBJECTS) -o $(PROGNAME)
>
> clean:
>     rm -f $(PROGNAME)
>     rm -f *.o
>     rm -f *~
>
> Er det et problem med Makefilen, for det styrer jeg ikke rigtigt.
> Det er som om #ifndef ikke virker i C++??
>
> Sune
> _________________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:07 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *