[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [CPROG] C vs. C++ problemHej Sune,

Den måde, jeg løser den slags på er ved anvendelse af extern, som Erwin
også foreslår. Jeg har den slags i flere forskellige header-filer. Mit
trick er
altid at lade header filerne definere/deklarere under anvendelse af en
makro:
EXTERN int a, b, c[100];

På nær eet sted skal EXTERN være lig extern. Dette klares ved at
alle header filer også har følgende linier:
#ifndef EXTERN
# define EXTERN extern
#endif

I een fil, f.eks. den med main, definerer jeg så EXTERN:
#define EXTERN
Den er så den tomme streng, og header filerne includeres een gang hvor
variablene
defineres (EXTERN tom), og ellers deklareres variablene blot (EXTERN er
extern).

Med venlig hilsen
Jan Eggert Kofoed

Sune Fischer wrote:

> Hej,
>
> jeg har prøvet at konvertere nogle programmer fra C til C++, men
> enkelte ting giver mig grå hår (og jeg er kun 23). Problemet kan skæres
> ned til følgende:
> Jeg har en del variable jeg ikke gider kaste rundt imellem
> funktionerne, og derfor vil jeg have dem globale. Desuden vil jeg have
> delt funktionerne ud på flere filer, og så er det problemerne opstår.
> Linkeren kommer med beskeder om at de variable allerede er defineret,
> her er et eksempel og det virker fint i C, men ikke i C++?
>
> // filen globals.h :
> #ifndef GLOBALS_H
> #define GLOBALS_H
>
> #include <stdio.h>
>
> void Testfunk();
> int a, b, c[100];
>
> #endif
>
> // filen main.cpp :
> #include "globals.h"
>
> int main(void)
> {
>  Testfunk();
>  return(0);
> }
>
> // filen Cppfil2.cpp :
> #include "globals.h"
>
> void Testfunk()
> {
>  printf("made it!\n");
>  return;
> }
>
> // Makefile:
> CC = g++
> CFLAGS = -O3 -fmemoize-lookups
>
> PROGNAME = test.x
>
> SOURCES = main.cpp \
>     Cppfil2.cpp \
>
> OBJECTS = $(SOURCES:.cpp=.o)
>
> .cpp.o:
>     $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
>
> $(PROGNAME): $(OBJECTS)
>     $(CC) $(OBJECTS) -o $(PROGNAME)
>
> clean:
>     rm -f $(PROGNAME)
>     rm -f *.o
>     rm -f *~
>
> Er det et problem med Makefilen, for det styrer jeg ikke rigtigt.
> Det er som om #ifndef ikke virker i C++??
>
> Sune
> _________________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:07 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *