[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Endelig indkaldelse til årsmøde i SSLUGSSLUG afholder årsmøde - dvs. den årlige generalforsamling - i
Symbion Science Park lokale M4 torsdag d. 1/12 2005 fra 18.00 til
(senest) 23.00

Adressen er:

  Symbion Science Park
  Lokale M4
  Fruebjergvej 3
  2100 København Ø

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter:
http://www.sslug.dk/forening/stadgar/

* Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om seks
 bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

* Kandidater der opstiller, genopstiller eller udtræder af bestyrelsen
 kan ses præsenteret på
 http://www.sslug.dk/moede/medlems/2005-12-01/kandidater

* Kandidater til SSLUG's bestyrelse 2006:
  * Donald Axel (sslug@sslug)
  * Frank Damgaard (sslug@sslug)
  * Gitte Wange (sslug@sslug)
  * Håkan Kvist (sslug@sslug)
  * Jacob Sparre Andersen (sslug@sslug)
  * Jesper Krogh (sslug@sslug)
  * Kurt Frederiksen (sslug@sslug)
  * Mikkel Mondrup Kristensen (sslug@sslug)
  * Phillip Bøgh (sslug@sslug)

* Følgende personer i bestyrelsen modtager ikke genvalg:
  * Thomas Alexander Frederiksen
  * Peter Toft
  * Kristian Vilmann
  * Peter Makholm


Dagsorden til årsmødet:

  1. Årsmødet åbnes.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Valg af referent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
  6. Bestyrelsens beretning.
  7. Revisorens beretning.
  8. Godkendelse af regnskab.
  9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
 10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed.
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 12. Valg af revisor.
 13. Valg af valggruppe.
 14. Mødeplanlægning - Hvordan får vi det til at fungere bedre?
 15. Websiden - Etablering af udvalg til dette.
 16. Datatilsynet
 17. Evt.
 18. Årsmødet afsluttes

Bestyrelsen vil sørge for lidt julehygge på årets første juledag i form
af glögg og æbleskiver. (Tak til Prosa for at sponsere dette!).
Vi opfordrer ALLE til at møde op og få en hyggelig aften i selskab med
andre SSLUG medlemmer!


På vegne af bestyrelsen Gitte Wange


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-12-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *