[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Foreløbig indkaldelse til årsmøde i SSLUGSSLUG afholder årsmøde - dvs. den årlige generalforsamling - i
Symbion Science Park lokale M4 torsdag d. 1/12 2005 fra 18.00 til
(senest) 23.00

Adressen er:

  Symbion Science Park
  Lokale M4
  Fruebjergvej 3
  2100 København Ø

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter:
http://www.sslug.dk/forening/stadgar/

* Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om seks
 bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

* Kandidater der opstiller, genopstiller eller udtræder af bestyrelsen
 kan ses præsenteret på
 http://www.sslug.dk/moede/medlems/2005-12-01/kandidater

Bestyrelsen opfordrer alle der har lyst til at lægge kursen for SSLUG
i fremtiden til at stille op. Arbejdet varierer, er spændende og
hyggeligt.
Har DU lyst til at give et nap med, sender du din opstilling til
sslug@sslug senest torsdag d. 24/11-2005 kl 12. Samtidig
bedes du sende din opstilling til sslug@sslug med en
præsentation af dig selv.


Dagsorden til årsmødet:

  1. Årsmødet åbnes.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Valg af referent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
  6. Bestyrelsens beretning.
  7. Revisorens beretning.
  8. Godkendelse af regnskab.
  9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
 10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed.
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 12. Valg af revisor.
 13. Valg af valggruppe.
 14. Mødeplanlægning - Hvordan får vi det til at fungere bedre?
 15. Websiden - Etablering af udvalg til dette.
 16. Indkomne forslag.
 17. Evt.
 18. Årsmødet afsluttes

Bestyrelsen vil sørge for lidt julehygge på årets første juledag i
form af glögg og æbleskiver.


På vegne af bestyrelsen Gitte Wange 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-12-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *