[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Softwarepatenter - hvorfor mener SSLUG at det er så galt?
Kære SSLUG-medlem.


Softwarepatenter - hvorfor mener SSLUG at det er så galt?

   Patenter er tænkt til at resultere i højere innovation på områder
hvor innovationen ville være manglende, hvis der ikke var eneret til
at beskytte investeringerne. I det følgende vil vi sammenligne patenter
i software med patenter i andre brancher (medicinalbranchen) og påpege
grundlæggende forskelle, der viser at patenter på software i stedet for
at give højere innovation, vil komme til at virke som et patentminefelt
for branchen, hvor kun de store virksomheder der kan krydslicensere vil
være vindere. Denne sammenligning viser at patenter på software er en
klar ulempe for små og mellemstore virksomheder, samfundet og frit
software i særdeleshed.

   Som du har erfaret, så er SSLUG modstander af patenter på
software. Denne holdning er blevet fastlagt på flere årsmøder. Debatten
ompatentering af software er til tider overophedet og det kan være svært
at finde ud af hvilke argumenter der gør sig gældende og hvad debatten
dækker over.

   I den patentlov, der er gældende i øjeblikket, er software ikke at
betragte som opfindelser[1]. Ikke desto mindre har det europæiske
patentkontor (EPO) tilladt patenter på software, som eksempelvis,
"faneblade i software(EP689133)"[2] og "indkøbsvogne/kurv i webshop
(EP0784279)"[3]. Uden at have det fulde overblik over udstedte patenter
vurderes det at der er mellem 20.000 og 30.000 patenter af lignende
karakter indenfor softwareområdet.

   Denne forskel mellem EPO's praksis og den gældende patentlov har
medført at man i EU har ønsket at lave et nyt softwarepatentdirektiv,
der har til sigte at rette op på dette misforhold. SSLUG støtter dette
arbejde da det er tydeligt at den gældende patentlov åbner mulighed for
fortolkning, således at patenter på software kan slippe igennem. Dette
hul bør lukkes.

   Spørgsmålet med softwarepatentdirektivet er så om man skal tilpasse
loven efter EPO's praksis eller omvendt. For at forstå, hvorfor patenter
på software er skadeligt kræver det skadelige at man vender kort tilbage
til, hvorfor patenter oprindeligt udstedtes. Patenter virker i andre
brancher som motivator for innovation, og ved at give virksomheder et
tidsbegrænset monopol på kommerciel udnyttelse af opfindelsen er det
oplagt at virksomhederne vil være mere tilbøjelige til at bruge flere
penge på forskning. Kigger man på eksempelvis medicinalindustrien,
tyder det også på at denne effekt er til stede.

   Sammenligner man softwareindustrien med medicinalindustrien
ovenfor, er det lynhurtigt klart at hvor medicinalindustrien har enorme
udgifter til produktafprøvning, godkendelse, produktionsanlæg og
forskning, der skal dækkes ind for blot at få et enkelt produkt på
markedet, så er softwareindustrien markant anderledes, da enhver med en
internetforbindelse, en pc og en programmeringsbog kan forske og
udvikle. Ligeledes kan ethvert bidrag indenfor software bruges og
genbruges af alle, blot den ophavsretsmæssige aftale overholdes. Dette
er blandt andet grunden til at softwarebranchen består af en masse små
virksomheder, hvorimod medicinalindustrien består af få store virksomheder.

   I øjeblikket vil det softwarepatentdirektiv, der er til
behandling i EU legalisere patenter indenfor softwareområdet af den
karakter der er
beskrevet ovenfor, og hvis det bliver vedtaget, vil det betyde at vi
kan forvente at se flere af den slags patenter i fremtiden. Allerede i
dag udgør disse patenter et stødt stigende problem for
softwareudviklere, da det er påkrævet at man aktivt undersøger om ens
program krænker et patent.

   Skulle patenter på software have samme effekt som indenfor
eksempelvis medicinalindustrien og lede til hurtigere forskning og
innovation i branchen, så er det påkrævet at fordelene ved at få et
patent er større, end ulemperne ved først at skulle kontrollere om det
udviklede program overtræder andres patenter, få patentet udstedt og
efterfølgende håndhæve patentet.

   Da det patentdirektiv der i øjeblikket er på vej igennem EU vil
legalisere patenter som ovenstående, kan man med rette forvente at ens
program overtræder adskillige patenter, der alle skal licenseres inden
man må markedsføre sit program. Dette vil også ramme frit software, da
det ikke er et spørgsmål om hvorvidt man tager penge for sit program,
men hvorvidt man konkurrerer med kommercielle programmer.
Softwarepatenter vil for små virksomheder og fri software have karakter
af et patentminefelt fremfor en reel beskyttelse af ideer og dermed kun
være til fordel for de virksomheder der har mulighed for at bakke deres
softwareudvikling op med patentadvokater.

   Det er værd at bemærke at softwareindustrien i dennes levetid har
eksisteret uden at have patentbeskyttelse og det er svært at anfægte,
at der ikke har været innovation i industrien igennem de sidste 35 år.
Så argumenter om at innovationen vil stoppe i softwarebranchen, hvis
det ikke bliver tilladt at tage patenter på software, må anses for ikke
at være gyldige. Eksempelvis er softwarevirksomheden Microsoft opstået
uden at kunne beskytte sine produkter med patenter.

   SSLUG tror derfor ikke på, at patenter på software vil have nogen
gavnlig effekt for hverken softwarebranchen, samfundet som helhed
eller frit software og derfor er det direktiv der er på vej i gennem EU
i øjeblikket uacceptabelt, da det vil legalisere de eksisterende
trivielle patenter, rette loven til efter EPO's praksis og dermed skabe
juridisk grundlag for softwarepatenter, med der af følgende stigende
usikkerhed for små og mellemstore software virksomheder og
udviklere af frit software.

   Slutteligt vil vi afvise en udbredt misforståelse omkring
softwarepatenter. Manglen på muligheden for at patentere software vil
ikke betyde at softwarevirksomhederne ikke har nogen beskyttelse af
deres produkter og udvikling. Software er i dag beskyttet af
ophavsretsloven og det vil den være uanset om direktivet bliver vedtaget
eller forkastet. Patentering omhandler retten til at lave konkurrerende
produkter.

   Skulle du være interesseret i at høre mere om softwarepatenter
eller deltage i debatten, er det på
<news://news.sslug.dk/sslug.itpolitik> det sker. Du kan læse mere om
emnet på:
    http://www.softwarepatenter.dk/
    http://www.sslug.dk/patent/

[1] http://www.retsinfo.dk/_LINK_0/0&ACCN/A20040113629, Kap. 1,§1, stk.2
[2] http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP689133
[3] http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP0784279

På bestyrelsens vegne. Jesper Krogh

--
Jesper Krogh, sslug@sslug
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:33 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *