[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af bestyrelsesmøde 21/11-2004Tilstede: Gitte, Jesper, Kristian, Peter, Peter, Håkan
Fraværende: Thomas, Frank

Dagsorden:
  1. Konstituering af bestyrelsen
  2. Overleverede sager fra den tidligere bestyrelse
  3. Kommende opgaver
  4. evt


1. Konstituering af bestyrelsen
-------------------------------

Efter nogen debat konstituerede bestyrelsen sig som følger:

   Formand:     Gitte Wange
   Næstformand: Jesper Krogh
   Sekretær:    Peter Makholm
   Kasserer:    Peter Toft 
   Menigt medlem: Håkan Kvist
   Menigt medlem: Kristian Vilmann

Efterfølgende er suppleanterne blevet rangeret som følger:

   1. suppleant: Thomas A. Frederiksen
   2. suppleant: Frank Damgaard


2. Overleverede sager
---------------------

Peter Toft informerede om en sag hos Datatilsynet der stammer tilbage
fra 2003. Et medlem havde krævet et indlæg slettet fra SSLUGs
mailarkiv hvilket hurtigt blev gjort. Da det herefter stadigvæk var
tilgængelig via Googles cache klagede han til datatilsynet. Her ligger
sagen stadigvæk.

Gitte og Peter Makholm informerede om at den tidligere bestyrelse
havde talt om at gøre det muligt for firmaer at lave tilbud til
SSLUG's medlemmer. Det er udelukket at give medlemslisten til andre,
derudover var der noget principiel diskussion uden afklaring. 


3. Kommende opgaver
-------------------

Der skal udformes en forretningsorden. Efter lidt debat blev
diskussionen flyttet til maillisten. Jesper Krogh vil sende et oplæg.

Herefter fortalte hvert medlem om deres visioner for det kommende
år. Løst opsamlet kom følgende ideer på bordet:

  * Fysisk møde (bestyrelsen) med snak om visioner for SSLUG. Dette
    skal følges op af et medlemsmøde

  * Valgmøde når Fogh udskriver valg. Alt skal være planlagt på forhånd så 
    invitation kan sendes til politikere samme dag.

  * Bedre informationsflow fra bestyrelsen i form af nyhedsbreve

  * Bedre fokus på aktiviteter

  * Bedre beskrivelse af hvordan "folk" kan bidrage og deltage

  * Få gang i flere aktive medlemmer

  * Styr på mødestyring (hvem har rollen/rollerne som dem der hived
    møder i kalenderen)

  * Få bestyrelsen til at fungere som en enhed

  * Gennemføre en række konferencer (bla. LF2005 + BoFdag)

  * Mere presse på Open Source

  * Samarbejde om møder med andre foreninger

  * Flere svenske medlemmer!!

  * Mere samarbejde med kommercielle linux- og unix-virksomheder og
    flere møder med hvad de kan af interesse for Linuxfolk.

  * Sparke liv i opensource.dk

  * Gøre noget for dem der er aktive

  * Starte ting op for nybegyndere (kom-igang aftener)

  * Informere om ting der skal gøres i håb om at nye vil træde til og
    begynde at blive aktive.

  * Videooptagelser af vores foredrag

  * SSLUGs faldende medlemstal skal stoppes!

  * Webinterface til nyhedsgrupperne

  * Meget mere åbenhed i bestyrelsesarbejdet

Herefter var der lidt løs debat om SSLUGs målgruppe. Kan vi ramme
bredt fra den med et professionelt produktionsbehov til den der bare
vil have en computer der virker? Den interesserede hobbyist?


4. Evt.
-------

Vi prøver at holde et fysisk møde inden jul.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:33 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *