[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Endelig indkaldelse til årsmøde i SSLUG lørdag d. 20/11-2004SSLUG afholder årsmøde - dvs. den årlige generalforsamling - på Roskilde Handelsskole lørdag d. 20/11-2004 fra 11.00 til (senest) 17.00.
Adressen er:Roskilde Handelsskole Bygning 2 Bakkesvinget 76 4000 Roskilde


Årsmødet afholdes ifølge foreningens vedtægter: http://www.sslug.dk/forening/stadgar/.

 * Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om
  seks bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

 * Kandidater der opstiller, genopstiller eller udtræder af
  bestyrelsen kan ses præsenteret på:
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-11-20/kandidater

 Kandidater til SSLUG's bestyrelse 2005:
 ---------------------------------------------------
 - Donald Axel <sslug@sslug>
 - Frank Damgaard <sslug@sslug>
 - Gitte Wange <sslug@sslug>
 - Håkan Kvist <sslug@sslug>
 - Jesper Krogh <sslug@sslug>
 - Kristian Vilmann <sslug@sslug>
 - Peter Makholm <sslug@sslug>
 - Peter Toft <sslug@sslug>
 - Preben Bille Brahe <sslug@sslug>
 - Thomas Alexander Frederiksen <sslug@sslug>

 Følgende personer i bestyrelsen modtager ikke genvalg:
 ------------------------------------------------------
 - Erik Josefsson
 - Jacob Sparre Andersen
 - Poul-Erik Andreasen

 * Tilsvarende skal der vælges revisorer og valgudvalg på
  mødet.


Dagsorden: ------------------ 1. Årsmødet åbnes. 2. Valg af ordstyrer. 3. Valg af referent. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere. 6. Bestyrelsens beretning. 7. Revisorens beretning. 8. Godkendelse af regnskab. 9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år. 10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed. 11. Vedtægtsændring §4.4 (anden gang vedtagelse) se http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-03-09/referat.shtml 12. Forslag om ny § 4.4.2 til vedtægterne: Datoen for årsmødet og et eventuelt efterfølgende foreningsmøde, jvf kapitel 9, skal annonceres til SSLUGs medlemmer senest tre måneder før årsmødet. Datoen for det efterfølgende foreningsmøde behøver ikke at blive anvendt. 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 14. Valg af revisor. 15. Valg af valggruppe. 16. Indkomne forslag. 17. Evt. 18. Årsmødet afsluttes


Efter årsmødet vil Jacob Sparre Andersen underholde os lidt med et foredrag om at bygge et GUI-program med GLADE og Gtk+


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:33 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *