[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

SSLUG holder årsmøde lørdag d. 20/11-2004 i RoskildeSSLUG afholder årsmøde - dvs. den årlige generalforsamling - på Roskilde
Handelsskole lørdag d. 20/11-2004 fra 11.00 til (senest) 17.00.
Adressen er:

   Roskilde Handelsskole
   Bygning 2
   Bakkesvinget 76
   4000 Roskilde

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter:
http://www.sslug.dk/forening/stadgar/.

* Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om 6
  bestyrelsesposter samt to suppleantposter. Derfor indkaldes hermed
  kandidater. Skriv til <sslug@sslug> hvis du gerne vil stille
  op senest lørdag den 13/11 kl. 12.00. Det er en god idé at annoncere
  dit kandidatur ved samme lejlighed på <sslug@sslug>.

* Kandidater der opstiller, genopstiller eller udtræder af bestyrelsen
  vil blive præsenteret på
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-11-20/kandidater

* Tilsvarende skal der vælges revisorer på mødet.

* Forslag til behandling på årsmødet, herunder vedtægtsændringer, skal
  sendes til bestyrelsen <sslug@sslug> senest 13/11 kl. 12.00.
  Forslag bør også sendes til foreningslisten <sslug@sslug>
  så der er mulighed for at diskutere forslaget inden mødet.


Dagsorden ser foreløbig således ud:


  1. Årsmødet åbnes.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Valg af referent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
  6. Bestyrelsens beretning.
  7. Revisorens beretning.
  8. Godkendelse af regnskab.
  9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
 10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed.
 11. Vedtægtsændring §4.4 (anden gang vedtagelse)
   se http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-03-09/referat.shtml
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 13. Valg af revisor.
 14. Valg af valggruppe.
 15. Indkomne forslag.
 16. Evt.
 17. Årsmødet afsluttes


Herudover arbejder bestyrelsen på at finde på lidt underholdning til efter årsmødet i form af et spændende foredrag.


Vel mødt! Gitte Wange På bestyrelsens vegne 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:33 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *