[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Nyhedsbrev Maj 2003Dette nyhedsbrev indeholder ud over det almindelige nyhedsbrev 
referat fra bestyrelsens 2. bestyrelsesmøde 31/5.


Generelt
========

Maskinen tyge.sslug.dk har igennem længere tid være ustabil. Et par
sponsorer meldte sig til at sponsorere ny disk, men siden det tidspunkt
er problemerne med maskinen taget til og admin-gruppen har nu endeligt
taget maskinen ud af produktion.

Pt. kører vi på en lånt 300 MHz maskine som er for lille,
da den bruges til følgende aktiviteter;
 * tyge.sslug.dk   - bla. dansk Knoppix
 * cvs.linuxbog.dk  - Friheden til at vælge bøgerne (udvikling)
 * www.opensource.dk - mirror + postlister
 * www.linuxforum.dk - Konferencen LinuxForum
 * www.lug.dk    - Linux grupper i Danmark
 * www.linux.dk   - Dansk Linux hjemmeside
 * www.speling.org  - Ordbogsprojektet

SSLUG mangler en eller flere sponsorer som vil hjælpe os til at 
få en ny maskine. Vi foreslår selv følgende 
 * Single eller double CPU motherboard
 * 2.5-3 GHz P4 eller Athlon
 * 1 GB RAM minimum
 * Full-tower kabinet
 * 120 GB IDE diske (meget gerne flere til RAID)
Kontakt <sslug@sslug> hvis du eller dit firma ønsker at
sponsorere maskinen eller dele af den.

En disk i www.sslug.dk døde omkring 1/5 og Jørgen Kristensen
har sponsoreret en ny 36 GB disk jfr. 
http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2003_05/msg00004.html
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-05-04/pix/IMG_0217.JPG
Den defekte disk vil sandsynligvis blive byttet indenfor garantien.
Maskinen www.sslug.dk er oppe igen og intet er umiddelbart tabt.


Bestyrelsen
-----------

Lørdag d. 31/5 afholdte bestyrelsen bestyrelsesmøde.

Her er referatet:

1. Dirigent: Gitte Wange

2. Referent: Frank Damgaard

3. sslug.se
  SSLUG prøver at blive registeret som en "ideel forening" i Sverige,
  og få et foreningsnummer. Dermed kan SSLUG registeret domænet
  sslug.se. Dette kræver dog en masse dokumentation for hele historien
  med ændringer af vedtægter mv. Martin Wahlén arbejder videre med
  dette.

4. reboot6
  SSLUG er blevet tilbudt at medvirke til konferencen reboot6 den 20/6
  (http://www.reboot.dk). Aftalen og omfang ligger endnu ikke helt på
  plads.

5. Aldersbegrænsning for medlemmer til afstemninger?
  Vedtages fra gang til gang af dirigenten/forsamlinger hvem der er
  stemmeberettiget (röstlängden).
  Forslag: Der er ikke en fast aldersgrænse, men stemmeberettigede er 
  dem der selvstændig kan tage stilling til de emner der behandles på
  mødet.

  Relaterede problemer: Aktivitet i SSLUG, og fuldmagter.

  Aktivitet: Andre foreninger har kontingent, men det er ikke relevant 
  for SSLUG; det er faktisk svært at lave noget brugbart aktiveteskrav.

  Fuldmagter: Svært at lave en reel begrænsning før vi kan lave noget
  der bygger på digital signatur.

  Dette emne og eventuelle vedtægtsændringer vil blive diskuteret på
  sslug@sslug

6. Digital Signatur:
  Beføjelser til udvalg for arbejde med digital signatur jfr.
  http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2003_05/msg00005.html.
  Bestyrelsen ønsker at SSLUGs repræsentanter; Klavs Klavsen, Anne
  Østergaard, Niels Elgaard og Bo Friis fortsætter arbejdet. Klavs  
  Klavsen vil desuden løbende underrette bestyrelsen om arbejdet i 
  Digital Signaturudvalget. 

7. Hvor er SSLUG repræsenteret?:
  Der laves en liste over samarbejdspartnere, og eksterne
  forening/udvalg hvor SSLUG er repræsenteret. Derudover en liste evt.
  på bestyrelseslisten over andre relevante aktiviteter i andre
  foreninger og udvalg.
  SELinux: Kan SSLUG hjælpe på en eller anden måde? Bl.a. 
  annonceringer af møder.
  EuroLinux: Counterproposal fra EuroLinux (mod softwarepatenter)
  anvendes som reference for hvad vi ser som det ønskede.
  Call for Action: Vi støtter med underskift på ffi.swpat.
  Martin Wahlen skriver første PM med nogle få linjer som skal med i
  pressemeddelelserne. Erik Josefsson skriver den anden PM. 
  Pressemeddelelser skal være korte og præcise (jfr.
  http://www.sslug.dk/liste/pr). Bestyrelsen ser gerne at flere
  personer deltager i arbejdet med at lave pressemeddelser på
  <sslug@sslug>

8. Ansvar i forhold til den gamle bestyrelse.
  Martin Wahlén og Klavs Klavsen har givet status over forgangne 
  periode og dette er taget til efterretning (SSLUG indledt arbejde 
  om digital signatur, og ingen økonomiske udskrivninger).

9. Forretningsorden
  Vi tager udgangspunkt i den forrige:
  http://www.sslug.dk/liste/bestyrelsen/
  Peter Toft arbejder videre på et udkast.
  Vi beholder nuværende samlede og blandede mailliste til bestyrelsen.
  Bestyrelsen vedtager i hvilket omfang opgaver kan uddelegeres og
  inden for hvilke rammer. Der skal laves et notat over de 
  emner/holdninger som skal repræsenteres af SSLUG. Der laves en
  side med liste over SSLUG's repræsentater og underudvalg.
  SSLUG's holdninger defineres på sslug-forening. Der bør laves en
  separat oversigt over SSLUG's holdninger, dvs. pille det ud af "om
  SSLUG".
  Opdateringer vil fremgå af næste nyhedsbrev.

10. Handlingsplan for samarbejde med andre foreninger
  Samarbejde om pressemeddelelser evt. lave en opensource-presse?
  Gitte Wange checker stemningen blandt andre foreninger for en sådan
  liste.

11. Udkast til plan for IT-politisk arbejde i SSLUG / Hvilke aktuelle
  emner/områder er vigtig i øjeblikket:
  Software patenter, vigtigt at støtte op om Erik Josefssons arbejde.
  http://www.sslug.dk/itpolitik: Klavs Klavsen kontakter Anders Feder
  der ville lave et udkast til denne side.
  Gitte Wange kontakter IT- & Telestyrelsen.

12. Evt.:
  + Ingen googlebot på sslug's nye mailarkiv, Frank Damgaard 
  undersøger hos Google
  
  + Peter Toft orienterede om hardware situationen.
  Diske www.sslug.dk: Henrik Størner isætter den donerede disk
  snarest. Peter Toft har en regning på 41kr for forsendelse af defekt
  disk som havde garanti endnu. SSLUG søger en sponsor til at dække
  denne regning.
  
  + Kristian Vilmann får den gamle "tyge" til kontrol, inklusive hans
  kabel.
  
  + Zope skal på www.linux.dk på et tidspunkt i fremtiden(tyge)
  
  + sslug-lokalt / sandkassen: Forum(FUD) kan installeres på tyge.
  Sender officielt besked til bestyrelsen & admin.
  
  + Domæner:
   o linuxforum.dk & on99.dk er nu DKUUG ejendom og betaling på
    linuxforum budget.
   o sslug.dk 1/7-2003 30/6-2004
   o opensource.dk 1/1-2003 - 31/12 2003
   o gnome.dk 1/1-2003 - 31/12 2003
   o gnu.dk 1/1-2003 - 31/12 2003


Pressemeddelser
---------------
"Ikke hold i SCO anklage" - 26/5-2003
http://www.sslug.dk/emailarkiv/presse-dk/2003_05/SSLUG medlemsmøder
==================

Søndag d. 4 Maj:
---------------
Da der sidste gang var mistillid til bestyrelsen, skulle der vælges en
ny.
Den nye bestyrelse kan ses her:
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/


SSLUG hyggemøder
================

Tirsdag d. 13 Maj:
------------------
Foredrag om SQL og PostgreSQL v. Ask Holme og Donald Axel.
http://www.sslug.dk/moede/hygge/2003-05-13/


Torsdag d. 15 Maj:
------------------
Foredrag om MPEG4 Video Streaming v. Peter Mærsk-Møller
http://www.sslug.dk/moede/hygge/2003-05-15/På bestyrelsens vegne,

-- 
Gitte Wange, Formand - sslug@sslug http://www.sslug.dk

I'd use a list comprehension instead of a map(lambda...)
if I thought it would get past Jim

  -- Steve Alexander: Zope-Dev mailing list
    In a patch for ZCatalog.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *