[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat fra bestyrelsemötet 8/1 2003Referat af SSLUG bestyrelsesmøde 2003-01-08 hos Klavs Klavsen

Til stede: Jacob Sparre Andersen, Martin Wahlén, Gitte Wange,
Kenneth Geisshirt, Klavs Klavsen, Anne Østergaard, Peter
Makholm, Niels Elgaard Larsen, Keld Simonsen.

Valgforberedelsesgruppen var blevet indbudt på eget initiativ
til bestyrelsesmødet.

Kenneth Geisshirt blev valgt til dirigent
Keld Simonsen blev valgt som referent.

Dagsorden:
1. Rækkefølge af suppleaner
2. Fordeling af bestyrelsesposter
3. Forretningsorden
4. Orientering om møder
5. Status af observatører
6. Overdragelser fra tidligere bestyrelse
7. Eventuelt
8. Ny konstituering af bestyrelse mm.

1. Rækkefølge af suppleanter
  Martin Wahlén er førstesuppleant. Martin Wahlén indtræder derfor
  som bestyrelsesmedlem per dags dato. Niels Elgaard er herefter
  førstesuppleant.

2. Fordeling af bestyrelsesposter
  Formand: Martin Wahlén
  Næstmand: Gitte Wange
  Sekretær: Klavs Klavsen
  Kasserer: Peter Makholm
  Der var konsensus om dette.
  (Men se punkt 8 for den endelige konstituering)
  Til beslutningen medgik 12 luksuskokosboller og
  en halv pakke småkager.

3. Forretningsorden
  Det foreliggende er både en how-to til medlemmer og en
  forretningsorden (kaldet arbejdsform). Den ligger på
  http://www.sslug.dk/liste/bestyrelsen/
  Dette er et udkast og behandles på næste bestyrelsesmøde.

4. Orientering om møder
  Martin skal med til et møde i Stockholm d 18. januar for at
  stifte en paraplyforening for Linux-brugregrupper mm. i
  Sverige.
  Martin repræsenterer SSLUG.

  Anne laver et møde med tyske Egon Troles d 16. januar.
  Niels anbefalede at bruge en professionel markedføringsmand, der har
  tilbudt at hjælpe foreningen til at markedsføre mødet, og Jacob
  anbefalede sslug@sslug Jacob orienterer per email til
  bestyrelsen om hvem der er på de forskellige administrative epostlister
  på sslugs maskiner. Jacob sender en liste over modererede grupper.

5. Status af observatører
  Observatører: Martin spørger webadmingruppen på sslug og
  systemadminstratorerne på sslug og moderatorgruppen om de vil have
  en observatør til bestyrelsen. Disse skal godkendes af bestyrelsen.

  Talsmænd: Taler vi videre om næste gang.

6. Overdragelser fra tidligere bestyrelse
  Kenneth overdrog på den afgående kasserers Erik Josefssons vegne
  foreningens samlede formue til den nye kasserer, Peter Makholm.
  Domænerne sslug.dk, gnome.dk gnu.dk opensource.dk overdrages
  til næstformanden Gitte Wange. linuxforum.dk on99.dk overdrager
  regningsadresse til DKUUG.

7. Eventuelt
  Niels opfordrede til at vi udsendte en pressemeddelelse
  om konstituering. Martin er ansvarlig.

  Der er indkaldt til foreningsmøde d 2003-01-11.
  Gitte Wange, Peter Makholm og Jacob Sparre Andersen meddelte
  at de på det foreliggende grundlag ikke havde tillid til at
  samarbejdet ville fungere tilfredsstillende, og de derfor
  udtrådte af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
  De tilbød at trække indkaldelsen af medlemsmødet tilbage om den
  resterende bestyrelse ønsker det.
  Peter Makholm overdrog foreningens formue til formanden,
  Martin Wahlén. De 3 forlod herefter mødet.

8. Ny konstituering af bestyrelse mm.
  Den tilbageblevne bestyrelse rekreerede sig med nogle
  monsterburgere.

  På baggrund af at Peter Makholm, Gitte Wange og Jacob
  Sparre Andersen er udtrådt af bestyrelsen, indtræder
  Niels Elgaard Larsen i bestyrelsen. Efter vedtægternes § 5.1
  er det tilstrækkeligt at der er 4 medlemmer i bestyrelsen.

  Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
  Formand: Martin Wahlén
  Næstmand: Anne Østergaard
  Kasserer: Klavs Klavsen
  Sekretær: Niels Elgaard Larsen
  Der var konsensus om dette.

  Bestyrelsen besluttede at der ikke var nødvendigt at
  gennemføre medlemsmødet d. 2003-01-11. Men bestyrelsen
  vil overveje i forårets løb at afholde medlemsmøde med
  suppleringsvalg.

  Martin Wahlén overdrog foreningens formue til kassereren,
  Klavs Klavsen.
  Domænerne sslug.dk, gnome.dk gnu.dk opensource.dk overdrages
  til kassereren, Klavs Klavsen.

  Bestyrelsen besluttete at foreslå foreningsmødet at udnævne
  Peter Toft som æresmedlem og takker for hans helt
  ekstraordinære indsats som formand for SSLUG til fremme af
  Linux og Open Source. Under Peter Tofts formandsskab er SSLUG
  vokset fra ca 100 medlemmer til over 6000 medlemmer.

Refereret af Keld Simonsen 2003-01-08.

Med bestyrelsens smårettelser.

Bestyrelsen: mail nr. 11400 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *