[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af SSLUG's bestyrelsesmøde lørdag den 5. januar 2002Referat af SSLUG's bestyrelsesmøde lørdag den 5. januar 2002 
kl. 13 - 17

Til stede:

Peter Toft, Gitte Wange, Patrik Bengtsson, Erik Josefsson,
Anne Østergaard*, Hanne Munkholm, Peter Makholm*, Jacob
Sparre, Henrik Størner

1) Observatører og moderatorer
  a) Observatører
    Bestyrelsen vælger Kristian Vilmann og Henrik
    Størner til observatører for hhv. www-admin og
    admin. De er foreslået af formanden. Næste år vi
    bestyrelsen bede de enkelte grupper (admin og
    www-admin) om selv at foreslå en repræsentant.

  b) Moderator
    Pto vil gerne trække sig som moderator. Kristian 
    bliver moderator i stedet, Patrik bliver 
    "reservemoderator" (ferieafløser).

3) Linux i de fattige lande
    Kenneth Geisshirt og Jacob Sparre har tilbudt Peter
    Gammeltoft at yde teknisk bistand i et projekt om
    Linux-computere til de fattige lande. Han vil gerne
    bruge SSLUG's navn i ansøgningen.
    Vi kan godt godkende hans formuleringer/brug af vores 
    navn. Vi kan evt. tilbyde en postliste og anden
    infrastruktur. SSLUG's øvrige involvering vil bestå af
    medlemmernes indsats, ligesom det er tilfældet med
    SSLUG's andre projekter.

(Først midtvejs i dette punkt kom Anne Østergaard og Peter
Makholm)

2) Roller
  a) Presse
    Hvad er pressechefens rolle? Gitte foreslår at Erik 
    Lange fra MMManager kan lave video interviews vi kan
    sende til journalister. Gitte kan være gruppeleder i
    en pressegruppe. Anne vil godt være med. SSLUG burde 
    udsende en årlig PM med hvad vi har gang i i øjeblikket.
  b) International politik, rejsemuligheder
    Støtteforening for fri software er på vej. Hans
    Schou, Henrik Størner, Ole Tange og Lars Madsen
    mødtes torsdag d. 3. januar og lavede vedtægter.

4) Softwareregnskab
    Hvad er formålet med softwareregnskabet? At vise at
    vi kan køre en forening som vores på næsten
    udelukkende OSS, eller om vi skal af med ikke-Open
    Source for en hver pris. Jacob: En lejlighed til at
    vise pressen, hvordan man kan køre en så stor forening
    næsten udelukkende på Open Source. Regnskabets formål 
    er at dokumentere licenserne på den software vi
    anvender, og kan bruges til pr-aktivitet.
    Softwareregnskabet har ikke til formål at pålægge
    admin at anvende ren Open Source. Admin skal vælge det
    de til enhver tid finder er det bedste og mest
    hensigtsmæssige til formålet. Her er licensen kun et
    af flere hensyn. Admin er ansvarlig for at lave
    softwareregnskabet. Kassereren fremlægger 
    softwareregnskabet ved generalforsamlingen.

5) Mødehåndtering
    Pto: Situationen er blevet bedre. Peter Makholm og
    Henrik Grove har gjort en masse, men vi skal huske at
    opfordre andre medlemmer til at give en hånd med.
    Flere installfester. Der er ved at komme møder igang
    i Lund. Pga. god succes vil vi forsætte med med
    hyggemøder med småforedrag ca. hveranden måned. Har
    man lyst til at hjælpe eller at holde et større eller
    mindre foredrag, opfordres man til at skrive til
    sslug@sslug 

6) EU-direktivforslaget
    Vi skal kommentere EU-direktivforslaget om
    softwarepatenter når det kommer, og skal allerede nu
    begynde at overveje hvem vi vil sende kommentarerne
    til. Anne beder Erik om at skaffe e-postadresser på
    ministerier mv. Der kan risikeres at komme et stort
    pressemøde i Bruxelles lige pludselig, vi skal hurtigt
    afsted til. Man kan følge med i forberedelserne af
    EU's Ministerrådsmøder på: 
    http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/

7) Samarbejde med andre IT-foreninger
    SSLUG er åben overfor et evt. samarbejde med andre
    IT-foreninger, men vil tage konkret stilling fra sag
    til sag. Det kunne være en god ide med et fællesmøde,
    hvor foreningerne kan orientere hinanden om sine mål,
    prioriteringer og arbejdsmåder. Forslag til de øvrige
    foreninger kunne for eksempel være: Dansk
    Dataforening, Dataföreningen, Prosa,
    Ingeniørforeningens IT-gruppe (IDA-IT), BSD-dk,
    LUG'erne i DK og SE, DKUUG, Digital Rights,
    sikkerhedsforum.dk.

8) Status for konferencer
    LinuxForum kører på skinner. Økonomien ser god
    ud. IBM er hovedsponsor.
    NTI: DKUUG er nok ikke med. Måske skal SSLUG selv
    tage kontakt til arrangørerne.
    Uptime? Hvis der kommer en uptime kan SSLUG måske
    prøve at være med der.

9) Mål for 2002
  * Flere skal vide noget om Linux og Open Source
  * Demoday skal arrangeres bedre i DK (indkøbscentre er
   nok et bedre sted end biblioteker lørdag
   eftermiddag). Evt. oftere end kun på Linux' fødselsdag.
  * Arbejde for at flere får lettere ved at blive aktive i
   SSLUG (Bliv aktiv i SSLUG HOWTO).
  * Månedsbrev med status og aktiviteter: Hvad rører sig i
   SSLUG (Revolutionens tilstand)
  * Få et punkt på programmet på EU's IST-konference i
   København (Bella Center) i december 2002.

  Ideer bestyrelsen fik som vi ikke har tid til selv at gøre
  noget ved:
    1) Sommerfest i SSLUG
    2) Låne en bogbus med IT- og netinstallation og køre
      rundt i sommerlandet
    3) Deltage i kulturnatten

9½) Evt. 
  a) Rejsekonto (Sparre)
    Der står 341,60 DKK på SSLUG's 
    softwarepatentrejseaktivitetskonto. Det blev foreslået
    og besluttet at Anne får dem til delvis dækning for
    udgifter hun har haft i forbindelse med
    IST-konferencen i december 2001.
  b) Domæner (Pto)
    De enkelte domæner sponseres af forskellige personer
    i SSLUG. Formanden sender jævnligt status for denne
    konto ud på sslug@sslug

10) Status for foreningens servere
  a) Diskplads
    Vi mangler diskplads på begge maskiner. ht://dig
    giver problemer, vi må skære ned på vores
    mirroring. Vi ønsker os derfor nye diske. Vi sætter
    det på forsiden.
    Ønskeliste:
    2 styk Ultra160 SCSI diske, 36 GB eller større. En
    enkelt 73 GB disk vil også være fint.

    F.eks. Seagate Cheetah 36 XL, Seagate Barracuda 36
    ES, eller IBM UltraStar 36 LP eller LZX

  b) Sikkerhedskopiering
    1) Tyge
    	Der har været forvirring om om der tages
        sikkerhedskopier på Tyge. Det gør der, men 
        ikke "ud af kontoret". Björn Nilsson har en
        løsning så der kan laves sikkerhedskopier på
        en af NBI's båndstationer, hvis vi kan
        acceptere sikkerheden.

    2) www
    	Fungerer så vi kan lave "bare metal
        recovery" (et fint ord Henrik kan).

  c) Opgradering af systemer
    Vi har kørt Red Hat siden vi startede og har kørt Red
    Hat 6.2 i et par år. Dvs. 2.2 kerne mv. Vi vil måske
    få bedre performance hvis vi kører 2.4.
    * Skal vi opgradere?
    * Til en nyere Red Hat?
    * Til en anden distribution?

    Makholm: Uanset hvilken distro vi kører vil vi
    favorisere een. Jacob Sparre foreslår at skifte til en
    distribution der har styr på hvilke licenser der er på
    pakkerne. Størner: Debian har styr på 
    det. Makholm+Sparre: Nej ikke helt. Bedre styr på
    det. Pto foreslår at opgradere i løbet af
    foråret/sommeren. Hanne: Vi bør køre Red Hat eller
    Debian fordi det er de to systemer folk har
    kompetencer indenfor.
    * Skal vi opgradere PHP?

    Vi enes om at diskussionen skal tages i admin eller
    www-admin.

11) Fremtidig arkitektur
    
    * Sparre: Web, news og mail er ikke integreret godt
    nok. Historik: Mail-listerne var der først, så kom
    news, så kom web arkiv. Praktisk: Der er et problem
    med adgangskontrol til news. Man skal tilmelde sig
    maling lister, man skal ikke tilmelde sig til
    news. Men det løses ved at man skal tilmelde sig til
    annonce før man kan poste til news. Vi bør lægge news 
    serveren som det centrale. Men der er et problem med 
    postløkker (mail loops), hvis folk der f.eks. har
    autosvar når de er på ferie. Jacob vil spørge Lugnet
    om deres opsætning mht. integration mellem web arkiv,
    news og mail.

    * Hanne: ht://dig fungerer ikke godt til søgning i
    postarkiv. Dette skal forklares til Kristian så han
    kan gøre noget. Evt. kan vi stoppe med at lave
    ht://dig søgning i postarkiv, og lade google gøre
    arbejdet.

12) Evt. (2. del)
  a) På baggrund af regeringsskiftet i DK er det en god ide,
   hvis SSLUG anmoder de nye ansvarlige ministre på IT-,
   erhvervs- og undervisningsområdet om et møde, hvor vi
   kan redegøre for foreningens synspunkter med hensyn til
   blandt andet vor modstand mod softwarepatenter, at vi
   går ind for brugen af Open Source-programmer og åbne
   standarder i offentlig forvaltning, og at vi ønsker, at
   DK får en plan for fremme af e-forvaltning med
   interoperabilitet og gennemsigtighed. Specielt vil vi
   pege på, at brugere frit skal kunne vælge hvilket
   styresystem, de ønsker at anvende, når blot dette
   overholder de internationalt anerkendte
   standarder. Ligeledes kan vi pege på vigtigheden af, at
   skoleelever lærer om forskellige typer softwares fordele
   og ulemper og får en forståelse af disse systemers
   muligheder og opbygning.

  b) Vi er en tosproget forening:
    Mere fokus på den dansk/svenske identitet i
    foreningen, og aktiviteter i den
    forbindelse. F.eks. ordlisteprojekter.

Spørgsmål og kommentarer kan indsendes til
<sslug@sslug>

På SSLUG bestyrelsens vegne,
-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\
- Linux user    _\_v    sslug@sslug
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *