[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Mötesprotokoll av styrelsemöte i SSLUG den 14:de januari, 2001Mötesprotokoll av styrelsemöte i SSLUG den 14:de januari 2001 hos
Jacob Sparre Andersen, Tåsingegade 36, Köpenhamn.

Dagordning

1    Pannkakor
2    Diskussion inför mötet med danska IT- och forskningsministern
3    Hur får vi fördelat mötesplaneringen bättre?
4    http://www.linux.dk
5    Pengar, SSLUG:s kassa överstiger 10 SKr + 10 DKr, hur mycket har
    SSLUG och var finns pengarna?
6    Observatör
7    Presschef
8    Konferenser
8.1   Linux Forum 2001
8.2   Guadec
8.3   NordU
9    Maskin hostning
9.1   tyge.sslug.dk
9.2   www.sslug.dk
10   Mer än 6000 medlemmar!
11   NordU 2002
12   Användning av SSLUG:s namn
13   Patentarbetsgrupp
14   EuroLinux
15   Moderatorer till Mailinglistorna
16   Övriga frågor


Närvarande: Peter Toft, Hanne Munkholm, Patrik Bengtsson, Jacob Sparre Andersen, Anne Østergaard, Martin Wahlén, Ole Vilmann, Henrik Størner

Mötesordförande var Peter Toft.


Punkt 1) Pannkakor:


  Avklarades med sirap, bacon, smör och var mycket delikat. Slutsatsen
  blev att Jacob gärna får bjuda på pannkakor igen.


Punkt 2) Diskussion inför möte med danska IT och forskningsministern


  SSLUG har blivit inbjudna till ett möte med den danska IT- och
  forskningsministern. Följande medlemmar har meddelat att de kan
  följa med, Peter Toft, Hanne Munkholm, Jacob Sparre Andersen, Anne
  Østergaard, Ole Tange.

  Förslag till skrivelse att lämna över till ministern lästes upp av
  Anne Østergaard, skrivelsen mailas också tidigare på dagen till
  ministerns sekreterare.

  Ämnen som styrelsen vill belysa, förutom att presentera SSLUG:s
  verksamhet för ministern är Linux, fördelar med Open Source och dess
  licenser, mjukvaru-patentfrågan. Det är också ett perfekt tillfälle
  att fråga på vilket sätt kan SSLUG hjälpa till för att sprida open
  source inom skolväsen och myndigheter?

  Det blev bestämt att det skall skrivas ett brev till Danmarks
  statsminister om att SSLUG vill delta i diskussioner om framtida
  dansk it-politik.


Punkt 3) Hur får vi fördelat mötesplaneringen bättre:


  Vi måste få fler att hjälpa till med mötena på bägge sidor av
  sundet.

  Förfrågan skall gå ut till sslug-moede efter fler svenska talare.
  Några förslag på talare kom fram och de kommer att kontaktas.

  Vi misstänker att det är lite få svenskar på moede-listan. Ett
  announce med beskrivning av ett fåtal listor som vi vill framhäva
  skall författas och skickas ut.

  Man kan tänka att mötesledarna i presentationen av mötet kan komma
  med en uppmaning att vi alltid kan behöva hjälp i SSLUG och med
  beskrivning om vart man kan vända sig.


Punkt 4) http://www.linux.dk:


  SSLUG har tilsammans med de andra danska
  LUG:arna fått lov att administrera hemsidan
  "http://www.linux.dk"; av Jesper Angelo.
  Även mail kan hanteras. En diskussion om innehåll
  pågår på mailing-listorna.


Punkt 5) Pengar, SSLUG:s kassa överstiger 10SKr+10DKr hur mycket har SSLUG och var finns pengarna?

  SSLUG fick sponsrat Annes resa om patentfrågan, på DKUUG finns det
  ett konto med pengar som är kvar efter resan ca 1.300 DKr.

  Det diskuterades vad SSLUG skall göra av pengar som blir över efter
  sponsring, skall pengarna lämnas tillbaka eller skall de användas
  för SSLUG:s löpande kostnader, domäner och dyligt.
  Beslut togs att om beloppet är under 500kr kan de användas för
  SSLUG:s löpande utgifter.

Punkt 6) Observatör;

  Henrik Størner har blivit utsedd till observatör av styrelsens
  arbete.


Punkt 7) Presschef;


Styrelsen avaktar med att utse en presschef tills behov uppstår.


Punkt 8) Konferenser


Punkt 8.1) Linux Forum 2001;

  Programmet är klart, lokalen är bokad och det fungerar ekonomiskt
  även om inte alla utställningsplatser ännu är bokade.


Punkt 8.2) Guadec;


  Katastrof, inga sponsorer är funna och 400 000 DKr saknas.
  SSLUG kommer att dra sig ur om det inte går runt ekonomiskt.
  Styrelsen föreslår att konferensen flyttas fram tre månader om inte
  pengarna finns garanterade innan den 15:e februari.


Punkt 8.3) NordU;


  Budgeten är uppfylld och det finns bara ett ledigt sponsorat,
  deltagare anmäler sig som förväntat.


Punkt 9) Maskin hostning


Punkt 9.1) tyge.sslug.dk

  Servern tyge.sslug.dk står numera i Jacob Sparre Andersens nya rum på NBI.
  UPS:en kommer att flyttas dit.


Punkt 9.2) www.sslug.dk


  Flyttad till UNI-C, admin-gruppen har numera tillgång till lokalen
  under hela dygnet.


Punkt 10) Mer än 6000 medlemmar!


  SSLUG har nu mer än 6000 medlemmar, ett pressmeddelande har skickats
  ut.


Punkt 11) NordU 2002


  Frågan är om SSLUG skall vara med och anordna, beslut togs att det
  är för långt bort då konferensen kommer att anordnas i Finland.

SSLUG deltar därför inte som officiell arrangör av NordU 2002.

Punkt 12) Användning av SSLUG:s namn

  Hur skall man förhålla sig till användningen av SSLUG:s namn?
  Styrelsen kom fram till att man bör höra med styrelsen
  innan man använder sig av SSLUG:s namn, däremot går
  det bra att föra talan som medlem av SSLUG.

  Vad det gäller SSLUG:s kontakter med andra föreningar/organisationer
  sker det främst genom speciellt utvalda kontaktpersoner. Exempelvis
  håller Peter Toft och Hanne Munkholm i kontakter med DKUUG och
  Martin Wahlén i kontakterna EurOpen.se.


Punkt 13) Patentarbetsgrupp Det har blivit uppsatt en sluten patentarbetsgrupp för taktisk planering vad det gäller patentfrågor. Resultatet av diskussionerna läggs ut på it-politik-listan. Följande personer är i dag med;

   * Peter Toft
   * Hanne Munkholm
   * Hans Schou
   * Jacob Sparre
   * Claus Sørensen
   * Anne Østergaard
   * Niels Jørgensen
   * Morten S. Nielsen
   * Andreas Bach Aaen
   * Ole Tange
   * Erik Josefsson
   * Martin Wahlén


Punkt 14) EuroLinux Presentation av EuroLinux mailinglista som är en av de listor som diskuterar patentfrågan i Europa. Vi bör försöka få med fler danska och svenska LUG.


Punkt 15) Moderatorer till Mailinglistorna I dag är Hanne, Jacob, Peter moderatorer på sslug-announce, sslug-presse.dk, sslug-presse.se och sslug-job. Bestyrelsen beslutar att inte ändra moderatorer.


Punkt 16) Övriga frågor -


Sekreterare: Patrik Bengtsson
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *