[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

DANSK IT POLITIK OVERHALES AF USA ?

af Hanne Munkholm, Diplomingeniør på vegne af SSLUG

Patenter på software er meget udbredt i USA, men har hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang i Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.

Der er et pres fra USA om at få tilpasset patentlovgivningen i EU til den amerikanske, og der er tiltag til en diskussion om ændring af München- konventionen i EU, i forbindelse med planer om en harmonisering af den europæiske patentlovgivning generelt.

Softwarepatenter er umiddelbart et emne, som ikke tages særligt alvorligt af de embedsmænd og politikere, der skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning. Sagen er, at det blot er en lille ting i en stor konvention, og vi frygter, at man ikke har overvejet konsekvenserne af beslutninger på dette område til bunds.

En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan sikkert være en god ide. Men vi skal ikke i Europa ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter, man har i USA.

Specielt set i lyset af den digitalisering, vores samfund i disse år gennemgår, hvor Internet og computere har stor indvirkning på alle mennesker i samfundet, kan softwarepatenter få langt større indflydelse på vores hverdag end de fleste forestiller sig i dag.

Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske algoritmer samt helt generelle koncepter kan patenteres, blot disse implementeres i software. Er dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der i USA patent på dynamisk generering af web-sider, og på at have en formel-editor i et tekstbehandlingsprogram, og mange lignende generelle ideer. Af matematiske algoritmer kan nævnes RSA krypteringsalgoritmen og LZW. LZW algoritmen er baseret på Huffman kodning og anvendes til at lave GIF billeder.

SOFTWAREPATENTER RAMMER SKÆVT

Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem for os privatprogrammører, som skriver programmer i vores fritid, og lægger dem ud på Internet. Vi har reelt ikke mulighed for at holde øje med, om nogle af de programmer vi skriver, bryder med et eller andet bredt patent. Og vi enkelt-personer har ikke råd til føre en retssag for at få patentet underkendt.

Men det er også et reelt problem for virksomheder, som har satset deres ressourcer i udvikling af teknologi, og ikke på at ansætte advokater.

I USA får man let et patent, men om det reelt gælder afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det europæiske retssystem er ikke beregnet til at fungere på den måde. I Europa er vi vant til at lovgivningen beskytter os, hvor man i USA ofte sagsøger hinanden direkte.

Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter på software måske som et scenarium, der er helt urealistisk i Europa. Det er det desværre ikke.

Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel er LZW patentet, som gælder i Tyskland, England, Frankrig og Italien, ud over i USA. En retsafgørelse for nylig (T935/97) bekræfter tendensen: "Dommen er et skridt i den retning, som tidsånden kræver og som lægger europæisk patent-retspraksis tættere op ad den amerikanske og den japanske".

Hvor er lovgivningen henne i det her? Har domstolene reelt overhalet politikerene, og kører efter deres egen lov? Softwarepatenter er på vej ind i Europa ad bagdøren!

LOVGIVNING PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN

Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at fremme innovationen, ved at muliggøre patentering opfindelser af reel nyværdi. Vi mener, at det i Danmark fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent på almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør ikke gives på ting, som enhver fagmand ved et given opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi prisen, idet innovationen sættes tilbage.

Med den amerikanske patentpraksis som negativt forbillede, er SSLUG bange for at en grotesk situation kan opstå i Europa ved indførsel af vilkårlige softwarepatenter.

I det omfang, man skal kunne opnå softwarepatenter, skal patenternes løbetid være tilpasset opfindelsens karakter. I betragtning af den ca. syv-dobbelte hast, hvormed nutidens Internet og computerteknologi udvikler sig i forhold til anden industri, bør man overveje en tidsbegrænsning på software patenter, der afspejler dette. En løbetid på et softwarepatent kan f.eks. sættes til en to-tre årig periode.

SSLUG ønsker at der vedtages en god og velovervejet lovgivning på området, der tilgodeser såvel store og små virksomheder som privatprogrammører, og ikke mindst forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter fremtidens IT-samfundet i en uholdbar situation, hvor fri og gratis software ikke kan udvikles af frygt for retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske firmaer tilsvarende ikke kan udvikle kommerciel software, uden at de skal hyre en hær af patentadvokater.

SSLUG

Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG - http://www.sslug.dk) er en dansk-svensk brugergruppe for styresystemet Linux med over 4500 medlemmer. SSLUG arbejder for at fremme fri og åben software. SSLUG kan kontaktes via email til bestyrelsen på <bestyrelsen@sslug.dk>


Denne artikel har været bragt i ugebladet Ingeniøren den 26/11-1999
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@sslug.dk>)