[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referat af SSLUG bestyrelsesmøde fredag den 22. marts 2002 hos Gitte.

Til stede:
Peter Toft, Anne Østergaard, Gitte Wange, Erik Josefsson, Patrik Bengtsson, Hanne Munkholm, Jacob Sparre Andersen (suppleant).

Referent: Hanne Munkholm

Ikke til stede: Peter Makholm (suppleant), Kristian Vilmann (observatør for www_admin), Henrik Størner (observatør for admin).

Punkt 0: Mad.

Vi bestilte mad fra Den Sorte Gryde. (Peter Toft og Jacob Sparre Andersen og Erik Josefsson bestilte dobbelte "dræberburgere". Peter Toft var klart overlegen i spisningen af disse. Vi andre fik juniorburgere...).

Punkt 1: PVS's henvendelse om behandling af personoplysninger

Vi har fået en klage fra PVS over en diskussion i en af vores nyhedsgrupper (se SSLUG-itpolitik). Det er ikke klart for os hvad klagen reelt handler om og hvad der i givet fald skulle være gjort forkert. Så længe vi ikke ved nærmere hvad klagen går ud på, ser vi os ude af stand til at behandle den.

Punkt 7: Klage over erhvervsministeriets behandling af SSLUGs kritik er nu sendt til ombudsmanden.

En privatperson har tilsendt bestyrelsen en kopi af sin klage til først erhvervsministeriet og derefter ombudsmanden (i Danmark) over erhvervsministeriets afvisning af SSLUGs kritik af rapporten om Open Source i Danmark.

Punkt 2: Læk af fortrolig information

Peter Makholm har videresendt information der betragtes som fortrolig fra SSLUG bestyrelses interne liste til en af SSLUGs åbne lister. Bestyrelsen finder det kritisabelt at der er videresendt information fra en lukket fortrolig liste. Det må betragtes som et brud på tilliden mellem personerne på en lukket liste. Bestyrelsen har modtaget henvendelser udefra der kritiserer dette forhold og drager tilliden til bestyrelsen i tvivl. På bestyrelsesmødet havde vi ikke fået Peter Makholms udlægning af sagen, og det blev aftalt at Peter Toft og Jacob Sparre skulle kontakte Peter Makholm med henblik på af få dette afklaret. Efterfølgende har bestyrelsen modtaget er forklaring og en undskyldning fra Peter Makholm. Evt. konsekvenser er endnu ikke diskuteret til bunds.

Punkt 3: Samarbejde med SI

Repræsentanter fra bestyrelsen har i februar haft møde med Statens Information med fokus på erfaringer med Open Source.

Punkt 3 ½: Møde med Den Digitale Task Force

Repræsentanter fra bestyrelsen har sammen med en del af DKUUG's standardiseringsudvalg i februar haft møde med Den Digitale Task Force om de økonomiske fordele (og ulemper) ved Open Source.

Punkt 4: Det danske EU-formandsskab og IT-udviklingen i EU.

Under det danske EU-formandsskab er det selvfølgelig af interesse hvilke møder der kommer til at være om IT. Lad os prøve at få information om det og få det ud på sslug-itpolitik.

Punkt 5: Forberedelse af IST 2002 i Bella Center i København/ emner SSLUG vil foreslå

SSLUG vil gerne øge bevågenheden omkring Open Source systemer såsom Linux hos de IT beslutningstagere som må forventes at komme til IST 2002. Diskussionen vil køre på sslug-itpolitik.

Anne foreslog på mødet
* Status vedr. "Betydningen af åbne standarder". Forslag til taler: Tim Berners-Lee.
* "Dublin Core Meta Data Initiative". Forslag til taler: Ekspert fra Den Danske Biblioteksstyrelse.
* "Grundlæggende rettigheder for borgere i det digitaliserede samfund". Forslag til taler: Lawrence Lessig, Professor of Law.

Punkt 6: Status vedr. softwarepatentdirektivet.

Vi er blevet bedt både af den svenske og den danske regering om at komme med vores syn på direktivforslaget. Direktivforslaget kom ud den 20. februar og ligger nu på http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/. Kommentarer til den danske patent- og varemærkestyrelse senest den 15. april, kommentarer til det svenske justitsministerium senest den 22. maj.

Erik foreslår at lave en mailingliste til formålet for bl.a at få flere svenskere med i arbejdet. Listen er specielt til dette projekt. Navnet kunne vi ikke blive enige om.

Efter bestyrelsesmødet er listen <sslug-patentdirektiv@sslug.dk> oprettet til formålet. Mere tilmeldingsinformation kan findes på http://www.sslug.dk/tilmeld#patentdirektiv

Punkt 8: Linux@work 2002

Mandag den 27. maj i København, onsdag den 29. maj i Stockholm. SSLUG tilbydes en stand og vores logo på deres materiale til gengæld for at hjælpe med at promovere arrangementet.

Koordinering vil ske på <sslug-moede@sslug.dk>

København: Jacob Sparre tager bolden.

Stockholm: Vi tager kontakt til stockholmske linuxfolk.

Punkt 9: LinuxForum 2003 - Er SSLUG med?

Ja SSLUG er med. Peter Toft, Kristian og Hanne Vilmann, Sidsel Jensen og Flemming Jacobsen vil gerne fortsætte (heraf Peter Toft og Kristian Vilmann fra SSLUG).

Punkt 10: Status for lukkede lister

a) Hvilke lukkede lister har vi? admin, admin@tyge, www_admin, bestyrelsen, swpat, patent, linuxbog, coord@linuxforum.dk, moderator.
b) Hvordan styres adgangen til dem?
* Bestyrelsen: For bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der vælges på generalforsamlingen. Desuden for observatører der hidtil har været udpeget af bestyrelsen. Fremover udpeges de af den gruppe de repræsenterer (admin, www_admin) og godkendes af bestyrelsen.
* admin, admin@tyge, www_admin, coord@linuxforum.dk, linuxbog, swpat, patent: Arbejdsgrupper der fungerer selvsupplerende
* moderatorer udpeges hvert år af bestyrelsen.
c) Hvilket mandat har de?
* Bestyrelsen: Repræsentere SSLUG.
* admin og admin@tyge: varetage systemadministration på hhv. www.sslug.dk og tyge.sslug.dk
* www_admin: Web arbejde på www.sslug.dk
* swpat, patent: Intet mandat
* linuxbog: Lave cvs commit
* coord@linuxforum: Drive konferencen
* moderator: Moderere de 4 modererede lister vi har: sslug-presse-dk, sslug-presse-se, sslug-job, sslug-announce.

Punkt 11: Øresundskomiteen

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at der findes midler til fremme af samarbejde på tværs af Øresund. Vi har ikke lige nogen forslag til hvad SSLUG skulle søge sådan nogle penge til. http://www.oresundskomiteen.dk/neobuilder.20011114170421000000001241743548.html

Punkt 12: Udnævnelse af æresmedlem

Martin Wahlén udnævnes til nyt æresmedlem af SSLUG på grund af sit mangeårige arbejde i SSLUG, konferencearbejde og virke for at fremme Linux generelt.

Punkt 13: SSLUGs kontakt til omverdenen (formidling af PM'er etc.)

På mødet diskuterede vi løst om følgende
* Skal vi følge mere op på vores pressemeddelelser?
* Automatisering af web publicering af pressemeddelelser
* Skabelon til hvad der skal med i en pressemeddelelse
* Guide til pressemeddelelser / sslug pressemanual

Gitte beder www_admin om at automatisere web præsentationen af pressemeddelelserne udfra en formaliseret udgave af det format for pressemeddelelser vi allerede bruger i dag. Opfølgning vil ske på <sslug-pr@sslug.dk>

Punkt 14: Evt.

a) Flemming Bjerke har rettet fejl i kritik af "Open Source i Danmark" rapporten, og spørger om SSLUG vil indsende den. Det ønsker bestyrelsen ikke da det er 3 md. siden, og da der samtidig er klaget til ombudsmanden over behandlingen af den oprindelige kritik. Svar til Flemming Bjerke er udsendt før referatet er udsendt.
b) Peter Toft har haft møde med en forskningsprofessor om Open Source-organisationsmodeller, Open Source-udvikling og at have et almindeligt arbejde. Vil gerne have hjælp - spørgeskemaer - sendes ud på sslug-misc.
c) SSLUG-folk med interesse for digital signatur arbejder med at få lavet Open Source-programmel til håndtering af digital signatur. Arbejdet forgår på listen sslug-signatur.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *