[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referat af SSLUG's bestyrelsesmøde lørdag den 5. januar 2002 kl. 13 - 17

Til stede:
Peter Toft, Gitte Wange, Patrik Bengtsson, Erik Josefsson, Anne Østergaard*, Hanne Munkholm, Peter Makholm*, Jacob Sparre, Henrik Størner

1) Observatører og moderatorer

a) Observatører
Bestyrelsen vælger Kristian Vilmann og Henrik Størner til observatører for hhv. www-admin og admin. De er foreslået af formanden. Næste år vi bestyrelsen bede de enkelte grupper (admin og www-admin) om selv at foreslå en repræsentant.

b) Moderator
Pto vil gerne trække sig som moderator. Kristian bliver moderator i stedet, Patrik bliver "reservemoderator" (ferieafløser).

3) Linux i de fattige lande

Kenneth Geisshirt og Jacob Sparre har tilbudt Peter Gammeltoft at yde teknisk bistand i et projekt om Linux-computere til de fattige lande. Han vil gerne bruge SSLUG's navn i ansøgningen. Vi kan godt godkende hans formuleringer/brug af vores navn. Vi kan evt. tilbyde en postliste og anden infrastruktur. SSLUG's øvrige involvering vil bestå af medlemmernes indsats, ligesom det er tilfældet med SSLUG's andre projekter.

(Først midtvejs i dette punkt kom Anne Østergaard og Peter Makholm)

2) Roller

a) Presse
Hvad er pressechefens rolle? Gitte foreslår at Erik Lange fra MMManager kan lave video interviews vi kan sende til journalister. Gitte kan være gruppeleder i en pressegruppe. Anne vil godt være med. SSLUG burde udsende en årlig PM med hvad vi har gang i i øjeblikket.

b) International politik, rejsemuligheder
Støtteforening for fri software er på vej. Hans Schou, Henrik Størner, Ole Tange og Lars Madsen mødtes torsdag d. 3. januar og lavede vedtægter.

4) Softwareregnskab

Hvad er formålet med softwareregnskabet? At vise at vi kan køre en forening som vores på næsten udelukkende OSS, eller om vi skal af med ikke-Open Source for en hver pris. Jacob: En lejlighed til at vise pressen, hvordan man kan køre en så stor forening næsten udelukkende på Open Source. Regnskabets formål er at dokumentere licenserne på den software vi anvender, og kan bruges til pr-aktivitet.
Softwareregnskabet har ikke til formål at pålægge admin at anvende ren Open Source. Admin skal vælge det de til enhver tid finder er det bedste og mest hensigtsmæssige til formålet. Her er licensen kun et af flere hensyn. Admin er ansvarlig for at lave softwareregnskabet. Kassereren fremlægger softwareregnskabet ved generalforsamlingen.

5) Mødehåndtering

Pto: Situationen er blevet bedre. Peter Makholm og Henrik Grove har gjort en masse, men vi skal huske at opfordre andre medlemmer til at give en hånd med. Flere installfester. Der er ved at komme møder igang i Lund. Pga. god succes vil vi forsætte med med hyggemøder med småforedrag ca. hveranden måned. Har man lyst til at hjælpe eller at holde et større eller mindre foredrag, opfordres man til at skrive til sslug-moede@sslug.dk.

6) EU-direktivforslaget

Vi skal kommentere EU-direktivforslaget om softwarepatenter når det kommer, og skal allerede nu begynde at overveje hvem vi vil sende kommentarerne til. Anne beder Erik om at skaffe e-postadresser på ministerier mv. Der kan risikeres at komme et stort pressemøde i Bruxelles lige pludselig, vi skal hurtigt afsted til.
Man kan følge med i forberedelserne af EU's Ministerrådsmøder på: http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/

7) Samarbejde med andre IT-foreninger

SSLUG er åben overfor et evt. samarbejde med andre IT- foreninger, men vil tage konkret stilling fra sag til sag. Det kunne være en god ide med et fællesmøde, hvor foreningerne kan orientere hinanden om sine mål, prioriteringer og arbejdsmåder. Forslag til de øvrige foreninger kunne for eksempel i være: Dansk Dataforening, Dataföreningen, Prosa, Ingeniørforeningens IT-gruppe (IDA-IT), BSD-dk, LUG'erne i DK og SE, DKUUG, Digital Rights, sikkerhedsforum.dk.

8) Status for konferencer

LinuxForum kører på skinner. Økonomien ser god ud. IBM er hovedsponsor.
NTI: DKUUG er nok ikke med. Måske skal SSLUG selv tage kontakt til arrangørerne.
Uptime? Hvis der kommer en uptime kan SSLUG måske prøve at være med der.

9) Mål for 2002

* Flere skal vide noget om Linux og Open Source
* Demoday skal arrangeres bedre i DK (indkøbscentre er nok et bedre sted end biblioteker lørdag eftermiddag). Evt. oftere end kun på Linux' fødselsdag.
* Arbejde for at flere får lettere ved at blive aktive i SSLUG (Bliv aktiv i SSLUG HOWTO).
* Månedsbrev med status og aktiviteter: Hvad rører sig i SSLUG (Revolutionens tilstand)
* Få et punkt på programmet på EU's IST-konference i København (Bella Center) i december 2002.

Ideer bestyrelsen fik som vi ikke har tid til selv at gøre noget ved:
1) Sommerfest i SSLUG
2) Låne en bogbus med IT- og netinstallation og køre rundt i sommerlandet
3) Deltage i kulturnatten

9½) Evt.

a) Rejsekonto (Sparre)
Der står 341,60 DKK på SSLUG's softwarepatentrejseaktivitetskonto. Det foresloges og besluttedes at Anne får dem til delvis dækning for udgifter hun har haft i forbindelse med IST-konferencen i december 2001.
b) Domæner (Pto)
De enkelte domæner sponseres af forskellige personer i SSLUG. Formanden sender jævnligt status for denne konto ud på sslug-forening@sslug.dk.

10) Status for foreningens servere

a) Diskplads
Vi mangler diskplads på begge maskiner. ht://dig giver problemer, vi må skære ned på vores mirroring. Vi ønsker os derfor nye diske. Vi sætter det på forsiden. Ønskeliste:
2 styk Ultra160 SCSI diske, 36 GB eller større. En enkelt 73 GB disk vil også være fint.
F.eks. Seagate Cheetah 36 XL, Seagate Barracuda 36 ES, eller IBM UltraStar 36 LP eller LZX

b) Sikkerhedskopiering
1) Tyge
Der har været forvirring om om der tages sikkerhedskopier på Tyge. Det gør der, men ikke "ud af kontoret". Björn Nilsson har en løsning så der kan laves sikkerhedskopier på en af NBI's båndstationer, hvis vi kan acceptere sikkerheden.

2) www
Fungerer så vi kan lave "bare metal recovery" (et fint ord Henrik kan).

c) Opgradering af systemer
Vi har kørt Red Hat siden vi startede og har kørt Red Hat 6.2 i et par år. Dvs. 2.2 kerne mv. Vi vil måske få bedre performance hvis vi kører 2.4.
* Skal vi opgradere?
* Til en nyere Red Hat?
* Til en anden distribution?


Makholm: Uanset hvilken distro vi kører vil vi favorisere een. Jacob Sparre foreslår at skifte til en distribution der har styr på hvilke licenser der er på pakkerne. Størner: Debian har styr på det. Makholm+Sparre: Nej ikke helt. Bedre styr på det. Pto foreslår at opgradere i løbet af foråret/sommeren. Hanne: Vi bør køre Red Hat eller Debian fordi det er de to systemer folk har kompetencer indenfor.
* Skal vi opgradere PHP?

Vi enes om at diskussionen skal tages i admin eller www-admin.

11) Fremtidig arkitektur

* Sparre: Web, news og mail er ikke integreret godt nok. Historik: Mail-listerne var der først, så kom news, så kom web arkiv. Praktisk: Der er et problem med adgangskontrol til news. Man skal tilmelde sig maling lister, man skal ikke tilmelde sig til news. Men det løses ved at man skal tilmelde sig til annonce før man kan poste til news. Vi bør lægge news serveren som det centrale. Men der er et problem med postløkker (mail loops), hvis folk der f.eks. har autosvar når de er på ferie. Jacob vil spørge Lugnet om deres opsætning mht. integration mellem web arkiv, news og mail.

* Hanne: ht://dig fungerer ikke godt til søgning i postarkiv. Dette skal forklares til Kristian så han kan gøre noget. Evt. kan vi stoppe med at lave ht://dig søgning i postarkiv, og lade google gøre arbejdet.

12) Evt. (2. del)

a) På baggrund af regeringsskiftet i DK er det en god ide, hvis SSLUG anmoder de nye ansvarlige ministre på IT-, erhvervs- og undervisningsområdet om et møde, hvor vi kan redegøre for foreningens synspunkter med hensyn til blandt andet vor modstand mod softwarepatenter, at vi går ind for brugen af Open Source-programmer og åbne standarder i offentlig forvaltning, og at vi ønsker, at DK får en plan for fremme af e-forvaltning med interoperabilitet og gennemsigtighed. Specielt vil vi pege på, at brugere frit skal kunne vælge hvilket styresystem, de ønsker at anvende, når blot dette overholder de internationalt anerkendte standarder. Ligeledes kan vi pege på vigtigheden af, at skoleelever lærer om forskellige typer softwares fordele og ulemper og får en forståelse af disse systemers muligheder og opbygning.

b) Vi er en tosproget forening:
Mere fokus på den dansk/svenske identitet i foreningen, og aktiviteter i den forbindelse. F.eks. ordlisteprojekter.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *