Referat af bestyrelsesmøde i SSLUG, tirsdag den 4, april 2000 hos
Ole Vilmann, Juliusvej 8 , Gentofte
Tilstede: Ole Vilmann, Peter Toft, Henrik Størner, Jacob Sparre, 
     Hanne Munkholm, Kim Schulz, Kristian Vilmann og Hans Schou
Referent og forsøgsvis ordstyrer: Kristian Vilmann

Velkomst

Mødet startede med at formanden så formanden i fjernsynet.
Herfter udtalte formanden "Hej" som velkomst.

Medlemsmøde på IT-Højskolen

Afholdes 29. april 2000.

Hans Schou (SSLUG) og Kristoffer Nilaus (ITU) laver programmet, og er næsten klar.

Vi skal huske de sædvanlige ting: status mv.

Medbring selv mad. Pizza kan købes 300 meter væk. Medbring selv sodavand.

Fra sidste møde (http://www.sslug.dk/moede/medlems/1999-11-28) har vi en vedtægtsændring der skal endeligt vedtages:

    Forslag til ændring af vedtægter:
    Ny tekst til erstatning af punkt 2.2 er foreslået. 

    NY TEKST <<<<<<<<
    2.2 Medlemsavgift
     
     Ordinarie medlem åligger att erlägga av årsmötet fastställd
     medlemsavgift.
    >>>>>>>>> SLUT NY TEKST

Lokaliseringsarbejdet

Peter har i SSLUG's navn sendt et brev (udarbejdet på listerne IT-POLITIK og LOCALE) til Dansk Sprognævn den 27. februar, om vi kan få deres ordliste i Open Source.
Peter har ringet for at få et svar, og et venligt menneske har lovet at finde det.
Jacob og resten af den selvbestaltede lokaliseringsgruppe holder møde den 5. april.

Det viser sig at bestyrelsen som forsamling er lige så uenige om hvad der skal oversættes hvordan, som resten af SSLUG.

SSLUG's maskiner

CVS-server

Vi har brug for en CVS-server til brug for folk, der lader til at ville arbejde for for en given sag.

Der skal være en form for styr på hvem der får login på den. Vi skal have navn, adresse og telefonnummer på alle der får konto på maskinen.

Måske skal der være noget overvågning på hvem der faktisk laver noget, så vi kan lukke de konti der ikke bliver brugt.

Det skal ikke være muligt at modtage email på CVS-serveren.

Drift af CVS-maskinen.

Hvem og Hvor? Niels Bohr instituttet er et godt bud. Jacob Sparre skal have root-access. Henrik Størner og Torben Fjerdingstad er også med. Vi vil gerne have Bjørn Nilsson fra NBI med også.

Flytning af www.sslug.dk

Vi skal indenfor et halvt år finde et andet sted at stille SSLUG maskinen. Vi undersøger mulighederne.

www.sslug.dk opgradering

Henrik sørger for at installere en up-to-date Red Hat 6.1 på den nye disk. Indtil videre satses der på at opgraderingen er klar i starten af maj.

Sponsorgaver

Sikkerhed

Henrik brokker sig til rette udbydere, ved uatoriseret kontakt til vores maskine.

Diverse

 
(none)   (none)   (none)   (none)   (none)   (none)

 
 
(none) <www_admin>. (none) Sunday, 07-Mar-2004 21:24:44 CET [an error occurred while processing this directive]
(none) [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *