[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referat af bestyrelsesmøde 1999-06-12

Mødet var delt i et ordinært bestyrelsesmøde og derefter et udvidet strategimøde.

Tilstede til ordinært møde var

Til almen orientering:

* Martin Wahlen er i Canada næste måned - email virker
 stadig.
* Hyggemøde stoppet i Malmø over sommeren.
 Møderne genoptages efter sommer, evt. sammen med Lund.
* Invitation til Open Source konference 22/9 modtaget.
 Dansk Dataforenings Fagråd for Systemudvikling ønsker
 talere til konferencen med erfaring fra Open Source systemer
 og med speciel fokus på Linux.
* Nordu2000 (USENIX konference). SSLUG er repræsenteret ved 
 Martin Wahlen (mva) - som arbejder sammen med DKUUG. 
 Konferencen ligger 7-11. Februar 2000.
 mva står for en FreeNix session, og SSLUG har ikke 
 noget økonomisk ansvar overfor konferencen.
* Til admin-gruppen påtænkes at udvide med et nyt medlem.
 pto taler med resten af admin om dette.
* SSLUG folk (pto, hans, hanne, Kristian Vilmann, Jacob Sparre 
 Andersen og Henrik Størner) har været med til installationsfest i Vejle
 - stor succes.
* SSLUG folk (pto, hanne, Kristian Vilmann, Jacob Sparre 
 Andersen) besøger LLUG 19/6 i Nakskov. 
* Det blev diskuteret hvordan bestyrelsen kan arbejde effektivt
 fremover da flere af os har meget at lave. pto mener at vi 
 bør flytte en del af arbejdet ud til åbne lister, primært sslug-misc. 
 Derved ser langt flere hvad der foregår. 

* Konference sammen med DKUUG næste år ?

* Linux konference med DKUUG til næste år.
 - Ja en dag 
 - Mulig titel Linux2000
 - Dato : en af følgende tre datoer 4-11-18/3 2000 
 - SSLUG danner indtil videre en "Linux2000-gruppe",
  som skal deltage i opstartsfasen omkring planlægningen 
  af konferencen.

* Bestyrelsen har udsendt et oplæg om software patenter, som bør læses:
 http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html

--------------------------------

Under det udvidede møde deltog yderligere
Torben Fjerdingstad
Kenneth Geisshirt
Dan Te Westerlund
Michael Nordstrøm
Jacob Sparre Andersen
Lars Madsen
Kristian Vilmann

* Medlemsmøder
 Næste medlemsmøde blive i Lund, Sverige den 24/7 (evt. 31/7)
 pto kontakter computerblade angående at få CDROM'er til uddeling ved
 mødet.
 mva kontakter SuSE angående SuSE 6.1 CDROM'er.
 kalle kontakter Best Linux om mulig præsentation (evt. præmier).

 Den 12/9 er der medlemsmøde i København eller Malmø. 
 Det er på Linux demo day.
 Flere happenings skal planlægges til dagen.

* Hvad gør vi med vores vækst i det næste ½-1 år ??
 - Ej så stort problem i praksis, da der dannes flere LUG'er
  i øjeblikket. Vi kan hjælpe dem med gode råd og sørge for at 
  de kommer igang.

* Hvilke aktiviterer vil vi satse på (mange er interesserede i os)
 - Hyggemøder fortsættes.
 - Mere fokus på begynder niveauet 
 - Bedre annoncering af hyggemøder på vores hjemmeside og på
  sslug-announce. 
 - Program for hyggemøder laves i forvejen!
 - Generelt er vores aktivitetsniveau meget fint.
 

* Hvad gør vi med den klare skævdeling af SSLUG mellem danske og svenske
 siden ? Dette emne har været diskuteret på sslug-misc.
 - pto mener at dette er dette er foreningens største problem pt.
 - Artikler oversættes
 - På den svenske side fokuseres der på Kalle Andersson som frontfigur. 
  Det er ønskeligt at der kan dannes en gruppe af folk, som kan tage
  rundt og holde foredrag i Sverige, som vi har det i Danmark. Indtil
  videre består denne gruppe af Kalle .
 - Uddeling af CD-ROM'er i Sverige
 - Presse kontakt -> kontakt Radio Malmøhus, Computer blade og aviser (?)
 - Næste møde i Lund -> reklamer for Øresundsregionen, Dansk/Svensk
  aktion, Radio kontakt, Avis omtale, PR.
 - Annoncering
 - Best Linux kontakt
 - Firmaerne Axis -> Netch (Lund), MAD kontaktes for at mere aktivitet 
  på den svenske del af SSLUG.
 - Institut for Matematik/Fysik Lund Universitet
 - Kalle Dalheimer (KDE) kontaktes angående foredrag i Sverige !!
 - Evt. en ide om at en harddisk leverandør kan levere præinstallerede 
  harddiske på f.eks. 2 GB for 500 kr.

* Sponsor liste laves -> webside under www.sslug.dk
 - SSLUG har fået en donation på 10 kr af Kalle Dalheimer.
 - SSLUG foldere DK AOD
 - SSLUG foldere SE PC+
 
* Nethulen (www.nethulen.dk) Kneth (Geisshirt og partners) har 
 assisteret og installeret en Linux PC.
 - Nethulen bør inddrages i Linux demo day.
 - Hos nethulen kan man prøve, se og lege med Linux maskiner 
  (mod timebetaling).
 - Nethulen skal med på vores linuxkommerciel.html 

* Bør vi have domænet slug.dk ?
 - Nej, det vile være domæne hamstring

* Svensk LUG samarbejde er kuldsejlet - der er ikke interesse.

* Dansk LUG samarbejde er så småt ved at blive dannet.
 - Server laves
 - Open Source projekter
 - Opstarts hjælp
 - Opret LUG
 - Kalender
 - Nyheder
 - Ressource oversigt
 - en web-gruppe
 - De skal være en organisation som har overordnet ansvar.
 - Konsensus beslutninger
 - Links til andre LUG'er
 - portal er web konceptet
 - Hvad vil vi med det -> forklar det for andre !
 - Internetadgang -> UNI-C eller sunsite.auc.dk
 - Indhold
 
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *