[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referat af bestyrelsesmøde 1999-03-28

Refereret af Keld Simonsen (med hjælp fra andre). Version 0.5

Tilstede: Claus Sørensen, Hanne Munkholm, Kalle Andersson, Keld Simonsen, Peter Toft, Martin Wahlén, Kristian Vilmann (observatør), Hans Schou (gæst).

 1. Presse, observatør

  Claus trækker sig som dansk presschef, grundet sit formandsskab for KLID. Hans bliver presseassistent, og observatør i bestyrelsen. Martin er fortsat pressechef.

  I stedet for den nuværende presse-liste, hvor pressemeddelelser sendes til både danske og svenske modtagere, laver vi en dansk og en svensk presseliste, presse-dk og presse-se, hvor pressemeddelelser der er relevante for det land sendes ud på det lokale sprog. Oversættelse af pressemeddelelser, der skal ud på begge lister, må finde sted efter behov.

  Email-adresserne til hvem der er modtagere på presselisterne bliver tilgængelige, med diskret link.

  Antal tilmeldte på alle sslugs email-lister bliver tilgængelige.

 2. Æresmedlemmer

  Eric Raymond er udnævt til æresmedlem af SSLUG af bestyrelsen for et flot arbejde til glæde for Linux verdenen. Udnævnelsen skete på medlemsmødet i Malmø den 23. januar 99.

 3. Kontaktpersoner til DKUUG

  Det føres til protokol at bestyrelsen siden sidste møde har vedtaget at Hanne, Peter og Claus er kontaktpersoner til DKUUG, og har meddelt DKUUG dette. (Se iøvrigt følge-information under punkt 4).

 4. KLID

  KLID (Kommercielle Linux Interesser i Danmark http://www.plomus.dk/klid) er blevet oprettet 9. marts. KLID er interessegruppe i DKUUG, man skal være medlem af DKUUG for at være medlem i KLID. Claus er formand, Keld sekretær. Claus kan derfor ikke længere være repræsentant over for DKUUG. Claus og Keld er inhabile i afstemninger omkring DKUUG og KLID, men må være med i diskussioner derom. DKUUG underrettes om at Claus ikke mere kan repræsentere SSLUG over for dem. Fremover vil det være Hanne og Peter, som repræsenterer SSLUG overfor DKUUG.

 5. Samarbejde med KLID

  Når SSLUG bliver spurgt om nogen kan komme og holde et foredrag om Linux i dagtimerne, f.eks. hos en virksomhed, kan dette ofte være et problem, da folk er på arbejde om dagen. Et andet spørgsmål er om SSLUG folk har lyst til at holde foredrag gratis for virksomheder. KLID kan måske tage denne opgave. Vi er iøvrigt afventende omkring samarbejde med KLID.

 6. Henvendelser om foredrag

  Foredrag om aftenen hos foreninger er der en positiv holdning til. Foredrag i dagtimerne - se punkt. 5. I øvrigt er det op til det enkelte SSLUG medlem om han/hun vil holde foredrag, og under hvilke omstændigheder - det er enkeltpersonen og ikke SSLUG der holder foredrag.

  Vi tager det hen ad vejen, når henvendelserne kommer. Er det udenfor SSLUGs lokal-område kan vi evt henvise til andre LUGger.

 7. ON99 og SSLUG-folder

  SSLUG-folder skal være klar til 25. april 99. (IT-expo).

  Skal oversættes til svensk og engelsk. 2000 danske, 4000 svenske, 200 engelske.

  Hanne søger sponsorat til danske og engelske. Martin søger sponsorat til svenske.

 8. ON99 status

  En kort status for ON99 blev givet. Der er i øvrigt styregruppemøde tirsdag d. 30.03.99.

 9. "I er så søde"

  Vi skal passe på med hvem der bruger SSLUGs navn og logoer. Man må ikke bruge SSLUGs navn og logoer uden SSLUGs bestyrelses godkendelse. Medlemmer må bruge det til eget personlig, ikke-kommerciel brug. Man må gerne linke til vores web-sider. Specifikke sager:

 10. Listerevision.

  På bestyrelsesmødet blev det vedtaget at lave tre nye email-lister. Navne på listerne er bestemt efter mødet af bestyrelsen.

  <sslug-ppp@sslug.dk>:
  Alt med modem opkobling, problemer med internetudbydere, diald, (m)getty osv..
  <sslug-grafik@sslug.dk>:
  GrafikListen skal dække over alle spørgsmål om windowmanagers, såsom GNOME/KDE/GUI spørgsmål, over "hvordan sætter jeg X op" spørgsmål, til "jeg har grafikkort xxx" og kan ikke få det til at virke mv.
  <sslug-novice@sslug.dk>:
  En liste tilegnet begyndere, som har brug for hjælp til at komme i gang med Linux. Listen bør primært anvendes til spørgsmål om installation, hvordan man kommer i gang med Linux, mv. Det er meningen at denne liste holdes på et behersket teknisk niveau, så alle kan være med. På denne liste er alle "dumme" spørgsmål tilladt, og er du endnu ikke Linux ekspert kan du måske alligevel komme ud af busken og hjælpe andre ved at svare på denne liste.

  Teknik-listen beholdes. Det er bestyrelsens håb at de mails der passer ind på de 3 nye lister ikke kommer på tekniklisten mere, og der derfor kommer lidt færre mails på den.

  Java listen <sslug-java@sslug.dk> ryger ud pga. manglende aktivitet. Der er tilsyneladende ikke behov for en Java-liste.

 11. Præinstallation

  Punktet går ud på hvorvidt SSLUG skal hjælpe computerforhandlere, der gerne vil sælge Linux præinstalleret.

  Vi laver en web-side med anbefalinger omkring hvordan man kan præinstallere Linux, Keld, Kristian, Hans. Også hvorledes modemopkobling kan automatiseres. Diskuteres på linuxcd og koordineres med andre LUGs.

 12. IT-expo

  Martin får lov til at lave en svensk postgirokonto til IT-expo. Martin fik en særskilt skriftlig bemyndigelse til dette. Kontoen oprettes kun med henblik på IT/Expo. Martin har personligt det fulde økonomiske ansvar.

 13. SSLUG politik

  Vi støtter åbne dokumentformater. Støtte til dansk/svensk kultur udsættes.

 14. støtte til den svenske del af SSLUG

  Vi skal gerne have domænet sslug.se - Martin undersøger. Yderligere to domæner bliver desuden undersøgt.

 15. BSD Users Sweden

  Kalle er med i en ny svensk BSD gruppe, BSD Users Sweden - BUS. Vi vil gerne samarbejde med BSD grupper.

Mødet hævet 15:40
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *