2.3. Tabeller, figurer, kommentarer og lister

2.3.1. Tabeller - tabel

Tabeller laves med <table>. Bemærk, at denne må ikke være inden i en <para>. I eksemplet skal med med cols= angives antal søjler. Indrykningen har ingen betydning for resultatet, og anvendes alene til at man selv har overblik over koderne. Igen bemærkes, at det er ligegyldigt om man anvender store eller små bogstaver.

Eksempel 2-8. table

<TABLE ID="db-firma">
<TITLE>Firma-tabel</TITLE>
<TGROUP cols=3 align="char">
<THEAD>
  <ROW>
   <ENTRY>FirmaNavn</ENTRY>
   <ENTRY>Vej</ENTRY>
   <ENTRY>PostNr</ENTRY>
  </ROW>
</THEAD>
<TBODY>
<ROW>
 <ENTRY>Vagabondos</ENTRY>
 <ENTRY>Tagensvej 100</ENTRY>
 <ENTRY>2200</ENTRY>
</ROW>
<ROW>
 <ENTRY>DKUUG</ENTRY>
 <ENTRY>Fruebjergvej 3</ENTRY>
 <ENTRY>2100</ENTRY>
</ROW>
<ROW>
 <ENTRY>Niels Bohr Institutet</ENTRY>
 <ENTRY>Blegdamsvej 17-21</ENTRY>
 <ENTRY>2100</ENTRY>
</ROW>
</TBODY>
</TGROUP>
</TABLE>

Dette kommer til at se ud som:

Tabel 2-1. Firma-tabel

FirmaNavn Vej PostNr
Vagabondos Tagensvej 100 2200
DKUUG Fruebjergvej 3 2100
Niels Bohr Institutet Blegdamsvej 17-21 2100

Bemærk at vi har anført ID="label" sammen med <table>. Det er for at kunne krydsreferere til tabellen fra et sted i teksten.

2.3.2. Figurer - figure

Figurer er en smule værre i Docbook, fordi man ikke har så store muligheder (under Linux i hvertfald). Selvom det anføres at en lang række grafik formater er understøttet, så gælder det i praksis ikke, hvis man skal kunne oversætte både til HTML, PDF og Postscript.

Eksempel 2-9. figure

<FIGURE ID="linus-fig" FLOAT="1">
<TITLE>Linus Torvalds</TITLE>
<GRAPHIC FILEREF="linus.png"  SCALE="60"></GRAPHIC>
</FIGURE>

Dette kommer til at se ud som:

Figur 2-1. Linus TorvaldsBemærk at vi igen her har sat ID="label" ind under <FIGURE ID="linus-fig" FLOAT="1"> for at kunne krydsreferere til figuren. Du skal se skalere billedet (i PDF og Postscript udskrift via SCALE-parameteren.

2.3.3. Kommentarer

Skal du lige lave en kommentar i din SGML-fil som ikke kommer med ud i HTML, PDF og Postscript-filerne, så kan du anvende.

<!-- Dette er en kommentar -->

Bemærk at der er to minus-tegn efter hinanden. I udprintning vil de se ud som ét langt minustegn.

2.3.4. Referencer - id og xref

Vi har allerede set at vi kan give en tabel og en figur en label. Dette gjorde vi med ID="label". Tilsvarende kan vi referere til den label i en tekst blok et andet sted ved at bruge <xref>. Bemærk at denne kommando ikke har en tilsvarende </xref>. Lad i øvrigt være med at bruge danske bogstaver, mellemrum og understregning (eng. underscore). Grunden er at værdien af "ID" bruges til at filnavne - og her kan man ikke tillade de nævnte tegn.

Eksempel 2-10. id og xref

Vi kan referere til den forrige figur, altså 
<xref linkend="linus-fig"> eller tabellen 
<xref linkend="db-firma"> uden at tænke på hvilket
nummer de har. Vi anvender blot deres label.

Dette kommer til at se ud som:

Vi kan referere til den forrige figur, altså Figur 2-1 eller tabellen Tabel 2-1 uden at tænke på hvilket nummer de har. Vi anvender blot deres label.

2.3.5. Lister - itemizedlist

Ofte har man brug for at lave en liste. I Docbook er der flere muligheder, jeg bruger dog kun en type med enkle punkter

Eksempel 2-11. itemizedlist

<itemizedlist mark="bullet">
<listitem>
 <para>
  Første punkt i listen skriver jeg her.
 </para>
</listitem>
<listitem> 
 <para>
  Andet punkt i listen skriver jeg derefter her.
 </para>
</listitem>
</itemizedlist>

Dette kommer til at se ud som:

  • Første punkt i listen skriver jeg her.

  • Andet punkt i listen skriver jeg derefter her.

Bemærk at <itemizedlist> ikke er inde i en <para>, men hver er de tekstblokke som nævnes er det (samt en <listitem>.