2.2. Vise kildekode - screen

Har man brug for at vise en f.eks. programmeringskode, som skal vises med courier non-proportional skrift, så er der flere muligheder. Jeg har altid valgt at anvende <screen> til dette. Bemærk at dette ikke må komme i en <para> blok.

Bemærk at liniedeling i en <screen> blok følger det du skriver. Du skal således passe på ikke at lave unødige linieskift.

Eksempel 2-6. screen

<para>
Nu vil jeg vise lidt Perl-kode
</para>

<screen>
#!/usr/bin/perl -i.bak -p
s/Microsoft/Linux/g;
</screen>

Dette kommer til at se ud som:

Nu vil jeg vise lidt Perl-kode

#!/usr/bin/perl -i.bak -p
s/Microsoft/Linux/g;

2.2.1. Yderligere tags i screen

For at kunne skelne hvad der er en prompt i programmeringskode eksempler og hvad som brugeren taster, så anvender jeg et par Docbook kommandoer indenfor en <screen>

Eksempel 2-7. prompt og userinput i en screen

<screen>
<prompt>[root@daisy /root]# </prompt> <userinput>ls -al /etc/passwd</userinput>
-rw-r--r-- 1 root root 649 jun 16 21:54 /etc/passwd 
</screen>

Dette kommer til at se ud som:

[root@daisy /root]#  ls -al /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 649 jun 16 21:54 /etc/passwd