Kapitel 2. Igang med Docbook

Indholdsfortegnelse
2.1. Tekstblokke - para
2.2. Vise kildekode - screen
2.3. Tabeller, figurer, kommentarer og lister
2.4. Opdeling af dokument

Skal du igang med Docbook, så kan du finde dokumentationen på http://www.oasis-open.org/docbook/. Her kan du finde information om alle de tags, som kan anvendes. Desværre må man sige, at det er en ringe hjælp for dem som skal igang med at skrive for første gang. Det skal denne artikel rode bod på. Først ser vi på et par af de vigtigste SGML-tags og senere hvordan man bruger dem til at lave et helt dokument.

Det første vi skal vide er at alle tags starter med < derefter kommer tag'et og dette afsluttes med >. Tag'et kan være skrevet med små bogstaver eller store - det er ligegyldigt. Et eksempel er <command> som viser en kommando starter. Tilsvarende skal næsten alle tags afsluttes med det samme tag med en skråstreg foran tag'et. Til <command> skal du efter kommandoen er vist skrive </command>.

Ud over at < har speciel betydning, så har & også speciel betydning. Dette betyder også, at du ikke kan skrive > og & i din tekst, men skal skrive &gt; og &amp; (Du kan så vælge også at skrive > som &gt; - men det er ikke tvungent).

2.1. Tekstblokke - para

Alle tekst blokke skal indkapsles med <para> og </para>. Man kan kun få linie deling ved at lade SGML gøre dette automatisk eller stoppe blokken og starte en ny.

Man må ikke have andre strukturer inden i <para> blokken såsom lister, eller tabeller. <para> blokken skal i så fald afsluttes først.

Eksempel 2-1. para

<para>
Dette er en tekstblok.
</para>

<para>
Dette er en anden tekstblok, som starter på ny linie.
</para>

Dette kommer til at se ud som:

Dette er en tekstblok.

Dette er en anden tekstblok, som starter på ny linie.

2.1.1. Kommandoer - command

I en <para> block skal man måske indikere at nu kommer der en kommando, som kan køres.

Eksempel 2-2. command

I Linux kan man skrive <command>find / -name
"*.htm?"</command> for at finde HTML-filer.

Dette kommer til at se ud som:

I Linux kan man skrive find / -name "*.htm?" for at finde HTML-filer.

2.1.2. Filer - filename

For at indikere et filnavn i en <para> kan man bruge <filename>

Eksempel 2-3. filename

Linux har altid filen <filename>/etc/password</filename>.

Dette kommer til at se ud som:

Linux har altid filen /etc/password.

2.1.3. Skråskrift - emphasis

For at markere en del af sætningen med kursiv skrift i en <para> kan man bruge <emphasis>

Eksempel 2-4. emphasis

Linux giver <emphasis>mange</emphasis> muligheder.

Dette kommer til at se ud som:

Linux giver mange muligheder.

2.1.4. URL - ulink

For at markere en URL i en <para> kan man bruge <ulink>

Eksempel 2-5. ulink

Læs om SSLUG på
<ulink url="http://www.sslug.dk">SSLUG's hjemmeside http://www.sslug.dk</ulink>. Der er
mange aktiviteter.

Dette kommer til at se ud som:

Læs om SSLUG på SSLUG's hjemmeside http://www.sslug.dk. Der er mange aktiviteter.