[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Root access - hvem, hvordan og hvorfor ikke?

Artikel 3 - Sikkerhed på Linux

Hanne Munkholm <hanne@geekgirl.dk> og Peter Toft <pto@sslug.dk>


Take One!
Forfatterne har copyright på artiklen, men udgiver den under OpenContent License.
Alle kan trykke artiklen, så længe OPL licensen overholdes, men vi vil gerne vide, hvor den bringes.

Licensen, der skal overholdes, kan findes på http://www.opencontent.org/opl.shtml.


Denne artikel er en del af en artikel serie om netværkssikkerhed som kan findes på http://www.sslug.dk/artikler/Linux_sikkerhed

Når en bruger for første gang skal til at anvende Linux (eller en anden UNIX), så det kan måske være svært at forstå, hvorfor man ikke skal være logget ind som systemadministrator - dvs. brugeren root - hele tiden. Dette vil vi starte denne artikel med at diskutere. Derefter vil vi se på fornuftig håndtering af root rettigheder.

Der er flere sikkerhedsaspekter forbundet med root-adgang. Ud over risikoen for selv at komme til at ødelægge noget på sit system, er der spørgsmålet om hvilke personer ud over systemadministratoren, der skal have root privilegier - om nogen. I den forbindelse vil vi også se på nogle af de elementære forholdsregler, man bør tage for at forhindre, at uautoriserede personer får root adgang.
Desuden vil vi se på valg af passwords. Det er meget vigtigt - specielt for root-kontoen - at der vælges passwords, der ikke kan gættes. Som det sidste i artiklen ser vi på SUDO og suid programmer, dvs. programmer, der kører med rettigheder, som om de var startet af root. Dette kan naturligvis være et sikkerhedsmæssigt problem. Disse lokale problemer bliver til netværksproblemer i det øjeblik, nogen trænger ind på systemet via netværket. Er en cracker inde som almindelig bruger, er det endnu begrænset, hvor meget skade han kan gøre. Det er nok desværre sandsynligt, at crackeren vil gå efter at få root-rettigheder for at have fuld kontrol over din computer.
Det ville også være slemt, hvis nogen fra salgsafdelingen fik fat i dit root password... Fra http://www.userfriendly.org/static User Friendly

Hvem er root?

På et Linuxsystem er der som regel et antal brugere med forskellige rettigheder. Linux er grundlæggende et fler-bruger system. Hvis man f.eks. bruger Linux i en virksomhed, eller på en skole, er der forskel på, hvad folk skal have lov til at gøre på maskinen. Hvor nogle brugere kun kan hente deres email fra maskinen, kan andre betroede brugere have lov til at logge ind på maskinen og køre programmer. De forskellige brugere har et brugernavn og et password, som de logger ind på systemet med. Ud fra bruger-ID nummeret (fås ud fra brugernavnet) afgør systemet, hvilke handlinger man har lov til at udføre. Passwordet sikrer, at man er den man giver sig ud for at være. Ingen af de "almindelige" brugere kan ændre systemfiler, konfigurere ny hardware eller re-installere software. Derfor har Linux brugeren root, som kan alt dette. Er man root, så har man total kontrol over maskinen. At være root kan du blive ved at logge ind med brugernavnet root, og det dertil hørende password. Brugerkontoen root er en systemadministratorkonto, som du også kan skifte til og fra ved brug af su kommandoen. Det skal nævnes, at det er bruger-ID 0, som giver root-rettigheder, egentlig ikke alene navnet root. Hvis du derfor finder flere brugere med bruger-ID 0 (nul), så skal du være meget opmærksom på, hvad der er sket.

Hvis du er systemadministrator for en Linux-maskine og kender root passwordet, er det stadig vigtigt, at du har en almindelig bruger konto, som du bruger til daglig. Man bør kun være root, når det er nødvendigt, for at udføre opgaver, hvor root rettigheder er nødvendige. Lad os illustrere hvorfor.

Antag som første eksempel, at du arbejder i et lokale, hvortil andre har adgang, og at du altid logger ind som root. Du skal i løbet af dagen forlade din maskine et antal gange f.eks. til frokost eller møder. Hvis du bare en gang glemmer at sætte en password-beskyttet screensaver på (denne må ikke kunne afbrydes med Ctrl-Alt-Backspace) eller logge helt ud, kan enhver, som kommer forbi dit kontor ødelægge hele din maskine. F.eks. ved at skrive rm -rf / som vil slette alle filer på din harddisk uden at spørge, om du mener det - og der er ingen fortrydelsesmulighed. Eksemplet er naturligvis grelt og ren sabotage, men det er faktisk sket, at andre lige skulle rette noget på et tidspunkt, hvor systemadministratoren lige var ude, og med root-login forvoldte stor skade, fordi vedkommende overvurderede sine evner som UNIX-administrator. Andre uheldige hændelser sker ved, at en root glemmer at logge ud, og andre ser dette. For at drille skiver de så rm -rf / men uden at trykke retur - dvs. ordren er ikke udført endnu. Hvis den rigtige root så kommer tilbage og ved et uheld trykker retur, er alt tabt, og han har selv udført handlingen. Det, som var en sjov spøg, blev pludselig til et sort uheld. Desværre er uheld, som disse set før.

Lad os som det næste eksempel se på de uheld, man selv kan komme til at lave, når man er logget ind som root. Den hyppigste grund til fejl og ulykker er nok slåfejl eller rettere sløseri. På en Linuxmaskine vil du normalt altid få udført den ordre, du skriver, og du må selv garantere for fornuften i dette. Linux har den fordel, at du som almindelig bruger ikke kan slette systemfiler, såsom den meget vigtige fil /etc/passwd, der indeholder information om brugerne og deres passwords. Prøver du, som almindelig bruger at slette password-filen, vil blot blot få en besked med "Permission denied" - og det skal du faktisk være glad for. Sker det samme, imens du er root, vil du få lov til at slette filen. Styrer maskinen emails for 500 brugere, så går der sikkert mellem 10 og 20 sekunder før at din telefon er rødglødende af sure folk, som ikke længere kan hente emails eller logge ind på maskinen.

Selvom man bare har sin Linuxmaskine derhjemme, og der ikke er andre, der bruger den, er det stadig vigtigt at have mindst én almindelig konto ud over root kontoen.

Når du skal lave systemarbejde, så kan følgende fremgangsmåde være anvendelig: Tag en speciel rød kasket på hovedet, som tegn på at du nu vil være root :-) Skift nu til root arbejde ved at skrive su - root. Bemærk at nogle gange udelades minustegnet. Det kommer vi tilbage til. Og før du skriver den mindste ordre, så placer begge hænder under din bagdel. I den tilstand tænker du dig så grundigt om, før du skriver og udfører ordrer - for du kan ALT som root. Det lyder nok lidt komisk, men der er alvor i noget af det. Skil dit normale arbejde på maskinen, såsom at læse din egne emails og programmere, fra root arbejdet. Vær kun root, når det er nødvendigt og brug root kontoen med stor varsomhed. Sørg bl.a. for at videresende emails til root til en almindelig brugerkonto (din egen), idet du ikke bør læse emails, når du er logget ind som root.
Hvis du hører til dem, der tror, at de sagtens kan administrere at være root hele tiden, så kan vi kun sige, at du ikke er den første. Det er noget man typisk hører fra begyndere, der endnu ikke har oplevet, hvor let det er som root at ødelægge meget med en lillebitte forkert kommando. Hvis du vil være root hele tiden, så kræver det stor disciplin. Du bør overveje, om du vil udsætte dig selv for de risici, det indebærer at være root hele tiden.

Vi vil gerne sige det en gang for meget, så det er helt klart: En god administrator giver altid så få rettigheder som muligt til brugerne og tilsvarende til sig selv. Kun når det er nødvendigt, skifter systemadministratoren fra sin egen personlige konto til root kontoen, og man låner ikke sit root password ud. I praksis vil man mange steder synes, at denne meget restriktive måde at administrere sikkerhed er unødigt streng og ofte fører til alt for langsomme ændringer af systemet, men det er den afvejning man altid skal lave mellem kontrol, sikkerhed og fleksibel brug af et computersystem.

su root

Så hvad er forskellen på su root og su - root? Minus-tegnet betyder at root brugerens environment (miljø-variable) bliver brugt. Hvis minus-tegnet udelades, beholder root de miljø-variable, som brugeren der skrev su kommandoen havde. Dette kan være et sikkerhedsaspekt. En brugers miljø-variable indeholder bl.a. hans personlige sti til de programmer, han vil køre, gemt i variablen PATH. Forrest i en brugers PATH kan man ofte finde ".", som betyder "det aktuelle katalog". Det betyder, at når man skriver en kommando, vil maskinen først lede efter programmet i det aktuelle katalog. Det kan være meget praktisk, men som root er det farligt. Vi antager, at en bruger har skrevet et program og kaldt det ls, og lagt det i sit hjemmekatalog. Root står tilfældigvis i denne brugers hjemmekatalog, og skriver ls. Hvis root har "." forrest i sin PATH, hvad sker der så? I stedet for at ls kommandoen bliver kørt, bliver brugerens eget program kørt - som root! Root bør ikke have "." i sin egen PATH - og slet ikke forrest. Dette er bare et eksempel. Brugeren kan også have aliaser i sine opstartsfiler, så kommandoer ikke gør det, man forventer, og der kan ske uheld - selvom man som regel bruger "su" fra sin egen bruger konto, hvor man kender opsætningen. Desuden har root ofte /sbin og måske /usr/sbin i sin PATH, hvor der ligger en række systemkommandoer. Det er en god ide altid at bruge minus-tegnet.

Uddeling af root rettigheder

Som systemadministrator vil du komme ud for, at nogle brugere har behov for at kunne lave noget "specielt" systemarbejde, og derfor mener de skal have root passwordet. Det kunne f.eks. være selv at kunne genstarte en webserver, måske stoppe/genstarte maskinen eller dræbe processer efter programmer, som ikke fungerer. Disse ting kræver at root passwordet anvendes på tidspunkter, som ikke kan forudsiges. Du kan bevare root passwordet på få hænder og alligevel give nogle brugere de tilstrækkelige systemrettigheder ved at installere programmet "sudo".

Programmet sudo følger ikke med alle Linux distributioner, men kan downloades fra http://www.courtesan.com/sudo. Programmet er nemt at oversætte og installere - gør følgende som root:

[root@sherwood robin]# tar xvzf cu-sudo.v1.5.9p2.tar.gz 
[root@sherwood robin]# cd cu-sudo.v1.5.9p2
[root@sherwood sudo.v1.5.9p2]# ./configure; make; make install
[root@sherwood sudo.v1.5.9p2]# exit

Derefter skal du lære at konfigurere sudo rigtigt. Dette afgør, hvilke programmer bestemte personer kan tilgå. Du bør også følge med i hvilke sikkerhedsfejl, der bliver fundet i sudo (følg med på deres hjemmeside). Der er på sudo-hjemmesiden en kortfattet eksempelfil. Læs desuden man-sider for sudo, sudoers og visudo.

Konfigurationen startes som root ved at skrive

[root@sherwood robin]# /usr/local/sbin/visudo
Nu kommer editoren vi frem med den konfigurationsfil, du skal udfylde. Som et eksempel lader vi brugeren robin kunne genstarte NFS-serveren. Find linien med
root  ALL=(ALL) ALL 
Under denne tilføjer du, at brugeren robin på maskinen sherwood må køre kommandoen /etc/rc.d/init.d/nfs restart
robin   sherwood=/etc/rc.d/init.d/nfs restart

Gem filen og prøv nu som brugeren robin at genstarte nfs.
Det eneste trick er, at du, som almindelig bruger, skal skrive sudo foran den kommando, du skal kunne køre med root-rettigheder. Efter en lille formaning om at passe på skal robin som almindelig bruger skrive sit eget passsword. Derefter udføres kommandoen, som om det var root, der gjorde det.
Man skal skrive sit password som en sikkerhedsforanstaltning, der beskytter imod, at andre brugere kan udnytte ens sudo rettigheder. Hvis du f.eks. er gået til frokost uden at logge ud, så kan kollegaen ikke gå over og lave sudo kommandoer fra din maskine, da han stadig ikke kender dit password.

[robin@ sherwood]$ sudo /etc/rc.d/init.d/sendmail restart

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these two things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.

Password:
Shutting down sendmail:                  [ OK ]
Starting sendmail:                     [ OK ]      

Eksemplet er fra Red Hat 6.0, men kan være taget med en vilkårlig Linuxdistribution.

super er et andet program, som kan meget af det samme som sudo, og som kan downloades fra ftp://ftp.ucolick.org/pub/users/will. Umiddelbart har super flere muligheder, men det er sværere at anvende end sudo.

Endelig skal det siges, at programmet sudo også er smart, selvom du har spredt root password på flere hænder, idet det tvinger brugeren til at være lidt forsigtig med root-kontoen. Som afslutning vil vi dog påpege, at hvis du tildeler personer rettigheder via sudo, så bør det ikke være ene generelt blankocheck til at kunne køre alt som root. Istedet bør du anføre hver af de services, der skal kunne startes og stoppes via sudo. En god grund til dette er, at du så ikke havner i en sitation, hvor dine basale binære programmer eller bibioteker er bliver udskiftet pga. misforståelser eller destruktiv handling. Hvis en person virkelig skal være root ofte, så er det måske klogere, at personen også har root-password og et tilsvarende ansvar.

Valg af password

Det er vigtigt at hemmeligholde sine passwords - især sit root password. På en Linuxmaskine logger man ind med et bruger-id såsom robin og et tilhørende password. Vi vil se på, hvorfor det er vigtigt, at du beskytter dit password, og hvordan du kan beskytte det. Vi vil se nærmere på, hvad der sker med dit password på Linuxmaskinen, og på nogle af de værktøjer, du kan bruge til at højne sikkerheden omkring passwords.

Skriv ikke dit password, hvor andre kan se det

Styrer du en Linuxmaskine med et antal brugere, der har hver sin login-konto, så er det vigtigt, at de alle forstår, at de hver især er ansvarlige for deres password. Hvis de skriver det på en lap papir og sætter den på opslagstavlen eller på skærmen, er de med til at bryde sikkerheden. Man kan grine af dette, men det er langt mere udbredt, end man skulle tro. Sagen er, at en vilkårlig anden person, som kender din kombination af login-navn og password, kan logge ind som dig og arbejde som dig, misbruge, ødelægge eller spionere i dit navn. Det skal selvfølgelig undgås.

Hvordan vælger man passwords ?

Ud over at password ikke må skrives, hvor andre kan se det, så er det ikke lige meget, hvordan du vælger dit password og specielt ikke dit root password. Desuden bør man skifte password med passende mellemrum. Passwords kan knækkes ved en kombination af gode gæt og rå beregningskraft. Før vi ser på dette, så lad os se på, hvordan dit password er gemt på på din Linuxmaskine.

Dit password og information om dit login-navn og gruppe gemmes i filen /etc/passwd. Hvis du ikke anvender shadow passwords (hvad det er kommer vi ind på senere), så kan en linie i passwd-filen ligne følgende:

robin:A1$HN1r2zxs$A2rmawluybzv8hkf4Hpzz0:501:501::/home/robin:/bin/bash

De første to felter er dit login-navn og dit krypterede password. Når du ændrer password (med kommandoen passwd), så vil Linuxmaskinen kryptere dit password til noget meget ukendeligt og gemme dette i /etc/passwd. Ideen bag dette er, at man har en algoritme, som hurtigt kan generere noget unikt krypteret tekst ud fra en anden tekst såsom dit password, men at det i praksis er umuligt at gå den anden vej. Det vil sige at der ikke findes en metode, hvor man finde det originale password ud fra det krypterede password. Som et lille matematisk eksempel kan vi nævne, at man nemt kan finde y hvis man kender x, ud fra y = x^3+2*x^2-3*x+2, mens det er langt mere besværligt at finde x ud fra y - i dette eksempel skal man løse en tredie grads ligning. De metoder, man anvender til at kryptere passwords, er meget smartere end bare en trediegradsligning. Metoderne er udviklet, således at man garanterer, at der kun er et password, som svarer til det krypterede password.

Fra den mere muntre afdeling kan vi lige igen vise en stribe fra http://www.userfriendly.org/static User Friendly

DES kryptering af passwords

På det fleste UNIX systemer har det i mange år været standard, at et password måtte være op til otte tegn langt, og ud fra dette blev der gemt 13 krypterede tegn i din password-fil. På Linux har man længe anvendt crypt, som benytter sig af DES (Data Encryption Standard). Læs mere om DES på http://csrc.ncsl.nist.gov/cryptval/des/des.txt.

Funktionen crypt bruger det indtastede password som krypteringsnøgle. Den tekst, der krypteres, er blot en række nuller. Men det er ikke hele passwordet, der bruges som DES-nøgle, den sidste bit i hvert tegn smides væk. Desuden sættes 2 tilfældige tegn ind, det såkaldte "salt", der blot er beregnet til at gøre det sværere at rekonstruere passwordet. Se i øvrigt man crypt.

MD5

I gamle dage, hvor man ikke havde så store computere, var crypt en god løsning til passwords, da den er nærmest umulig at bryde på kort tid. Men i dag har man rå computerkraft nok til, at man ikke behøver at bryde krypteringen. Man kan i stedet sætte sine computere til at prøve sig frem fra en ende af. Derfor er der i dag brug for længere passwords, som er sværere at bryde.

Linux Red Hat 6.0 har en langt mere veludviklet håndtering af passwords end tidligere UNIX systemer, hvis man har valgt at kryptere med MD5 checksums. Man kan nu med MD5 vælge passwords, der har mere end otte tegn, og uanset længden af det man taster ind, gemmes der altid 34 krypterede tegn i password-filen. Det er langt sværere at knække de lange passwords.

Det, vi ønsker med vores avancerede kryptering, er, at der kun er en måde, hvorpå du kan få det ukrypterede password ud fra det krypterede - ved at indtaste det korrekte password. Er du cracker, må du prøve at gætte på passwordet, kryptere alle disse passwords og sammenligne det krypterede gæt med det rigtige krypterede password. Er de to krypterede passwords ens, så er gættet og det rigtige ukrypterede password ens - du kender nu passwordet og kan logge ind på systemet som den pågældende bruger. Derfor bør man vælge et password, der er svært at gætte. Ydermere kan vi igen anbefale, at du bruger shadow passwords, for så har man ikke adgang til det krypterede password.

Jeg knækker dit password

Der findes programmer, som kan bruges til at knække passwords effektivt. Man kan måske mene, at det er med til at svække sikkerhed generelt, at der ligger programmer frit tilgængeligt på Internet, som gør det nemt at cracke passwords. Vi mener, at det er for enkelt at tænke sådan. Enhver kan i princippet skrive et program til at knække passwords, og derfor bør man måske selv lade sit password komme igennem sådan et program. Hvis det ikke er knækket indenfor en måned, er det ikke så ringe... Men så er det alligevel på tide at skifte det ud. Et udbredt program til at knække passwords er John the Ripper, der kan findes på http://www.false.com/security/john/. Man kan finde programmer, som er en del hurtigere til blindt at knække passwords fra en ende af, men John the Ripper har nogle spændende aspekter. Nedenfor er vist, hvordan programmet knækker passwords for brugeren robin i med tre forskellige passwords, hhv. "a", "ab" og "qsw". Udskriften stammer fra en 300 MHz PII, og det viser, at et bogstav knækkes på få sekunder, mens to og tre tilfældige bogstaver kan knækkes på 5 hhv. 8 minutter. Generelt så bliver det meget langsommere at knække et passwords for hver gang at der kommer et tegn mere i passwordet. Derfor bør man altid vælge passwords med mere end syv tegn.


Loaded 1 password (FreeBSD MD5 [32/32])
a        (robin)
guesses: 1 time: 0:00:00:06 100% (2) c/s: 746 trying: a

Loaded 1 password (FreeBSD MD5 [32/32])
ab        (robin)
guesses: 1 time: 0:00:05:12 (3) c/s: 665 trying: ab

Loaded 1 password (FreeBSD MD5 [32/32])
qsw       (robin)
guesses: 1 time: 0:00:08:08 (3) c/s: 669 trying: qsw

John the Ripper er lidt langsom til de "tilfældige" passwords ovenfor, fordi det er programmeret ud fra, hvordan mange brugere i praksis vælger password. Man vælger ofte kærestens navn, måske koblet med en fødselsdag, et sted man er glad for, eller andre ting man kan huske. Det er ikke klogt, fordi det er for nemt at gætte, hvilket følgende viser. Først har vi ladet brugeren robin have password "abc" som står i alle ordbøger. Det koster kun 4 sekunder, før det er fundet. Dernæst er vist, at fem bogstaver som i ordet "apple" findes på 3 sekunder, og endelig gentagelsen "appleapple" med 10 bogstaver som kun tager 19 sekunder at knække - skræmmende, ikke sandt? Ordbøger findes til alle sprog, så vælg altid passwords som ikke står i en ordbog - bland tal ind i ord og lav et underligt system, andre ikke har en chance for at gætte. Brug f.eks. forbogstaver fra en sætning eller en sang, og flet specialtegn og numre med ind. Vær dog lidt varsom med specialtegn i passwords - specialtegnenes placering på tastaturet kan variere alt efter hvilket land, tastaturet er sat op til. Man kan f.eks. komme ud for et dansk tastatur, som er sat op som et amerikansk, hvor det kan det være ret svært at finde specialtegnene. Jo længere password du vælger des bedre - og altid på mere end syv tegn. Root passwordet skal helst være endnu længere og vælges med særlig omhu. I øvrigt bør du med jævne mellemrum ændre password, men sørg for at dette sker enten på selve maskinen eller via en krypteret adgang til maskinen såsom ssh (secure shell).


Loaded 1 password (FreeBSD MD5 [32/32])
abc       (robin)
guesses: 1 time: 0:00:00:04 100% (2) c/s: 837 trying: abc

Loaded 1 password (FreeBSD MD5 [32/32])
apple      (robin)
guesses: 1 time: 0:00:00:03 100% (2) c/s: 891 trying: apple

Loaded 1 password (FreeBSD MD5 [32/32])
appleapple    (robin)
guesses: 1 time: 0:00:00:19 100% (2) c/s: 710 trying: appleapple

Shadow files

Den almindelige password-fil, /etc/passwd, kan læses af alle. Dette er nødvendigt, da en del programmer bruger filen til at koble en brugers bruger-id (tredie felt i password-filen) med det tilhørende brugernavn. At alle kan læse filen betyder imidlertid også, at alle kan se dit krypterede password. Derfra kan man cracke dit password, og som vi har beskrevet, så kan det gøres hurtigt, hvis du har valgt et svagt password. Med flere Linux distributioner bl.a. Red Hat 6.0 bliver du ved installationen spurgt, om du vil anvende shadow passwords, hvilket du bør svare ja til. Når du har installeret dette, så vil du se, at der står et x i /etc/passwd, hvor dit krypterede password før ville have stået:

robin:x:501:501::/home/robin:/bin/bash

Dit krypterede password er nu flyttet til /etc/shadow, som kun kan læses af root - dvs., ingen almindelig bruger på maskinen nu kan læse dit krypterede password. Hvis du har installeret Linux, men ikke har shadow passwords slået til, kan det gøres med kommandoen /usr/sbin/pwconv, som skal køres som root. Den laver shadow filen ud fra password filen og tilsvarende laves en shadow gruppe-fil /etc/gshadow ud fra /etc/group med programmet /usr/sbin/grpconv. For at dette virker, skal dine Linuxprogrammer være oversat til at kunne håndtere dette - tidligere var dette ikke altid tilfældet. Læs manualsiden for pwconv for detaljer.

I det ovenstående, hvor vi skriver, at alle kan læse password-filen, går vi ud fra, at det er brugere med lokal adgang. Hvordan får en cracker udefra adgang til min password-fil, så han kan se mit krypterede password? Ofte er det CGI-scripts på en web-server, som pga. simple programmeringsfejl eller pga. fejl i de anvendte programmeringsssprog kan lokkes til at vise de krypterede passwords fra password-filen. Dygtige crackere finder fra tid til anden nye metoder til at gøre dette. Normalt findes tilsvarende rettelser til disse huller - hold derfor altid din maskine opdateret.

SUID root programmer

SUID betyder, at et program kører "som sin ejer", og ikke "som" den bruger, der udfører det. Dvs. at det kører med ejerens rettigheder. Et program, som robin ejer, og som er SUID, har f.eks. ret til at skrive i robins hjemmekatalog, selvom det er en anden bruger, der eksekverer det. Et SGID program er det samme bare med gruppe rettigheder i stedet.

Hvorfor er det farligt? SUID er specielt farligt, når det er et SUID-program som root ejer. Så længe programmet opfører sig pænt, er det ikke noget problem. Men hvis der er fejl eller sikkerhedshuller i programmet, kan det være en trussel mod sikkerheden. Man kan forestille sig, at et program har et sikkerhedshul, som gør det muligt for en almindelig bruger at gå ind og overskrive noget af programmets hukommelse, imens det kører, og få det til at gøre noget andet, end det skal. Så har denne bruger faktisk root adgang til systemet. Man har set eksempler på dette med efterfølgende sikkerhedsopdateringer til følge.

Lad os nu se på hvilke programmer, der på en normal Linux-maskine er SUID programmer.

[robin@sherwood robin]$ su - root
[root@sherwood root]$ find / -perm +4000
Sådan finder du alle SUID programmer. Men det er kun SUID root programmer, som vi vil være bange for i dag. Hvis andre brugere selv laver SUID programmer så lad os antage, at de ved, hvad de laver og selv tager eventuelle konsekvenser. Vi går nu efter de programmer, hvor root er ejeren og som er SUID. Så vi tager parametrene "-user root" med til find kommandoen:
[robin@sherwood robin]$ su - root
Password:
[root@sherwood robin]# find / -perm +4000 -user root
/bin/ping
/bin/mount
/bin/umount
/bin/su
/bin/login
/sbin/dump
/sbin/restore
/sbin/pwdb_chkpwd
/sbin/cardctl
/usr/bin/rcp
/usr/bin/rlogin
/usr/bin/rsh
/usr/bin/at
/usr/bin/dos
/usr/bin/chage
/usr/bin/lpq
/usr/bin/lpr
/usr/bin/lprm
/usr/bin/passwd
/usr/bin/suidperl                              
/usr/bin/procmail
/usr/bin/screen
/usr/bin/nwsfind
/usr/bin/chfn
/usr/bin/chsh
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/crontab
/usr/bin/zgv
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/sperl5.00405
/usr/X11R6/bin/xterm
/usr/X11R6/bin/XConsole
/usr/X11R6/bin/nxterm
/usr/X11R6/bin/xscreensaver
/usr/X11R6/bin/Xwrapper
/usr/lib/news/bin/startinnfeed
/usr/local/bin/ssh1
/usr/sbin/usernetctl
/usr/sbin/inndstart
/usr/sbin/sendmail
/usr/sbin/traceroute
/usr/libexec/pt_chown
find: /proc/1144/fd: Permission denied
find: /proc/1145/fd: Permission denied
find: /proc/6286/fd/4: No such file or directory
/opt/kde/bin/kvt
/opt/kde/bin/kppp

Outputtet er de SUID root programmer, der findes på systemet. Der er også et par fejl fra find nede fra /proc kataloget. Det skal du ikke tage dig af, /proc er et interface til den kørende kerne, og der ligger ikke almindelige filer (f.eks. SUID root programmer) der. Det er mange programmer at passe på, måske er der et sikkerhedshul i nogle af dem. Har du brug for alle disse programmer? Er der mon nogle af dem, der kan køre uden SUID root eller helt fjernes? Check programmernes man page, check om andre programmer er afhængige af SUID-programmet, som det f.eks. er tilfældet med /bin/su. Det kan ofte undersøges med systemets pakkemanager. Er der sikkerhedsopdateringer til nogle af programmerne, du burde installere? Kan du overskue at følge med i sikkerhedsopdateringer for alle disse programmer? Konklusionen er, at du aldrig skal installere flere programmer, end der skal bruges.

SGID - set group ID - er også farligt, hvis gruppen er root. Det er ikke så almindeligt at anvende SGID

[root@sherwood robin]# find / -perm +2000 -group root
/sbin/netreport
/usr/sbin/sendmail
find: /proc/1144/fd: Permission denied
find: /proc/1145/fd: Permission denied
find: /proc/6296/fd/4: No such file or directory
Der var ikke så mange, men dem skal man også være opmærksom på.

Lad os som et eksperiment prøve at lade /bin/ping være ejet af robin i stedet for root, og lad os se om den stadig virker:

[root@sherwood robin]# ls -l /bin/ping
-rwsr-xr-x 1 root root 14116 Jun 18 1998 /bin/ping
[root@sherwood robin]# chown robin /bin/ping
[root@sherwood robin]# ls -l /bin/ping
-rwsr-xr-x 1 robin root 14116 Jun 18 1998 /bin/ping
[root@sherwood robin]# ping 10.10.10.3
ping: ping must run as root
[root@sherwood robin]#
Ups, det kunne man ikke. Vi må hellere skifte tilbage:
[root@sherwood robin]# chown root /bin/ping

Programmet ping er svært at undvære og er nødt til at køre som SUID root. Du kan i øvrigt se, at det er SUID ved det "s" som kommer frem, når du kører ls -al på filen. Programmet /usr/bin/passwd er svært at undvære, og det er nødt til at køre som root for at kunne ændre i /etc/passwd filen. Et program som kppp kunne derimod afinstalleres, hvis du ikke bruger det. Kppp er et KDE program, der bruges til at koble sig til Internet via modem. Tilsvarende kan du afinstallere /sbin/cardctl, hvis du ikke har PCMCIA kort i din maskine. Anvender du en RPM baseret Linuxdistribution såsom Mandrake, SuSE eller Red Hat, kan du have glæde af at finde ud af fra hvilken pakke, et givent SUID program kommer fra.

[root@sherwood root]# rpm -qf /sbin/cardctl
kernel-pcmcia-cs-2.2.5-15
Så kan du checke hvilke filer, pakken indeholder. Når du frem til, at pakken ikke bruges, så afinstaller den:
[root@sherwood root]# rpm -ql kernel-pcmcia-cs-2.2.5-15
...klip mange linier
[root@sherwood root]# rpm -e kernel-pcmcia-cs-2.2.5-15

SUID root programmer er en alvorlig sikkerhedsrisiko, og man bør i hvert fald ikke lave SUID root programmer selv for at løse en given opgave. Der er ting man ikke har fundet smartere løsninger på endnu, men de fleste ting kan gøres uden. I Linux har man som en sikkerhedsforanstaltning overfor SUID root programmer indbygget, at et script (tekstfil med kommandoer) ikke kan køres som SUID root.


Revisionshistorie

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@sslug.dk>)