[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Linux firewalling

Artikel 6 - Sikkerhed på Linux

Hanne Munkholm <hanne@geekgirl.dk> og Peter Toft <pto@sslug.dk>


Take One!
Forfatterne har copyright på artiklen, men udgiver den under OpenContent License.
Alle kan trykke artiklen, så længe OPL licensen overholdes, men vi vil gerne vide, hvor den bringes.

Licensen, der skal overholdes, kan findes på http://www.opencontent.org/opl.shtml.


Denne artikel er en del af en artikel serie om netværkssikkerhed, som kan findes på http://www.sslug.dk/artikler/Linux_sikkerhed

Hvad er en Firewall?

At forbinde sin virksomheds eller sit kollegies lokale computernetværk til Internet kan være en risikabel ting at gøre. Ofte er man interesseret i at medarbejderene/beboerne får adgang til email og til den store mængde information, man kan finde på Internet. Men forbinder man uden videre sit lokale netværk til Internet, kan man blive man udsat for, at andre kan trænge ind på firmaets eller kollegiets interne computere, læse og ændre følsomme data, få servere til at gå i stå osv.

Der er flere måder at beskytte sig på. Først og fremmest bør man sætte hver enkelt computer i netværket op på en sikker måde. Dette er beskrevet i tidligere artikler. Men man kan også opnå en slags isolation imellem Internet og lokalnetværket ved hjælp af en såkaldt firewall.

En firewall er det engelske ord for brandvæg eller brandmur. I byggebranchen bruges en brandmur til at skille en bygning eller et område i forskellige sektioner. Skulle der udbryde brand i en sektion, vil brandmuren forhindre, at branden breder sig til andre sektioner.

I computerverdenen bruges en firewall ligeledes til at opdele et netværk i sektioner, som er beskyttet imod hinanden. En firewall spærrer for al trafik imellem de to netværk på hver sin side, undtagen det den er sat op til at slippe igennem. Eller den kan omvendt slippe al trafik igennem undtagen det, den er sat op til at spærre for. Begge dele kan være sikkert, hvis det er sat rigtigt op, og begge dele kan være usikkert, hvis det er sat forkert op. Man kan sagtens opdele sit lokale netværk med en række firewalls, men det mest almindelige er at bruge en firewall til at holde sit lokale netværk adskilt fra det verdensomspændende Internet.

Det er vigtigt at forstå, at en firewall ikke er spor sikker, hvis den er sat forkert op. Når firewall'en er sat op, bør man grundigt teste, at den nu også gør, som man forventer. En vigtig del af sikkerheden omkring en firewall er desuden, at man logger og overvåger den trafik, der passerer igennem den. Hvis man glemmer at holde øje med de log-filer, firewall'en genererer, er ens sikkerhed reelt væk. Man kan så risikere, at man ikke opdager, at der har været indbrud. En firewall er aldrig helt sikker, og man bør kun sætte en firewall op, hvis man har i sinde at vedligeholde den.
En forkert opsat firewall eller en firewall, ingen holder øje med, kan være værre end ingen firewall! Tilstedeværelsen af en firewall giver let en falsk fornemmelse af tryghed, så man ikke er omhyggelig nok med at beskytte hver enkelt computer. Det er også meget vigtigt, at man holder sig ajour med nyheder om fejl i den software, der anvendes på firewall'en.

Selvom man har sat en firewall op for at beskytte et netværk imod folk på Internet, bør man stadig være omhyggelig med sikkerheden i det lokale netværk. For det første kan det være, at nogen bryder igennem ens firewall, og dermed er der kun lokalnetværkets sikkerhed tilbage. For det andet beskytter en firewall ikke imod internt misbrug af ens netværk. I en virksomhed eller på et kollegie e. lign. kan man ikke altid stole på de lokale brugere. Nye opgørelser fra IBM peger på, at der ca. er ligeså mange interne netværksindbrud som eksterne.
Så det er vigtigt at bemærke, at en firewall ikke er en universal løsning på sikkerhed, som mange tror i dag. Den er god at have, hvis man er indstillet på at gøre det ordentligt. Men den er ikke en erstatning for alle de andre sikkerhedsforanstaltninger på et netværk.

Man er aldrig helt sikker, selv bag en firewall...

User Friendly

Links

I denne artikel henvises der til en række HOWTO's og andre dokumenter rundt om i teksten. Her er en hurtig oversigt:

HOWTO's: Andet:

Hvad gør en firewall

Man kan dele firewalls op i tre typer, der beskytter netværket på hver sit niveau:

De to første typer, vil vi nu se nærmere på. Den tredie type firewall vil vi ikke beskrive i artiklen.


Pakkefiltrering

Data sendes igennem et netværk i form af datapakker. På Internet bruges IP-pakker. En IP-pakke består af en header med information om, hvor den skal hen, hvor den kommer fra, hvad den er for en slags samt nogle data. Ved pakkefiltrering kigger man på informationen i headeren og bestemmer, hvad der skal ske med pakken: Om den skal afvises eller slippes igennem.

Ikke alle IP-pakker skal slippes igennem en firewall. F.eks. bør man blokere :

Følgende URL kommer mere ind på sikkerhed i TCP/IP og bl.a. IP source routing: http://www.cis.ohio-state.edu/~dolske/gradwork/cis694q/. For mere information om IP, TCP og netværk generelt se f.eks. "Introduktion til Netværk" af Geir Steen-Olsen & Arne Stalheim (IDG-bog til 69 kr.).

Pakkefiltrering kan sættes op med en router. En router er en enhed, der forbinder to eller flere netværk. Dvs at den styrer pakker til og fra et eller flere bestemte net. En Linux-PC kan sættes op til at fungere som router med pakkefiltrering, men det kan også være en separat, færdig boks. Man kan købe færdige routere, der giver mulighed for pakkefiltrering, ligesom de automatisk stopper de pakker, der er til adresser, som er reserveret til lokale netværk.

Det er muligt at åbne for en række porte i firewall'en, således at det på disse porte er tilladt at oprette forbindelser. Dette kan bruges til at tillade bestemte protokoller, som vi ved benytter netop disse porte. Dette giver dog problemer med en service som http, da den benytter porte vi ikke kender nummeret på på forhånd. Det kan derfor være nødvendigt at tillade forbindelser på alle porte, indefra. Udefra bør man som udgangspunkt ikke tillade forbindelser med mindre man kører en server - det kan dog være nødvendigt, hvis ens brugere skal kunne benytte ftp. Se afsnit om ftp-problemet. Man kan vælge at håndtere dette problem på connection niveau i stedet for på pakke niveau - se næste afsnit.

Kontrol med oprettelse af forbindelser

Man kan også bruge en firewall til at styre hvilke forbindelser, der må oprettes imellem de to adskilte netværk, samt logge, hvad der sker på disse forbindelser.
Vil en bruger indefra i kontakt med en server udenfor (f.eks. surfe på Internet), skal der oprettes en forbindelse fra brugerens computer til en server på den anden side af firewall'en. Omvendt kan det også være, at nogen udefra vil i kontakt med en computer inden for firewall'en. Normalt ønsker vi at tillade, at en bruger indefra surfer på Internet, men vi ønsker ikke at folk udefra kan oprette forbindelse til en maskine inden for firewall'en. Det kan også være, at vi gerne vil tillade folk udefra en adgang til dele af vores net, f.eks. web-serveren.

Proxy

En måde at håndtere forbindelserne på, er at sætte en proxy-server op. Proxy betyder stedfortræder. En proxy er en slags relæ, der forwarder connection requests fra det lokale netværk til det eksterne, uden at de kommer i direkte kontakt med hinanden. Den lokale maskine skal som regel være sat op til at bruge en proxy. Den opretter en forbindelse til proxy'en, og det er proxy'en, der opretter den rigtige forbindelse ud på Internet. Det betyder, at for det eksterne netværk ser det ud som om, alle forbindelser fra dit netværk kommer fra proxy'en, ikke fra de lokale maskiner. Det giver en vis sikkerhed, at folk udefra ikke får kendskab til de lokale maskiners eksistens, og ikke får lov at have direkte forbindelse med dem.
Med en proxy kan brugerene have "fri adgang" til Internet igennem de tilladte services, typisk http og ftp, uden at det kompromitterer sikkerheden på det lokale netværk.

At anvende en proxy server har flere fordele. Først og fremmest undgår man, at maskiner ude på Internet får direkte kontakt med ens interne maskiner på "indersiden" af proxy'en. Man isolerer sit lokale netværk fra det udenfor, så der aldrig oprettes en forbindelse igennem proxy'en. Det er altid proxy'en, der opretter forbindelsen ud, og derfor kun proxy'en, der er kendt udenfor. Et helt andet aspekt er, at man et centralt sted får direkte mulighed for at begrænse, hvad der kan downloades, og administratoren får relativ nem adgang til at overvåge, hvad der downloades. Her skal man dog være opmærksom på både etiske regler og registerlovene - det er ikke alt, der må overvåges.

Der findes forskellige typer proxy:

(Se http://sunsite.auc.dk/ldp/HOWTO/IPCHAINS-HOWTO-3.html)

SMLI

I dag taler man også om en tredie type firewall, kaldet SMLI - Stateful Multi-Layer Inspection. Denne type firewall kommer vi ikke nærmere ind på i artiklen, men det går kort fortalt ud på, at en pakke inspiceres på flere niveauer, og dermed både implementerer pakkefiltrering og kontrol med forbindelser, omend på en anden måde end proxy'er gør.

Ftp-problemet

Traditionel ftp, også kaldet aktiv ftp, er lidt et problem i forbindelse med firewalls, da det laver indgående forbindelser. Ikke alene laver det indgående forbindelser, men det er ikke muligt på forhånd at vide hvilken port, forbindelsen laves på. Det vil sige, at for at tillade sine brugere at benytte aktiv ftp, er man nødt til at lade en masse porte stå åbne. Lad os se, hvad der sker, når man bruger traditionel ftp:

Aktiv ftp 

 Klient         Server
           command data
57726 57724        21  20
 @  @         @  @
 |  |1__        |  |
 |  |  \__port 57726__|  |
 |  |         |  |
 |  |       ___2|  |
 |  |____ok__ ____/  |  |
 |  |         |  |
 |____|_         |  |
 |  | \_data channel___|___3|
 |  |         |  |
 |  |        __|____|
 |4___|________ ok___ / |  |
 |  |         |  |
 |  |         |  |

Man kan se, at serveren opretter en forbindelse til klienten på port 57726. Da man ikke på forhånd kan vide hvilken port, der vil blive brugt på klienten - ftp-programmet vælger bare en ledig port - er det nødvendigt at lade et portinterval på klienten stå åbent for ftp forbindelser, så ftp klienten kan virke.

Problemet kan løses med nyere udgaver af ftp, som kan køre "passiv ftp" i stedet for. Ved passiv ftp er det kun klienten, der starter forbindelser op.

Passiv ftp 

 Klient         Server
           command   data
57726 57724        21    20
 @  @         @ 58734  @
 |  |1__        |  @  |
 |  |  \_PASV_________|  |  |
 |  |         |  |  |
 |  |______ok_58734___2|  |  |
 |  |         |  |  |
 |3___|__        |  |  |
 |  | \__data_channel_|____|  |
 |  |         |  |  |
 |____|_______ok_________|___4|  |
 |  |         |  |  |
 |  |         |  |  |
 |  |         |  |  |
 |  |         |  |  |

Lad os se på, hvad der er vundet. Hvis man vedligeholder en firewall bag hvilken, der er klienter, der gerne vil downloade via ftp, er man ved traditionel ftp nødt til at lade et portinterval stå åbent til indgående forbindelser, som de forskellige ftp-servere, folk downloader fra, skal oprette. Bruges der derimod passiv ftp, skal man kun tillade udgående forbindelser - man behøver ikke længere lade et portinterval stå åbent til de indgående forbindelser fra diverse ftp servere.

Ftp serveren skal til gengæld lade en port stå åben til data, men den bestemmer selv hvilken. Den oplysning sender den med over, før dataforbindelsen oprettes. Alligevel betragtes det nogle steder som et problem på serversiden. Selvom de fleste ftp-programmer - herunder web-browsere - understøtter passiv ftp, er det derfor ikke alle ftp-servere, der understøtter det.

Linux som Firewall

De forskellige versioner af Linux kernen bruger forskellige pakkefiltreringssystemer. Dette er ikke for at gøre livet besværligt for os andre, men fordi firewalling er et område, som udvikler sig med stor hast. De nyere programmer er mere fleksible, og det er gjort nemmere at sætte sine firewall regler (policies) op.

I denne artikel er kerne 2.2 i fokus. Vi vil ikke beskæftige os med kerne 2.0, men vi vil kaste et blik på næste generation af firewall værktøjer til Linux kerne 2.3, som endnu er på et udviklingsstadie, og som kommer til at hedde 2.4, når den er færdig.

Desuden vil vi kigge nærmere på proxy opsætning med squid, samt på IP masquerading i kerne 2.2, og snuse lidt til Network Address Translation i kerne 2.3 (2.4).

Pakkefiltrering

Ipchains - kerne 2.2

I kerne 2.2, som er den Linux-kerne, man hovedsagelig anvender i dag, hedder firewall værktøjet ipchains. Ipchains er en omskrivning af ipfwadm, som man anvendte i kerne 2.0.

En mere grundig introduktion til ipchains kan findes i IPCHAINS-HOWTO http://sunsite.auc.dk/ldp/HOWTO/IPCHAINS-HOWTO.html.

Er ipchains installeret på min maskine?

Ipchains er en del af selve Linux kernen. Man skal altså bruge en kerne, som ipchains er kompileret ind i. Undersøg om kernen er oversat med support for ipchains:

[root@sherwood /root]# ls /proc/net/ip_fwchains

Hvis filen eksisterer, er ipchains understøttet i den kerne, der er installeret. Hvis den ikke gør, skal der oversættes (kompileres) en ny kerne. Vi vil ikke her komme ind på, hvordan man oversætter en ny kerne. Der findes en del beskrivelser på Internet om dette, f.eks. http://www.sslug.dk/linuxbog/bog/kernelcompile.html. Man skal under konfiguration af den nye kerne vælge "Network Firewalls" og "IP firewalling" under "network options". Hvis maskinen også skal bruge IP masquerading, så vælg dette med ind i kernen med det samme - se afsnittet om Masquerading med ipchains.

Opsætning af rules

Pakkefiltreringen styres af en række rules (regler), som systemadministratoren selv sætter op. Disse regler styrer, hvilke pakker, der slippes ind og ud, baseret på afsender, modtager og typeinformation i pakke-headeren.

En rule kan f.eks. være:

[root@sherwood /root]# ipchains -A input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY

som betyder, at ICMP pakker, der kommer fra 127.0.0.1 (loopback interfacet) skal afvises. Dette er nok ikke en god regel at køre med til daglig, da det betyder, at man ikke kan pinge sin localhost, men den er glimrende som eksempel.

Vi kommer nærmere ind på de forskellige dele af den ovenstående kommando i resten af dette afsnit.

Chains Rules puttes ind i kæder (chains). Pakkerne passerer igennem disse kæder, og checkes imod hver rule, der er i kæden. Der er tre indbyggede kæder:

I eksemplet ovenfor er det input kæden, vi arbejder med.

Chain relaterede options til ipchains:

Pakke- og byte-tælleren på en rule tæller hvor mange pakker hhv bytes, der har været forbi, som har "opfyldt" den rule.

Private chains: Ud over de tre indbyggede kæder kan man lave sine egne. Det kan være smart, da det bl.a gør ens firewall-regler mere overskuelige.

Hvis man f.eks. har et system, hvor ppp0 (modemet) er det interface, der er forbundet til internet, vil man nok gerne sætte en masse firewall-regler op i input-kæden for ppp0-interfacet. Disse kan samles i en hjemmelavet kæde.

Lad os kalde vores hjemmelavede kæde for ppp0-rules. Vi sætter så en regel op i input-kæden, der kalder ppp0-rules kæden, hvis en pakke kommer ind på ppp0. På den måde undgår man dels, at input-kæden bliver uoverskuelig pga. alt for mange regler, dels opnår man, at reglerne for ppp0 kun gennemløbes, hvis pakken rent faktisk er kommet ind på ppp0.

         __________
        _|ppp0-rules|__> ppp0 rule 1 __> ppp0 rule 2 ..._
        ^ |__________|                  |
       _|_____                      |
       /if ppp0\                      |
       \__else_/ _  _____________________________________|
        ^    | |
  ______   |    v v
__|input |__> rule 1  rule 2 __> rule 3
 |______| 
  ______
__|output|
 |______| 
  _______
__|forward|
 |_______|

En kæde oprettes med kommandoen:

[root@sherwood /root]# ipchains -N ppp0-rules
og kan slettes igen med
[root@sherwood /root]# ipchains -X ppp0-rules.

Man kan kun slette en tom kæde. En kæde kan flushes (tømmes) med en "-F" option til ipchains kommandoen. Det betyder, at alle regler i kæden slettes.

Targets: En rule har et target (mål), som fortæller hvad der skal ske med pakken. Logikken i navnet "target" kan diskuteres, men sådan hedder det. Pakkens skæbne kan være

I eksemplet
[root@sherwood /root]# ipchains -A input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY
er target sat til DENY. Option "-j", som bruges til at definere target, kan huskes ved at tænke "jump to", hvilket måske siger mere om betydningen end "target" gør.

Default policy er det, der sker, hvis en pakke når enden af en af de tre standardkæder uden at være blevet afvist eller accepteret. Default policy kan være et af de fire første targets: ACCEPT, REJECT, DENY eller MASQ - MASQ bruges dog stadig kun i forward kæden.

Default policy for en kæde sættes med en "-P" options til ipchains:

[root@sherwood /root]# ipchains -P input ACCEPT

En rule behøver ikke at have et target. En pakke, som matcher en rule, der ikke har noget target, går bare videre til næste rule. En rule uden target kan f.eks. bruges til at tælle antallet af pakker, der opfylder bestemte kriterier.

Rules

Rule relaterede options til ipchains:

Lad os beholde vores rule-eksempel fra ovenfor.
[root@sherwood /root]# ipchains -A input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY
"-A" betyder at vi tilføjer en rule (append). En regel kan indeholde forskellige betingelser, som gør, at pakkerne matcher eller ikke matcher.

Betingelser

Desuden kan der ved TCP eller UPD specificeres en port eller et port interval efter source eller destination IP adresse. Ved ICMP kan der specificeres en ICMP type og kode efter source eller destination adressen.

En oversigt over protokollerne findes i /etc/protocols. ICMP typerne kan ses med kommandoen


[root@sherwood /root]# ipchains -h icmp | more

Lad os prøve at lave nogle rules i praksis. Vi ser igen på vores eksempel fra tidligere:

[root@sherwood /root]# ipchains -A input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY 
Den betyder, at der ikke må komme ICMP pakker ind på lo (loopback interfacet), og derfor kan man ikke kan pinge sin localhost:
[root@sherwood /root]# ping -c 1 localhost
PING localhost (127.0.0.1): 56 data bytes 
Før eller siden vil man få timeout på sin ping kommando. For at fjerne den nye rule igen skrives
[root@sherwood /root]# ipchains -D input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY
og prøv at pinge localhost igen:
[root@sherwood /root]# ping -c 1 localhost
PING localhost (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.1 ms

--- localhost ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.1/0.1/0.1 ms
En rule kan også fjernes ved blot at angive dens nummer i stedet for hele i dens indhold. Da vores rule fra før havde nummer 1, kunne den være fjernet med
[root@sherwood /root]# ipchains -D input 1
Rules får nummer i den rækkefølge, man laver dem: Næste rule vi laver, får nummer 2.
[root@sherwood /root]# ipchains -A input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY 
[root@sherwood /root]# ipchains -A input -s 192.168.1.1
Den første kommando danner rule nummer et, den næste rule nummer 2. Slettes nummer et, rykker nummer 2 frem og bliver nummer 1.

Man kan dog indsætte rules inde i en kæde med -I optionen. Dette gøres ved at angive det ønskede rule nummer:

[root@sherwood /root]# ipchains -A input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY 
[root@sherwood /root]# ipchains -I input 1 -s 192.168.1.1
Her vil den sidste rule blive nummer 1, pga -I optionen og ettallet, i der er angivet efter kædenavnet (input).

Eksempel: hjemmebruger

Nu har vi lært lidt om at oprette og slette rules. Lad os kigge på hvilken opsætning af kæder og regler, man kunne ønske sig i virkeligheden.

Det eksempel, vi skal se på, er en hjemmebruger, der har en eller flere computere og en opkobling til Internet. Vores hjemmebruger kører sin egen webserver. Han kører også en auth server til validering af hvilken bruger, der kører en bestemt service. Desuden bruger han en række klienter, der kræver forbindelser (connections): ftp, DNS og Real Audio.

Figuren viser et netværk der består af to computere, en på det lokale LAN og en, der skal fungere som firewall. Der kunne selvfølgelig godt være mange flere maskiner indenfor firewall'en. Men selvom man kun har én computer, kan det godt give mening at installere ipchains på den alligevel, for at sortere i, hvilke pakker der skal slippe igennem til maskinens egne lokale services.

  ________      __________      __________
 |    |eth0   |     |ppp0   |     |
 | myhost |----------| firewall |----------| Internet |
 |________|   eth0|__________|     |__________|
Først skal vi sætte vores default policy op. I input og output kæden kan man vælge ACCEPT, DENY eller REJECT. Vælger man ACCEPT, skal man sætte rules op for at spærre for alt det, der ikke må komme igennem. Vælger man DENY eller REJECT, skal man sætte rules op for alt det, der gerne må komme igennem. Det er nemt at regne ud, at det sidste er det mest sikre. Især på input kæden kan det frarådes at køre ACCEPT som default policy, med mindre man er helt sikker på, at man ved, hvad man gør, eller sikkerheden ikke er så vigtig i det pågældende netværk I forward kæden kan man desuden vælge MASQ, dette kommer vi ind på i afsnittet om masquerading.

Vores hjemmebruger bag firewall'en ønsker adgang til Internet igennem firewall'en. Derimod vil han gerne skærme sit lokale netværk imod de indgående forbindelser fra fremmede maskiner.

Først sætter vi "default policies" op.

ipchains -P input DENY
ipchains -P output ACCEPT
ipchains -P forward DENY

Rules for vores hjemmebruger

Tillad alt på loopback interfacet

ipchains -A input -p all -j ACCEPT -i lo
Tillad alt på LAN
ipchains -A input -p all -j ACCEPT -i eth0
Nu er der kun indgående trafik fra Internet (ppp0) tilbage. Først spærrer vi for at der kan komme spoofede pakker fra "interne ip-adresser" fra det eksterne interface. Hvis vores interne net er 192.168.0.0/255.255.255.0, hedder det:
 ipchains -A input -p all -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j DENY -i ppp0
 
Lad os nu kigge på TCP pakker. Tillad alt, hvad der ikke forsøger at oprette en forbindelse, det vil sige alt, hvad der ikke har SYN bitten sat:
ipchains -A input -p tcp -j ACCEPT \! -y
Tillad forbindelser til vores http, https og auth server:
ipchains -A input -p tcp -j ACCEPT -s 0/0 -d 0/0 http -y
ipchains -A input -p tcp -j ACCEPT -s 0/0 -d 0/0 https -y
ipchains -A input -p tcp -j ACCEPT -s 0/0 -d 0/0 auth -y
Tillad ftp dataforbindelser (når vores hjemmebruger vil lave ftp downloads og ftp dir kommandoer på ftp-servere ude i verden)
ipchains -A input -p tcp -j ACCEPT -s 0/0 ftp-data -d 0/0 56000:65096 -y

UDP pakker:

Tillad DNS replies:

ipchains -A input -p udp -j ACCEPT -s 0/0 domain -d 0/0 56000:65096
Tillad Real Audio / Real video i bedste kvalitet:
ipchains -A input -p udp -j ACCEPT -d 0/0 32768:37769
ICMP

Tillad ikke redirect (kan principielt bruges til at manipulere routing)

ipchains -A input -p icmp -s 0/0 redirect -j DENY --log
ipchains -A input -p icmp -s 0/0 timestamp-request -j DENY --log
ipchains -A input -p icmp -s 0/0 address-mask-request -j DENY --log
ipchains -A input -p icmp -j ACCEPT
Log resten
ipchains -A input --log
Alt, hvad der kommer på inputkæden, og som ikke er blevet accepteret af en af de andre regler, matcher denne sidste regel. Reglen gør, at der logges information om disse pakker i kerne-logfilen (ofte /var/log/messages).

En log entry kan f.eks. se sådan ud:

input - ppp0 PROTO=17 4.3.2.1:4000 1.2.3.4:1872 L=53 S=0x00   
I=60456 F=4000 T=240 (#14)
hvor 1.2.3.4 er vores hjemmebrugers egen ip-adresse på ppp0. Man kan se, at det er kommet ind på inputkæden, interface ppp0. PROTO=17 betyder, at det er udp (se /etc/protocols). 4.3.2.1:4000 er afsender-adressen, port 4000. Pakken er forsøgt sendt til port 1872 hos vores bruger. L=53 betyder, at pakken var 53 bytes lang. S betyder type of service. I betyder IP ID, F betyder fragment offset, og T betyder Time to live. #14 betyder, at det var vores rule nummer 14, der loggede pakken. Se ipchains HOWTO'en for yderligere detaljer.

Hvis ftp ikke virker med det angivne portinterval (56000:65096), er det fordi, maskinen er sat op til at bruge nogle andre porte til at oprette forbindelser på. Det kan systemadministratoren selv sætte med kommandoen

echo "56000 60999" >/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

Se i øvrigt et glimerende eksempel på ipchains opsætning på http://www.sslug.dk/sikkerhed/ipchains.html

At aktivere sine rules ved opstart

Ipchains styres af en række rules. Selve pakkefiltreringen sker i kernen, så det eneste, man skal gøre, er, at fortælle kernen om sine ipchain rules.
Da rules gemmes i kernen, går de imidlertid tabt ved reboot. Derfor er det en god ide at gemme dem i en fil. Man kan så lave et startup script, som læser filen og sætter kernen op til at bruge de rules ved genstart af maskinen. Ipchains rules gemmes i en fil med følgende kommando:

[root@sherwood root]# ipchains-save > /etc/ipchains.rules

Det følgende startup script kan hvert fald bruges med Red Hat, SuSE og Debian:

#!/bin/sh
#ipchains startup script
#To be run before starting network on startup
#and to be shut down after network on shutdown 

# If no rules, do nothing.
[ -f /etc/ipchains.rules ] || exit 0

case "$1" in
  start)
    echo -n "Turning on packet filtering:"
    /sbin/ipchains-restore < /etc/ipchains.rules || exit 1
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "."
    ;;
  stop)
    echo -n "Turning off packet filtering:"
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    /sbin/ipchains -X
    /sbin/ipchains -F
    /sbin/ipchains -P input ACCEPT
    /sbin/ipchains -P output ACCEPT
    /sbin/ipchains -P forward ACCEPT
    echo "."
    ;;
  *)            
    echo "Usage: /etc/init.d/packetfilter {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac        
Lav et symlink til det i /etc/rc.d/rcN.d (N=runlevel) directory'erne (Red Hat) eller /etc/rcN.d (Debian/SuSE), så det bliver startet op før netværket. Hvis netværket f.eks. startes op med et symlink, der hedder S10network, skal ipchains symlinket hedde et lavere tal. F.eks. S9ipchainsrules. Så er ipchains altid kørende før netværket startes op. Ligeledes bør netværket lukkes ned før ipchains lukkes ned. Selvom der er grænser for, hvor meget skade en cracker kan nå at gøre på systemet, før det når at lukke ned. Det skal specielt bemærkes, at hvis man med det viste script anvender stop-kommandoen, efterlader man sit system i en særdeles usikker tilstand med alt nettraffik tilladt. Lad være med at gøre det, mens systemet er i drift. Man lukker simpelthen ned for firewall'en.
Se i øvrigt en udemærket HOWTO på http://sunsite.auc.dk/ldp/HOWTO/IPCHAINS-HOWTO.html.

Iptables (Netfilter) - kerne 2.3 (2.4)

Kerne 2.3-serien er en ustabil udviklingsgren af Linux-kernen, som forhåbentlig snart bliver til kerne 2.4, den næste stabile kerne-serie. Vi vil ikke gå så meget i dybden med kerne 2.3 her, da vi antager, at denne artikels primære målgruppe ikke bruger en udviklingskerne, og da tingene kan nå at være lavet om igen, inden den endelige 2.4 kerne frigives. Afsnittene om kerne 2.3 skal derfor blot forstås som en forsmag på, hvad der venter i næste version. Vi vil ikke komme med eksempler på opsætning af iptables.

I kerne 2.3 (2.4) er firewalling systemet igen lavet om. Kommandoen, der før hed ipchains, hedder nu iptables. Systemet består af to dele: Pakkefiltrering og NAT (Network Address Translation). NAT, som er lidt mere avanceret end masquerading, vender vi tilbage til i et senere afsnit. Hele systemet hedder netfilter, og er grundlæggende et framework i kernen, som iptables bygger på.

Der er nogle grundlæggende ændringer i designet, men kommandoerne og navnene ligner næsten sig selv fra ipchains. Man skal dog ikke lade sig narre - iptables kan meget mere.

Hvad skal jeg bruge?

For at komme igang med netfilter skal man bruge en 2.3 kerne med netfilter kompileret ind samt user space værktøjet iptables. Iptables kan downloades fra Netfilter hjemmesiden: http://netfilter.kernelnotes.org/ .

Kommer man fra ipchains er det ikke svært at følge med i kommandoerne til iptables - der er dog ændringer.

Chains

Ligesom i ipchains er der i iptables 3 indbyggede kæder: INPUT, OUTPUT og FORWARD. Chain relaterede options til iptables er uændret fra ipchains

Targets

Der er lavet lidt om i targets:

Når vi sammenligner med ipchains, kan vi se, at REJECT er forsvundet. Den findes dog som modul (extension): er de to extensions, der standard følger med iptables. Det er muligt at skrive sine egne extension og derved lave andre "targets".

Desuden er MASQ og REDIRECT forsvundet - de hører til NAT, og deres funktionalitet er kommet over i NAT delen af iptables (se afsnittet om Network Address Translation med iptables).

Default policy

Default policy er som i ipchains

Rules

Rule relaterede options til iptables er som i ipchains

Betingelser

En regel kan indeholde forskellige betingelser, som gør, at pakkerne matcher eller ikke matcher.

Betingelser

Vi ser at -i nu ikke betyder interface, men input interface, og -o er kommet til for output interface. Desuden er -y (SYN) forsvundet, men bare rolig, den kommer om lidt.

Ud over standardbetingelserne er der en del protokolspecifikke udvidelser:

TCP UDP ICMP

Desuden er der skrevet en række extensions, som følger med iptables:

Andre extensions

Extension modulerne loades med -m, f.eks.

# iptables -A INPUT -m mac --mac-source 192.168.0.1

Det er også muligt at skrive extensions selv.

State

State er værd at kigge lidt nærmere på, da det bruges til at checke på connection tracking. Det vil sige, at man kan sortere på, om en pakke er en del af en eksisterende forbindelse (ESTABLISHED), om den vil etablere en ny forbindelse (NEW), om den er relateret til en eksisterende forbindelse, f.eks. en ICMP fejl (RELATED), eller om den ikke kan genkendes (INVALID).

BEMÆRK: iptable er på udviklingsstadiet endnu, og man kan altså ikke regne med, at det er stabilt.

For mere information om iptables og netfilter anbefaler vi at læse Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO: http://netfilter.kernelnotes.org/unreliable-guides/packet-filtering-HOWTO.html

Linux som proxy server

Proxy med Squid

Squid er en god proxy server bl.a. til Linux, der kan findes på http://www.squid-cache.org/. Squid er en agent, der downloader de hjemmesider, brugeren beder om, og videresender resultatet til brugeren. Samtidig kan Squid fungere som proxy-cache - den gemmer hjemmesiden i cache, og er der nu en anden bruger, der vil se den samme hjemmeside, hentes den direkte fra den lokale hukommelses- eller disk-cache på proxy-maskinen - det vil sige, uden at man skal via Internet. Squid tester, om en hjemmeside på nettet er nyere end den i cachen, og kun hvis cachen er forældet, vil en ny version blive hentet. Fordelen ved en proxy-cache er således, at man ofte kan spare måske 50% på båndbredden.

Det er naturligvis ikke alt, som kan gemmes i en cache, f.eks. skal cgi-kald netop ikke køre fra cache. Disse hindringer håndterer Squid dog transparent. Ud over hjemmesider (HTTP) er FTP, GOPHER, SSL og WAIS protokollen understøttet. Squid kan dog ikke klare POP-mail, NNTP (News grupper) og RealAudio.

Installation af Squid-serveren

Man bør ikke installere Squid, så den kører som root. Ofte vælger man at lade Squid køre som brugeren squid i sin egen gruppe squid, og kun med få rettigheder.

Vi har installeret squid-2.2.STABLE5-1.i386.rpm, som kan downloades fra http://www.squid-cache.org/. Squid startes op via /etc/rc.d/init.d/squid. Squids opsætningsfil hedder/etc/squid/squid.conf. Der er mange konfigurationsmuligheder. Basalt set skal man fjerne kommentartegnene fra nogle linier i /etc/squid/squid.conf og udkommentere andre, og så starte Squid. Den originale /etc/squid/squid.conf er stor, og vi vil nu se nærmere på en simpel opsætning af squid.

Basal opsætning af squid.conf

Man kan i /usr/doc/squid-2.2.STABLE5/QUICKSTART finde en minimal beskrivelse af parametre for squid.conf. En meget bedre gennemgang fås ved at læse brugermanualen til Squid, som kan findes på http://www.squid-cache.org/Doc/Users-Guide/. En anden god start er også at læse (og gemme) den originale /etc/squid/squid.conf, som fulgte med RPM-pakken.

Vi skal nu vise en kort squid.conf, hvor vi lader squid køre som brugeren squid.

#squid.conf - Basal opsætning

#Laveste niveau af logging
debug_options ALL,1

#Gruppe af IP numre, som kan tilgå Squid (Access Control List) 
#Vil man kun give access til netværket 192.168.0.0/255.255.255.0
#så brug følgende linie
acl all src 192.168.0.0/255.255.255.0

#Skal alle kunne bruge Squid så udkommenter følgende linie.
#acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

#Port, man anvender til konfiguration af Netscape klienter
http_port 3128

#Lad alle i ACL bruge Squid til HTTP
http_access allow all

#test følgende sites for at checke, om maskinen er koblet til Internet
dns_testnames internic.net usc.edu cs.colorado.edu mit.edu yale.edu

#Kør som effektiv bruger squid og gruppe squid
cache_effective_user squid squid

# Squid vil oftest bruge to-tre gange denne RAM størrelse. Vil man max
# bruge 24 MB RAM til Squid, så sæt cache_ram til 8 MB. 
# Jo mere cache_mem desto hurtige er cachen (mindre diskaccess).
cache_mem 8 MB

#Maximal størrelse på object i cache
maximum_object_size 4096 KB

# Næste parameter-opsætning er disk cache struktur. Parametre er
# Dirname - hvor på disken er disk cache dvs. spool dir
# Mbytes under spool dir - hvor mange MB må gemmes i disk cache.
# Level-1 dir antal - Antal underkataloger under Dirname
# Level2 dir antal - Antal underkataloger for hver Level-1 kataloger
# Sæt ikke produktet mellem de to sidste vildt højt!
cache_dir /var/spool/squid 100 16 256

Lad os se nærmere på, hvad der installeres, og hvordan squid kører. Installer squid med

#rpm -ivh squid-2.2.STABLE5-1.i386.rpm

Ret /etc/squid/squid.conf til som vist ovenfor. Husk dog at gemme den originale /etc/squid/squid.conf før ovenstående eksempel anvendes.

Med installation af squid blev squid brugeren og tilsvarende gruppe oprettet. Kataloget /var/spool/squid er tomt men ejet af brugeren squid. Selve databasestrukturen skal man en gang for alle sætte op - hertil bruges parameteren cache_dir.

[root@sherwood root]# /usr/sbin/squid -z

Anvender man 16 og 256 som de sidste to parametre til cache_dir, skal man ikke blive bange, når man initialiserer databasen. Der køres hårdt på harddisken, og det tager måske flere minutter - databasen bliver stor!

Brugerens opsætning

For at man kan få squid til at virke sammen med lynx og wget, kan man sætte følgende environment variable (her hedder vores proxy-server "proxy.herne.dk")

% setenv http_proxy http://proxy.herne.dk:3128/
% setenv gopher_proxy http://proxy.herne.dk:3128/
% setenv ftp_proxy http://proxy.herne.dk:3128/ 

I Netscape skal brugerne under Edit->Preferences->Advanced->Proxies vælge Manual proxy configuration og tryk på View. Som det kan ses på det næste billede, skal man skive navnet på proxy maskinen (her anvender vi proxy.herne.dk), og port 3128 svarer til parameteren "http_port" i squid.conf.

proxy
Proxy opsætning i Netscape

Squid er i dagligdagen et meget driftsikkert program og kan anbefales. Vi skal dog lige huske at nævne, at hvis der ikke er blokeret for det via en firewall, så kan brugeren af Netscape faktisk godt køre forbi proxy cachen ved enten at udelade proxy-opsætningen eller at holde SHIFT nede, før der trykkes på et link. Derfor skal firewall opsætningen være lavet, så proxy-programmet godt kan hente data fra Internet, men at brugere ikke kan - hvis man virkelig ønsker, at folk skal bruge proxy-serveren.

Transparent proxy med squid

Man kan lave noget transparent proxy med squid sammen med ipchains. Kernen skal være kompileret med "Transparent proxying". Vi vil ikke beskrive det her, men der findes en mini-HOWTO på http://sunsite.auc.dk/ldp/HOWTO/mini/TransparentProxy.html .

Masquerading med ipchains (kerne 2.2)

Masquerading er ikke proxying men en speciel form for NAT (Network Address Translation). Det giver delvis samme funktionalitet som proxying, - at man kan få sit lokalnetværk på internettet med kun een gyldig IP-adresse - men det giver ikke den samme sikkerhed som proxying. Linux-kernen understøtter masquerading som en del af ipchains.

Bemærk at masquerading ikke er særlig sikkert. Der er fundet flere sikkerhedshuller. Bl.a et som går ud på, at man kan omskrive portnummeret på udp svarpakkerne til en masqueraded maskine, og derved kan få adgang til selv at sende pakker til en host inde bagved masqueraring.

Med IP masquerading opnås, at mange forskellige maskiner kan komme på internet med kun én IP-adresse. Man sætter en masquerading server op, og alle maskinerne bagved skal bruge den som default gateway. Masquerading serveren omskriver så alle pakkerne, der kommer forbi, til at have dens egen IP adresse som afsender. Den "husker" så hvilke pakker, der har været sendt ud, og bruger denne information til at genkende svaret, så den kan sørge for, at svaret kommer til den maskine, der sendte forespørgslen ud.

I sagens natur skal forwarding være slået til her, og der er oprettet direkte forbindelse imellem den lokale maskine og en maskine ude på Internet. Fællestrækket ved proxy og masquerading er, at man kan sætte mange maskiner på Internet ved hjælp af kun én "ægte" ip-adresse. En fordel ved masquerading fremfor proxying er, at med masquerading kan man alt - der er ting, man ikke kan få igennem en proxy. Men det er på bekostning af sikkerheden: Masquerading giver ikke den samme beskyttelse som en proxy. Man kan dog beskytte sig en del ved at sætte firewall-regler op i kernen. Se afsnittet om pakkefiltrering tidligere i artiklen.

Vi skal nu til at sætte forwardkæden op - den kan ud over de tre almindelige policies også sættes til MASQ.

Den simple og hurtige måde at sætte IP masquerading op på er:

[root@myhost /root]# ipchains -A forward -i ppp0 -j MASQ
ipchains -A forward -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -l -j REJECT
[root@myhost /root]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
hvor ppp0 er det interface, der peger ud imod verden, imod Internettet, imod det net, man vil give sine maskiner adgang til via masquerading.

Det kan også give mening at sætte timeouts for masquerading forbindelserne:

[root@myhost /root]# ipchains -M -S 7200 10 160

Det første tal er timeout for en tcp forbindelse, det næste er hvor længe en tcp forbindelse skal kunne eksistere efter modtagelsen af en FIN pakke, og det sidste er timeout for UDP. Timeout tiderne er i sekunder. Default er 15 minutter, og det kan være lidt kort for en tcp session.

Nu sættes de andre maskiner i lokalnetværket til at bruge myhost som default gateway, og voila! Man kan komme på Internettet fra de andre maskiner.

Moduler til ipchains

Og dog. Http mm virker nu, men der er et par protokoller, der kræver særlige hensyn. Det er bla. ftp, realaudio, irc og forskellige spil.

For at kunne bruge ftp, real audio, irc, spille quake mm via masquerading, er vi nødt til gøre det lidt mere indviklet. Der findes moduler til ipchains, der kan håndtere en del forskellige applikationer: ip_masq_ftp, ip_masq_raudio, ip_masq_irc, ip_masq_quake etc. For at kunne bruge disse moduler, skal de være kompileret med, da man lavede kernen. Det er inde under networking options, hvor man skal slå "IP masquerading special module support" og "ipportfw masq support" til. I kerne 2.2.12 er det nødvendigt at slå "prompt for development and/or incomplete code/drivers" til for at få lov til at vælge ipportfw.

Modulerne loades nu med

[root@myhost /root] /sbin/modprobe ip_masq_ftp
[root@myhost /root] /sbin/modprobe ip_masq_raudio

Nu virker ftp og realaudio fra de andre maskiner. Gør det samme med de andre moduler, der skal bruges. Der findes også et værktøj, der hedder IPMASQADM, man kan bruge. Der findes en slags beskrivelse af emnet i IP-Masquerade-HOWTO'en på http://sunsite.auc.dk/ldp/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO-6.html#ss6.8

Opsætning af de andre maskiner i nettet

Default gateway sættes med kommandoen route:

route add default gw myhost
Hvis det skal være permanent, er der lidt forskel på distributionerne. Nogle har et fint konfigurationsværktøj, det vil vi ikke komme ind på her. I SuSE er det en /etc/route.conf, man kan sætte det ind i. I debian er det direkte i /etc/init.d/ i et netværks startup script. I RedHat er det filen /etc/sysconfig/network, man sætter sin default gateway ind i.

For yderligere information om IP masquerading kan man læse IP-Masquerade-HOWTO'en http://sunsite.auc.dk/ldp/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO . HOWTO'en indeholder også referencer til en række gode ressourcer.

Network Address Translation med iptables (Netfilter) i kerne 2.3 (2.4)

I kerne 2.3 (2.4) er ipchains erstattet af iptables, som er en del af netfilter. Ipchains understøttede en bestemt form for NAT kaldet ip-masquerading. Iptables kan meget mere indenfor NAT. Ud over NAT bruges iptables også til pakkefiltrering, som er beskrevet tidligere i artiklen. For at kunne mappe alle svarene på NAT pakkerne rigtigt, benytter iptable sig af connection tracking - den holder styr på de oprettede forbindelser. Dette kan man checke på i sit pakkefilter - en meget spændende ny feature. Se afsnittet om "state" under Iptables (Netfilter) - kerne 2.3 (2.4).

Source NAT

NAT går ud på at man kan "mappe" IP adresser. F.eks. kan man mappe en række lokale IP-adresser til til en begrænset pulje af rigtige Internet-IP-adresser. IP masquerading er et særtilfælde af dette, hvor man mapper alle sine lokale IP-adresser til kun een gyldig internet-IP-adresse. I ovenstående tilfælde er det source adressen, man manipulerer - Source NAT.

Destination NAT

Man kan også mappe destinationsadressen - Destination NAT - så folks forespørgsler f.eks. bliver redirigeret hen til den lokale webserver eller til en server pool.

For TCP og UDP kan man lave portmapping med iptables, hvor man skifter destinationsporten ud. F.eks. kan en klient oprette en forbindelse til en web-server på port 80, og NAT-serveren kan mappe pakkerne til sin egen port 3128, hvor der kører en squid. Dette kaldes redirect, men er også en form for destination NAT. Resultatet er transparent proxying.

Hvordan

For at bruge NAT skal modulet iptables_nat være loadet. NAT med iptables laves med "-t nat" option til iptables. -t fortæller iptables, at det er NAT-tabellen den skal bruge. Til pakkefiltrering bruges filter-tabellen.

Chains: NAT har tre chains, hvor man kan sætte rules op for pakkerne:

Targets:

Man kan angive "-p protokol", og for tcp og udp kan man også angive portnummer eller port range. "--to" angiver den/de ip-adresse(r) der skal NAT'es til.

Eksempler

Opsætning af IP masquerading med iptables:

Med fast ip-adresse:

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 1.2.3.4

Med dynamisk ip-adresse:

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE

MASQUERADING target er specielt til masquerading med en dynamisk tildelt ip-adresse, som en dial-up forbindelse har. Den finder selv ud af det, når ip-adressen på ppp0 skifter.

Lav destination NAT til ip 1.2.3.4, 1.2.3.5 eller 1.2.3.6

# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -j DNAT --to 1.2.3.4-1.2.3.6

Lav destinations NAT fra port 80 til den lokale port 3128, hvor squid kører

# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 \ 
-j REDIRECT --to-port 3128

Eksemplerne er taget mere eller mindre direkte fra Linux 2.4 NAT HOWTO, og er blot ment som illustration af, hvad man kan med iptables NAT.

For nærmere beskrivelse, se Linux 2.4 NAT HOWTO på http://netfilter.kernelnotes.org/unreliable-guides/NAT-HOWTO.html Se desuden man-siden for iptables.

Hvis man går i gang med at lege med iptables, enten til NAT eller pakkefiltrering, mens det stadig er under udvikling, skal man være opmærksom på, at det ikke er færdigt, og at der ikke er nogen garanti for hvor sikkert, det er endnu.

Test af firewall

Når man har sat sin firewall op, skal man altid teste, at den virker som forventet.

 1. Funktionalitet: Test at de services, der skal kunne benyttes, virker. Både indefra og udefra. Der er dog stor chance for, at brugerne nok skal fortælle meget hurtigt, hvis det ikke er tilfældet.
 2. Sikkerhed: Test at firewall'en rent faktisk lukker for de ting, den burde. Prøv at bruge services, der skulle være lukket for, ved at prøve at oprette forbindelser udefra. Portscan firewall'en for at se, hvad folk kan få at vide om den udefra. Der findes også mere omfattende tests. Man kan forsøge sig med diverse cracker-programmer, eller man kan betale andre for at teste firewall'en.
 3. Vedligeholdelse: Hold altid softwaren på firewall'en opdateret med de nyeste sikkerhedsrettelser. Læs altid logfiler.

Epilog

Firewall-løsninger kan ikke beskrives fuldstændigt i en artikel. Vi har taget en del af Linux mulighederne, men der er meget, vi ikke har dækket:

Revisionshistorie

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denne side vedligeholdes af Hanne Munkholm (<hanne@sslug.dk>)